Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок патологоанатомічного дослідження померлого
Положення про патологоанатомічне дослідження померлих

(Додаток 13)

 

1. Порядок оформлення медичної документації на померлих в лікувально-профілактичному закладі

Встановлення факту настання біологічної смерті хворого проводиться в лікувальному закладі черговим лікарем або лікарем-куратором, про що в історії хвороби робиться відповідний запис з вказівкою часу смерті в годинах та хвилинах.

До тіла померлого прикріплюється бірка з вказівкою про лікувальний заклад (відділення), прізвище, ім’я, по батькові померлого, рік народження і дату смерті, основний клінічний діагноз. Труп без затримки доправляється в морг чи прохолодне (з температурою 0 – +4°С) приміщення, виділене для зберігання трупів. Пов’язки, дренажі, інтубаційна та трахеостомічна трубка, катетери залишаються на місці.

Одразу ж після настання смерті хворого лікар-куратор складає посмертний клінічний діагноз, епікриз.

У посмертному клінічному епікризі підлягають відображенню такі питання:

– дата початку захворювання та скарги хворого;

– дата первинного звернення по медичну допомогу з вказівкою, куди та до кого звернувся хворий, яку отримав допомогу;

– дата та місце первинної госпіталізації, назва всіх лікувальних закладів, де в подальшому обстежувався чи отримував лікування хворий, зміст діагностичних та лікувальних заходів;

– узагальнена характеристика перебігу захворювання за час перебування в кожному лікувальному закладі;

– дата госпіталізації в даний лікувальний заклад, діагноз при направленні, попередній діагноз, остаточний діагноз, дати їх встановлення, зміст проведених лікувальних заходів (при проведенні операцій – назва операції, тривалість, вид наркозу);

– дата появи, характер симптомів ускладнень, дата їх розпізнання, вжиті заходи;

– клінічна характеристика термінального стану, зміст реанімаційних заходів;

– час встановлення біологічної смерті в годинах та хвилинах.

Остаточний клінічний діагноз є медичним висновком про характер захворювання, безпосередню причину та механізм настання смерті. Він має бути патогенетично обумовлений, відповідати клінічним фактам.

Оформлена історія хвороби померлого підписується лікарем-куратором та завідуювачем лікувального відділення.

Терміновий розтин трупа дозволяється одразу ж після встановлення біологічної смерті хворого.

Впорядкований патологоанатомічний розтин померлих проводиться в години, означені розпорядком роботи патологоанатомічного бюро (відділення). Історія хвороби подається в патологоанатомічне бюро (відділення) в найближчий час після смерті хворого (при настанні смерті після 12.00 вона має бути доставлена не пізніше 9 години наступного дня).

Прийом та реєстрація тіл померлих проводиться санітаром патологоанатомічного бюро (відділення), який перевіряє наявність бірки на трупі, ознак гниття, присутність зубних протезів з кольорового металу та цінних речей, про що робить відмітку в книзі реєстрації прийому та видачі тіл померлих і доповідає завідувачу відділення.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 60; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.131.189
Генерация страницы за: 0.016 сек.