Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Программа «Детокс интенсив» или как подготовить питомца к вакцинации 2 страница
5. Тәжірибелік мәліметтерді кесте түрінде көрсетіп, сол арқылы генератордың сыртқы сипаттамасын салу.

6. Қорытынды.

Негізгі әдебиет: 1 [36-39]

Қосымша әдебиет:3 [8-10]

2.4 Бақылау сұрақтары

1. Пісіру түрлендіргіштері дегеніміз не?

2. Пісіру түрлендіргіштерінің пісіру агрегатынан айырмашылығы неде?

3. Пісіру генераторының жұмыс принципі қандай?

4. Әмбебап генераторлар деп қандай генераторларды айтады?

5. Генератордың пісіру тогы қалай реттеледі?

4 ВСС-300 пісіру түзеткішінің құрылысы мен жұмыс істеу принципін оқып үйрену және сыртқы сипаттамасын анықтау

Жұмыс мақсаты: ВСС-300 түзеткішінің құрылысымен танысу, жұмыс режімдерін реттеуді үйрену және түзеткіштердің сыртқы сипаттамасын тәжірибе жүзінде анықтау.

3.1 Жұмысты орындауға арналған құралдар мен аспаптар

1) пісіру түзеткіші ВСС-300;

2) қаптамалы электродтар;

3) штангенциркуль;

4) өлшеуіш аспаптар (вольтметр, амперметр);

5) жабдықты бөлшектеп ашып көретін слесарлық құрал саймандар.

3.2 Жұмысты орындау реті

1. ВСС-300 пісіру түзеткіштерінің техникалық сипаттамасымен танысып, оны кестеге жазып алу.

2. Түзеткіштердің қақпақтарын ашып, оның ішкі бөлшектерімен танысу және оның принциптік электрлі сұлбаларын салу.

3. Түзеткішті іске қосып, бос жүріс, жүктемелік жағдай және қысқа тұйықталу режіміндегі кернеу мен ток мәнін аспаптар көрсеткішінен бақылап, кестеге жазып алу. Мұнда пісіру тогының шамасын доға кернеуінің мәні UД жабдық түріне сәйкес 25-35 В аралығында болғанда алу керектігін ескеру қажет.

 

  № Электрод диаметрі d, мм Түзеткіштің жұмыс режімі
Бос жүріс режімі Жүктемелік режім Қысқа тұйықталу режімі
    I, А U, В I, А U, В I, А U, В
             
             
             

 4.1 Тәжірибені екі түзеткішпен жеке-жеке жүргізу қажет.

4.2. Тәжірибені кем дегенде үш рет қайталау керек.

5. Алынған кернеу мен ток мәні арқылы түзеткіштің сыртқы сипаттамасының графигін масштабпен салу қажет.

6. Алынған сипаттамаларға қорытынды жасау.

3.3 Есептеме мазмұны

1. Жұмыстың мақсаты.

2. Пісіру түзеткіштерінің сыртқы сипаттамасы жайлы жалпы мағлұмат.

3. Түзеткіштер жайлы қысқаша мағлұмат беру және ВСС – 300 түзеткішінің техникалық сиапттамасын келтіру.

4. ВСС-300 пісіру түзеткішінің принциптік электрлік сұлбаларын құрастырып сызу.

5. Тәжірибелік мәліметтерді кесте түрінде көрсетіп, сол арқылы генератордың сыртқы сипаттамасын салу.

6. Қорытынды.

Негізгі әдебиет: 1 [39-43]

Қосымша әдебиет:3 [10-12]

3.4 Бақылау сұрақтары

1. Пісіру түзеткіштерінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі.

2. Түзеткіш блоктарында қандай вентильдер қолданылады?

4. Түзеткіш вентильдердің жалғастырылу сұлбалары қандай?

5. Түзеткіштердің жұмыс режімі қалай реттеледі?

5 Quality пісіру түзеткішінің құрылысы мен жұмыс істеу принципін оқып үйрену және сыртқы сипаттамасын анықтау

Жұмыс мақсаты: Quality түзеткішінің құрылысымен танысу, жұмыс режімдерін реттеуді үйрену және түзеткіштердің сыртқы сипаттамасын тәжірибе жүзінде анықтау.

3.1 Жұмысты орындауға арналған құралдар мен аспаптар

1) пісіру түзеткіші Quality;

2) қаптамалы электродтар;

3) штангенциркуль;

4) өлшеуіш аспаптар (вольтметр, амперметр);

5) жабдықты бөлшектеп ашып көретін слесарлық құрал саймандар.

3.2 Жұмысты орындау реті

1. Quality пісіру түзеткіштерінің техникалық сипаттамасымен танысып, оны кестеге жазып алу.

2. Түзеткіштердің қақпақтарын ашып, оның ішкі бөлшектерімен танысу және оның принциптік электрлі сұлбаларын салу.

3. Түзеткішті іске қосып, бос жүріс, жүктемелік жағдай және қысқа тұйықталу режіміндегі кернеу мен ток мәнін аспаптар көрсеткішінен бақылап, кестеге жазып алу. Мұнда пісіру тогының шамасын доға кернеуінің мәні UД жабдық түріне сәйкес 25-35 В аралығында болғанда алу керектігін ескеру қажет.

 

  № Электрод диаметрі d, мм Түзеткіштің жұмыс режімі
Бос жүріс режімі Жүктемелік режім Қысқа тұйықталу режімі
    I, А U, В I, А U, В I, А U, В
             
             
             

 

4.1 Тәжірибені екі түзеткішпен жеке-жеке жүргізу қажет.

4.2. Тәжірибені кем дегенде үш рет қайталау керек.

5. Алынған кернеу мен ток мәні арқылы түзеткіштің сыртқы сипаттамасының графигін масштабпен салу қажет.

6. Алынған сипаттамаларға қорытынды жасау.

3.3 Есептеме мазмұны

1. Жұмыстың мақсаты.

2. Пісіру түзеткіштерінің сыртқы сипаттамасы жайлы жалпы мағлұмат.

3. Түзеткіштер жайлы қысқаша мағлұмат беру және Quality түзеткішінің техникалық сиапттамасын келтіру.

4. Quality пісіру түзеткішінің принциптік электрлік сұлбаларын құрастырып сызу.

5. Тәжірибелік мәліметтерді кесте түрінде көрсетіп, сол арқылы генератордың сыртқы сипаттамасын салу.

6. Қорытынды.

Негізгі әдебиет: 1 [39-43]

Қосымша әдебиет:3 [10-12]

3.4 Бақылау сұрақтары

1. Quality пісіру түзеткішінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі.

2. Тиристорлар мен диодтардың қандай айырмашылығы бар?

3. Түзеткіш вентильдердің жалғастырылу сұлбалары қандай?

4. Түзеткіштердің жұмыс режімін реттекдің қандай тәсілдері бар?

2.4 Оқытушы жетекшілігімен өтетін студенттердің өздік жұмысы (СОӨЖ) аясында өтетін сабақтар жоспары

14-кесте

№ п/п Тапсырма Өткізу түрі Әдістемелік ұсыныстар Ұсынылатын әдебиеттер
Электрдоғасымен пісі-ру кезіндегі қауіпсіздік ережелерін оқып үйрену, жабдықтарды жерлестіру тәсілдерінің сұлбасын құрастыру Сұрақ жауап (оқытушы- студент) Электрдоғалы пісіру кезіндегі қауіпті факторларды анықтап, электр тогымен зақымдануға қарсы шараларды меңгеру. 3 нег. [390-396]  

14-кестенің жалғасы

Пісіру доғасының негізгі қасиеттеріне талдау жасап, оған қойылатын талаптарды анықтау және пісіру доғасын тұтандырып жандыру тәсілдерін игеру Студенттердің өзара диалогы Пісіру доғасы жайлы мәліметтерді оқу, электрдоғасының физикалық сипаттамасын ашып көрсету 1 нег. [9-22] 2 нег. [23-34] 3 нег. [26-43]  
Нәрлендіргіштерді негізгі белгілеріне қарай топтастыруды блок сұлба түрінде сызып, әрқайсысына жекеше сипаттама беру. Студенттердің өзара диалогы Нәрлендіру көздерін ток түріне, сыртқы сипаттамасына, орындар санына және т.б. белгілеріне қарай жіктеп, әрқайсысына жеке-жеке сипаттама беру 1 нег. [23-35] 2 нег. [122-131] 3 нег. [290-296]  
Нәрлендіру көздерінің сыртқы вольт-амперлік сипаттамаларына талдау жасап, құламалы сипаттама қалыптасты-ру тәсілдерін түсіндіру Тренинг Сыртқы вольт-амперлік сипаттаманың анықтама-сын, олардың түрлерін, графиктік кескінделуін және қолданылу ерекшеліктерін білу 1 нег. [23-35] 2 нег. [122-131] 3 нег. [290-296]
Нәрлендіру көздерінің негізгі параметрлерін анықтау әдістемесін келтіру және белгілі бір нәрлендіргіш түріне мысал келтіру Карточкамен жұмыс істеу Номинальды ток, бос жүріс кернеуі, қосылу ұзақтығы және т.б параметрлерді берілген мәндер бойынша анықтау 1 нег. [23-35] 2 нег. [122-131] 3 нег. [290-296]
Пісіру трансформатор-ларын құрылымдық ерекшеліктеріне қарай топтастырудың блок сұлбасын құрастырып, оларға сипаттама беру Студенттердің өзара диалогы Магнит ағыны қалыпты және шашыраңқы таралған трансформа-торлар құрылымымен танып оларға сипаттама беру. 1 нег. [43-49] 2 нег. [131-139] 3 нег. [296-311]  
Магнит ағыны қалыпты таралған трансформа-торларды жұмыс режіміне келтіру тәсілдерін баяндау және олардың принциптік сұлбаларын құрастырып көрсету Карточкамен жұмыс істеу Реактивті катушкасы дербес және ортақ магнитөткізгіште орналасқан трансформа-торлардың пісіру тогын реттеу жолын түсіндіру және принциптік электрлі сұлбасын құрастыру 1 нег. [43-49] 2 нег. [131-139] 3 нег. [296-311]  
Магнит ағыны шашы-раңқы таралған транс-форматорлар жұмысына талдау жасау, жұмыс режімін реттеу тәсілде-рін баяндау және олардың принциптік сұлбаларын құрастырып көрсету   Карточкамен жұмыс істеу Орамалары жылжымалы және магнитті шунт орналасқан трансформа-торлардағы пісіру тогының реттелу тәсілдерін түсіндіру. Бос жүріс, жүктемелік жағдай және қысқа тұйықталу режімдеріндегі ток пен кернеу мәні. 1 нег. [43-49] 2 нег. [131-139] 3 нег. [296-311]  

14-кестенің жалғасы

Пісіру түрлендірігштері мен пісіру агрегаттары-ның жұмыс принципін түсіндіру және құры-лымдық ерекшеліктері-не тадау жасап, сипаттамаларын плакатқа сызып көрсету Тренинг Пісіру түрлендіргіштері мен агрегаттарының құрылымымен танысу, екеуінің айырмашылы-ғын көрсету және жұмыс істеу принципін игеру 1 нег. [36-39] 2 нег. [145-147] 3 нег. [312-323]  
Әмбебеп пісіру генераторларының жұмыс істеу ерекшелік-терін түсіндіру, пинциптік электрлі сұлбасын құрастыру және пісіру тогын реттеу ерекшелігін көрсету Сұрақ жауап (оқытушы- студент) Пісіру генераторларының сыртқы сипаттамасына талдау жасау. Әмбебап генератордың сыртқы сипаттамасына түсініктеме беру 1 нег. [36-39] 2 нег. [145-147] 3 нег. [312-323]  
Пісіру генераторлары-ның тогын реттеу принципін түсіндіру және сатылы реттеу тәсілінің электрлік сұлбасын келтіру Карточкамен жұмыс істеу Генератордың электр энергиясын өндіру принципін түсіну. Пісіру тогын жатық және сатылы ретте тәсілдерін игеру 1 нег. [36-39] 2 нег. [145-147] 3 нег. [312-323]  
Пісіру түзеткіштерінің жұмысына баға бере отырып олардың артықшылықтарын көрсету және кейінгі жылдары шыққан түзеткіштердің сипаттамасын келтіру   Студенттердің өзара диалогы Пісіру түзеткіштерінің құрылымымен және жұмыс принципімен танысу. Басқа нәрлендіргіштерге қарағанда негізгі артықшылықтарын көрсету 1 нег. [39-43] 2 нег. [140-145] 3 нег. [326-335]  
Түзеткіштердегі пісіру тогын реттеу жолдарына талдау жасау және олардың тиіміді тәсілдерінің жұмысына баға беру Сұрақ жауап (оқытушы- студент) Пісіру тогын күштік трансформатор индуктив-тілігін өзгерту арқылы және тирситордағы басқарушы элеткрод тогын өзгерту арқылы реттеу әдістерін баяндау. 1 нег. [39-43] 2 нег. [140-145] 3 нег. [326-335]  
Инверторлы нәрлендіру көздерін шығарудағы ғылымның ролін түсіндіру және олардың басқалардан артықшы-лығын дәлелдеу Тренинг Инверторлы нәрлендіру көздерінің жұмысына талдау жасау және инвер-торлы жабдықтар жайлы ақпараттар жинастырып, оларды талқылау 2 нег. [70-74] 3 нег. [149-158]  
Осциллятор мен импульс бергіш генера-торлардың жұмыс прин-ципін түсіндіру және олардың пайдалану тиім-ділігін ашып көрсету. Тренинг Нәрлендіру көздерінің көмекші құрылғылары жайлы жаңа ақпараттар жинақтау. Осциллятор мен импульс бергіш гене-ратордың пісіру процесін жақсартудағы ролі 2 нег. [147-149] 3 нег. [332-335]    

2.5 Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ) аясында өтетін сабақтар жоспары

15-кесте

№   Тапсырма Әдістемелік ұсыныстар Ұсынылған әдебиеттер  
 
Пісіру жабдықтарын жерлестіру тәсілдеріне талдау жасау, пісіру генераторларының жерлестіру сұлбасын құрастырып көрсету Нәрлендіру көздерін пайдалану барысында жерлестіру шарасының маңызын білу және белгілі бір жабдық түріне жерлестіру сұлбасын құрастыру 1 нег. [3-9] 3 нег. [390-395]    
Нәрлендіру көздерінің шартты белгіленулеріне талдау жасап, оларды түсіндіріп беру Нәрлендіру көздерінің шартты белгіленулерін талдай отырып, әртүрлі типті нәрлендіргіштер-дің белгіленулеріне мысалдар келтіру 2 нег. [122-131]    
Электр разрядының пайда болуы және оның электрдоғалы пісірудегі алатын орны жайлы реферат жазу Электр разряды жайлы мағлұматтарды оқып, электр доғасына негізгі белгілері бойынша топтастыру 1 нег. [9-22] 2 нег. [23-34] 3 нег. [26-43]    
Пісіру доғасының физикалық қасиеттерін талдап, оларды анықтау әдістемесін келтіру Электр доғасындағы ток тығыздығы, температура, иондану процесі және т.б. шамаларды түсіндіру 1 нег. [9-22] 2 нег. [23-34] 3 нег. [26-43]    
Доғаны тұтандыру және орнықты жалындату шартын анықтау, доғаны тұтандыру тәсілдеріне мысал келтіру Доғаны тұтандырып жандыру және орнықтылығын қамтамасыз ететін факторларды анықтау. Тұтандыру тәсілдерін баяндау. 1 нег. [9-22] 2 нег. [23-34] 3 нег. [26-43]    
Жылжымалы магнитті шунтты пісіру трансформаторларының құрылысы мен жұмысын түсіндіру және олардың электрлі сұлбаларын сызып көрсету Жылжымалы шунтты трансфор-маторлардың типтерімен, негізгі сипаттамаларымен және жұмысымен танысу. Пісіру тогын реттеуді меңгере білу. 1 нег. [43-49] 2 нег. [131-139] 3 нег. [296-311]    
Пісірудің әртүрлі тәсілдері үшін пісіру трансформаторларын таңдау жолын және таңдаудың критерийлерін көрсету. Доғалы қолмен, жартылай автоматты және автоматты пісіруде қолданылатын трансформаторларға сипаттама беру, олардың сыртқы сипаттамаларына түсінік беру 1 нег. [43-49] 2 нег. [131-139] 3 нег. [296-311]    
Трансформатордың бос жүріс кернеуін анықтау әдістемесін талдау және бос жүріс кернеуінің трансформаторлардың жұмыс режіміне әсерін анықтау. Трансформатордың орам сандарының орналасу ерекшеліктеріне қарай олардың бос жүріс кернеуін анықтау және пісіру тогын сатылы реттеу мен жатық реттеу сұлбаларын келтіру 1 нег. [43-49] 2 нег. [131-139] 3 нег. [296-311]  
Пісіру трансформаторында дроссельдің атқаратын міндетін және олардың нәрлендіргіштің сыртқы вольт-амперлік сипаттамасын анықтаудағы ролін түсіндіру. Магнит ағыны қалыпты таралған трансформаторлар жұмысына сипаттама беру және дроссельдің қосылу сұлбасын көрсету 1 нег. [43-49] 2 нег. [131-139] 3 нег. [296-311]  

15-кестенің жалғасы

 
Көп орынды нәрлендіру көздерінің пісіру тогын реттеудің сұлбасын келтіру және оған қолданылатын құрылғылардың жұмыс принципін түсіндіру Көп орынды нәрлендіру көздеріне сипаттама беру. Олардың сыртқы вольт-амперлік сипаттамасын құламалы сипатқа келтіру тәсілдерін баяндау. Балласты реостат жұмысын түсіндіру және оны жалғастыру сұлбасын беру. 2 нег. [149-150] 3 нег. [336-338]
Пісіру генераторларындағы ток мәнін реттеу тәсілдерін меңгеру Пісіру тогын сатылы және жатық реттеуді іске асыратын генератор тетіктерінің жұмысын түсіндіру. 1 нег. [36-39] 2 нег. [145-147] 3 нег. [312-323]  
Өздігінен қоздырылушы пісіру генераторының жұмыс істеу принципін баяндау және электрлі сұлбаларын құрастырып көрсету Өздігінен қоздырылушы генераторлардың құрылымымен танысу және олардың қолданылу аясына мысалдар келтіру 1 нег. [36-39] 2 нег. [145-147] 3 нег. [312-323]  
ВД және ВДУ типті пісіру түзеткіштеріне сипаттама беру және құрылымы мен жұмыс принципін түсіндіру. Электрлік сұлбаларын салу. Түзеткіштердің құрылымымен және жұмыс принципімен танысу. Олардың неізгі мүмкіндіктерін және пісіру өндірісіндегі алатын орнын көрсету 1 нег. [39-43] 2 нег. [140-145] 3 нег. [326-335]  
Көп орынды ВДМ типті пісіру түзеткіштерінің пісіру өндірісінде қолданылу мүмкіндіктерін баяндау және олардың пісіру процесіндегі маңызына баға беру ВДМ типті пісіру түзеткіштерінің техникалық сипаттамаларын беру, құрылымы мен жұмыс істеу принциптеріне түсініктеме беру 1 нег. [39-43] 2 нег. [140-145] 3 нег. [326-335]    
Доғаны тұтандыруды жеңілдететін және оның орнықты жалындауын қамтамасыз ететін көмекші құрылғылардың пісіру сапасына тигізетін әсерін баяндау Осциллятор, импульс бергіш генератор және тұрақтандырғыш құрылғыларының жұмысымен танысу. Электрлік сұлбаларын келтіру 2 нег. [147-149] 3 нег. [332-335]      
           

 

2.6 Өздік бақылауға арналған тест сұрақтары

1. Нәрлендіру (қоректендіру) көздерінің шықпаларындағы кернеу қандай аспаппен өлшенеді?

А) амперметрмен;

В) анемометрмен;

С) омметрмен;

D) вольтметрмен;

Е) барлық жауабы дұрыс.

2. Нәрлендіру (қоректендіру) көздерінің шықпаларындағы ток күші қандай аспаппен өлшенеді?

А) вольтметрмен;

В) манометрмен;

С) амперметрмен;

D) вольтметрмен және амперметрмен;

Е) анемометрмен.

3. Реостат не үшін керек?

А) доғаны тұтандыру үшін;

В) пісіру тогын реттеу үшін;

С) пісіру сымын беріп тұру үшін;

D) пісіру сымының берілу жылдамдығын реттеу үшін;

Е) пісір аппаратын іске қосу үшін.

4. Пісіру трансформаторының қай орамасынан пісіру тогы алынады?

А) бірінші реттік орамадан;

В) бірінші және екінші реттік орамадан;

С) екінші реттік орамадан;

D) үшінші реттік орамадан;

Е) қосымша дроссельден.

5. Осциллятор не үшін пайдаланылады?

А) пісіру тогын беру үшін;

В) ток күшін реттеу үшін;

С) кернеу мәнін реттеу үшін;

D) доғаны тұтандырып жағу үшін;

Е) пісіру қуатын реттеу үшін.

6. Нәрлендіру көздерінің ауысып отыратын қандай режімдерін білесіз?

А) бос жүріс, жүктемелі жағдай және тез жүріс;

В) бос жүріс бос емес жүріс, қаты жүріс, баяу жүріс;

С) қатты және баяу жүріс;

D) бос жүріс, қасқа тұйықталу, ұзын тұйықталу;

Е) бос жүріс, жүктемелік жағдай және қысқа тұйықталу.

7. Ток тегіне байланысты нәрлендіргіш көздерінің бөлінуі:

А) тұрақты және тұрақсыз токты;

В) айнымалы және бірқалыпты токты;

С) айнымалы және тұрақты токты;

D) айнымалы, түзусызықты және құбылмалы;

Е) құбылмалы және түрлендірілмелі.

8. Сыртқы сипаттамасына сәйкес пісіру генераторлары қандай топтарға жіктеледі?

А) сыртқы сипаттамасы құламалы, тік, көлбеу;

В) сыртқы сипаттамасы құламалы, қатаң және әмбебап;

С) сыртқы сипаттамасы өспелі және бір қалыпты;

D) сыртқы сипаттамасы тұрақты және айнымалы;

Е) сыртқы сипаттамасы синусоидалы, параболалы және гиперболалы.

9. Құламалы сыртқы сипаттаманың қандай түрлері болады?

А) күрт құламалы, өспелі;

В) күрт құламалы, көлбеу құламалы;

С) көлбеу құламалы, баяу құламалы;

D) күрт құламалы, шұғыл құламалы;

Е) барлық жауабы дұрыс.

10. Бос жүріс режімінде ток мәні қалай болады?

А) ток мәні максималды;

В) ток мәні кернеу мәніне тең;

С) нөлге тең;

D) шексіздікке тең;

Е) сыртқы желідегі ток мәніне тең.

11. Доғаны айнымалы токпен нәрлендіру көздерінің бос жүріс кернеуі қалай анықталады?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е)

U1 – бірінші реттік орамадағы кернеу; w1 w2 – бірінші және екінші реттік орамалар саны.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 160; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.05 сек.