Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Характеристика

Резюме

Тема 5.2. Укладання документів щодо особового складу

 

 

Резюме — це документ про особисті, освітні та професійні дані, що складається при прийомі на роботу до комерційних підприємств. Особливістю цього документа є стислість (його обсяг, як правило, не перевищує 1 аркуша). У резюме відомості про професійну діяльність та освіту викладаються у зворотному хронологічному порядку. Гра­фа «Додаткові відомості» містить інформацію про навички чи досяг­нення в будь-якій галузі, наприклад відомості про володіння інозем­ними мовами і комп'ютером, вміння керувати автомобілем, участь у наукових конференціях, наявність друкованих праць, громадську діяльність, інтереси претендента тощо. У резюме може зазначатися мета — посада (робота), на яку претендує автор, і бажана заробітна плата.

Отже, основними складовими резюме є такі:

• назва виду документа (Резюме);

• прізвище, ім'я, по батькові;

• адреса;

• телефон;

• дата і місце народження;

• мета;

• професійний досвід;

• освіта;

• сімейний стан;

• додаткові відомості;

• підпис.

Оскільки резюме належить до документів із низьким рівнем стандартизації, у ньому можуть міститися й інші відомості.

Наведемо зразок заповненого резюме.

 

Резюме

  1. Прізвище, ім’я по батькові: Мельник Олена Андріївна
  2. Дата і місце народження: 10 вересня 1985р.м. Могилів – Подільський
  3. Родинний стан: не заміжня
  4. Домашня адреса: м. Могилів – Подільський вул. Київська 40
  5. Телефон: 5-50-10
  6. Освіта: 2005-2008рр. Могилів – Подільський технолого - економічний коледж ВНАУ за спеціальністю «Комерційна діяльність»
  7. Досвід роботи: практика на підприємствах галузі.
  8. Додаткові відомості: у 2005р. закінчила курси оператора комп’ютерного набору.

Маю досвід роботи на ПК. Достатньо володію англійською мовою.

25 травня 2008р. підпис Мельник О.А.

Характеристика — це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві.

Характеристика пред'являється при вступі до середніх і ви­щих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переоб­ранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом де науково-дослідних інститутів тощо.Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник, а другий (копію) підшивають до його осо­бової справи. Текст характеристики викладається від 3-ї особи на прохання працівника. Згідно з типовим запитом характерис­тика може надсилатися до вищих інстанцій, судових і адміністративно-господарчих органів та інших установ.

Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні.

Характеристика має містити такі відомості:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, на яку уклада­ється характеристика

(в Р. відмінку).

3. Статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є);
місце роботи, навчання.

4. Рік народження (якщо треба національність, домашня адреса, освіта).

5.Текст 6.Висновки 7. Дата 8. Посада , підпис, розшифрування 9. Печатка

 

Характеристика

Соболевської Наталії Анатоліївни,

1989 року народження, студентки

Могилів-Подільського технолого- економічного коледжу

Вінницького національного аграрного університету

Соболевська Наталія Анатоліївна навчається в Могилів-Подільському технолого- економічному коледжі за спеціальністю «Комерційна діяльність»

Протягом першого року навчання в коледжі зарекомендувала себе старанною, талановитою, здібною студенткою, багато читає, має широкий кругозір.

Навчається на «відмінно», цікавиться літературою, англійською мовою, активна, мова чітка, розбірлива.

Бере активну участь у трудовому і громадському житті групи, у конкурсах художньої самодіяльності, олімпіадах, гуртковій роботі, при цьому проявляє ініціативність, самостійність. Працелюбна, завжди відповідально ставиться до виконання обов’язків чергової в групі і по коледжу.

Студентка цілеспрямована, наполеглива, організована, самокритична, правдива, чесна, принципова, ввічлива, скромна.

За час навчання в коледжі студентці було оголошено подяку за відмінне навчання та добросовісне відношення до виконання завдань в громадському житті коледжу.

 

 

Директор печатка підпис Г.Т. Главацька

Куратор підпис І.С. Войцехівська

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 234; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.