Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Службова телеграма

Службова телеграма — це документ, переданий телеграфом. Те­леграми використовуються для термінової передачі інформації. Відзначимо основні особливості оформлення телеграм:

1. Текст телеграм відрізняється особливим лаконізмом.

2. Телеграма пишеться суцільним текстом без переносів і абзаців.

3. Кількість і дати відтворюються у телеграмах цифрами, літера­ми передаються лише однослівні числівники. Знаки № (номер), % (відсоток), + (плюс) тощо пишуться словами.

4. Розділові знаки звичайно не ставляться. Якщо зміст тексту без розділових знаків спотворюється, замість них використову­ються такі скорочення: крпк (крапка), км (кома), лпк (лапки), двк (двокрапка).

5. У реченнях можуть випускатися присудки: "Подробиці лис­том" (Подробиці повідомимо листом); "Відвантаження 4 січ­ня" (Відвантаження буде здійснено 4 січня).

6. У телеграмах звичайно випускаються елементи, без яких мож­на зрозуміти інформацію, — сполучники, прийменники, зай­менники: "Просимо взяти участь [у] з'їзді професорів Петрен­ка [і] Ганича", "Надішліть переказ [Вашої] заборгованості [на] суму 10 тисяч гривень", "Повідомляємо [Вам] [про] анулюван­ня [свого] замовлення". Здійснюючи скорочення тексту теле­грами, автор повинен переконатися у зрозумілості і недвознач­ності інформації, що передається.

7. У текстах телеграм не використовуються складні речення, зво­роти, вставні конструкції тощо. Інформація передається про­стими реченнями.

Телеграми пишуть з лицьового боку бланка (телеграфного чи фірмового) або чистого аркуша паперу.

Розрізняють ініціативні телеграми і телеграми-відповіді. Основними складовими телеграми є такі:

• назва виду документа (ТЕЛЕГРАМА);

• категорія телеграми (термінова, міжнародна, урядова);

• адреса і назва підприємства — одержувача телеграми;

• текст;

• скорочена назва підприємства, що надсилає телеграму;

• посада і прізвище особи, що підписала телеграму (ставиться окремим рядком);

• поштова адреса та назва підприємства — відправника телегра­ми (пишеться після горизонтальної лінії);

• назва посади особи, яка підписує документ, її особистий підпис і розшифрування;

• дата підписання телеграми;

• відбиток печатки підприємства-відправника.

Наведемо зразки службових телеграм.

 

ТЕЛЕГРАМА ТЕРМІНОВА

ОДЕСА ЗЛАГОДА КРУКІВСЬКОМУ

ЗРАЗКИ ОТРИМАНО ПРОСИМО ПІДТВЕРДИТИ УЧАСТЬ ВИ­СТАВЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ ФІРМИ

ОРГКОМІТЕТ ТАРАНЕЦЬ

Харків 50, вул. Слов'янська 14, Науково-дослідний інститут "Меридіан"

Голова оргкомітету виставки (підпис) В. І. Таранець 17.05.01

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2680; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.