Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Харчові добавки

 

Останніми роками в нашій країні різко зріс і надалі продовжує зростати асортимент харчових продуктів з харчовими добавками. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, харчові добавки - це природні або синтетичні речовини, які самі по собі звичайно не використовуються як їжа, а свідомо вводяться у харчові продукти на різних стадіях виробництва, перевезення і зберігання з метою надання їм необхідних властивостей, характерних органолептичних показників.

Головна вимога до харчових добавок - це їхня безпечність, тобто можливість споживання їх людьми різного віку упродовж всього життя без жодного негативного впливу. Багато речовин, потрапляючи в організм протягом тривалого часу, особливо в комбінації з іншими речовинами, можуть виявитися шкідливими для організму. Це особливо характерно для речовин, які схильні до акумуляції чи до перетворення з нетоксичної у токсичну форму. Частина сторонніх речовин, які містять харчові домішки, можуть виявляти побічну дію.

Дозвіл на використання харчових добавок видається спеціалізованою міжнародною організацією - Об'єднаним комітетом експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок і контамінантів (забруднювачів). Усі харчові добавки мають цифровий код. У країнах Європейського Союзу використовується регіональна система цифрової кодифікації харчових добавок, яка складається з букви "Е" і 3 - 4 цифр. Присвоєння номера здійснюється з урахуванням функціональних класів, які відображають функції харчових добавок. Наявність коду вказує на те, що харчова добавка перевірена на безпечність, для неї встановлені максимально допустимі рівні, допустима добова доза та інші гігієнічні нормативи. Однак в міру використання харчових добавок можуть з'являтися вагомі негативні ефекти, тоді такі добавки забороняються для подальшого використання. Класифікація характеристик добавок з переліком дозволених і шкідливих до використання в Україні показана в табл. 6.6.

Таблиця 6.6.

Класифікація харчових добавок за системою "Кодекс аліментаріус"Цифровий код Групове функціональне призначення Дозволені до використання в:
Україні Німеччині  
Е 100 і далі Барвники, що застосовуються для забарвлення харчових продуктів у різні кольори Е 100,Е 101, Е 102, Е 104, Е 110,Е 122, Е 124,Е 140,Е 141, Е 150а-d, Е 152, Е 153, E 160a-c, Е 162, Е 163, Е 164, Е 170, Е 181 Е 100-102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 123-124, Е 127, Е 131-132, Е 140-141, Е 150-151, Е 153, Е 160а-f, Е 161а-g, Е 162-163, Е 170-173  
Е 200 і далі Консерванти, що сприяють тривалому зберіганню продуктів Е 200, Е 201, Е 210, Е 211, Е 220,Е 222-224, Е 234-235, Е 239, Е 250-252, Е 260, Е 263, Е 270, Е 285, Е 290, Е 296 Е 200-203, Е 210-213, Е 214-219, Е 220-227, Е 230-233, Е 236-238, Е 250-252, Е 260-263, Е 270, Е 280-283, Е290  
Е 300 і далі Антиокислювачі, що сповільняють окислення і псування продуктів Е 300, Е З01, Е 306, Е 309, Е 320-322, Е 325-327, Е 330, Е 339, Е 341-342, Е 351, Е 363 Е 300-302, Е 304, Е 306-312, Е 320-322, Е 325-327, Е 330-343  
Е 400 і далі Стабілізатори, що зберігають задану консистенцію продуктів Е 400-407, Е 410-418, Е 420 - 422, Е 431-436, Е 440, Е 450-452, Е 460-461, Е 466, Е 470-471, Е 472а-g, Е 473, Е 475-477, Е 481, Е 492 Е 400-407, Е 410-415, Е 420-422, Е 440а, Е 450а-с, Е 460  
Е 500 і далі Емульгатори, що підтримують необхідну структуру продуктів Е 500-501, Е 503-504, Е 507-511, Е 513-516, Е 519, Е 524-527, Е 530, Е 558-559, Е 570, Е 575    
Е 600 і далі Підсилювачі смаку і аромату Е 631, Е 637 Е 620-625  
Е 700 і далі запасні індекси      
Е 800 і далі запасні індекси      
Е 900 і далі Протипінні речовини, підсолоджувачі Е 901-903, Е 905 а-с, Е 908-910, Е 913, Е 920, Е 930, Е 938-941, Е 951, Е 954, Е 967, Е 999    
Е 1000 і далі Добавки, що протидіють злежуванню цукру, борошна, крохмалю та ін. Е 1100, Е 1101-1105, Е 1400, Е 1404, Е 1410, Е 1412-1414, Е 1420, Е 1440, Е 1442, Е 1450, Е 1510, Е 1518, Е 1520    
           

 

Класифікація характеристик добавок з переліком шкідливих і заборонених до використання в Україні : Е-105, Е-111, Е-121, Е-123, Е-125, Е-126, Е-130, Е-131, Е-142, Е-152 - барвники харчових продуктів

Ракотворні:

Е 131, Е 142 – барвники;

Е 210–217, Е 248 – консерванти для тривалого збереження продуктів;

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 670; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.