Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Захист промислової власності


Внутрішні заходи

Зовнішні заходи

1. Вивчаються партнери та клієнти, з якими ведеться спільна комерційна діяльність їх надійність, платоспроможність та інші дані;

2. Вивчаються зв'язки співробітників підприємства (фірми) та іншими підприємствами (фірмами);

3. Виясняються особи, які проявляють зацікавленість до діяльності підприємства (фірми) та його персоналу.

1. Ретельно підбираються перевіряються особи, які мають намір влаштуватися на роботу на підприємство (анкетні дані, поведінка за місцем проживання та попередньої роботи, причина звільнення, особисті і ділові якості, психологічна сумісність із співробітниками, судимість та ін.);

2. Певний період часу новий працівник знаходиться на спостереженні за його вчинками та поведінкою;

3. Особлива увага приділяється особам, які проявляють необґрунтовану цікавість до інформації, угод, партнерів фірми тощо;

4. Комп'ютеризація підприємницьких структур розширює коло осіб, які володіють цінною інформацією, що передбачає застосування додаткових спеціальних заходів.

З метою захисту інтелектуальної власності вводиться специфічний порядок роботи з інформацією та доступу до неї шляхом проведення спеціальних організаційних заходів:

Одержання гарантованого доходу – головна умоварозвитку підприємницької діяльності. За таких мотивів керівникам приватних підприємств, менеджерам необхідно бути не тільки грамотним економістом, але й вміти захистити результати своєї праці від можливого банкрутства, крадіжок, махінацій, зведення втрат до мінімуму.

Глибокий аналіз роботи стабільних підприємств показує, що успіх в бізнесі складається з чотирьох основних параметрів, першим з яких є психологічний:

1. Доброзичливе ставлення керівників підприємства до людей та навколишнього світу;

2. Знання можливих проблем, які ведуть до втрат;

3. Ініціативне знаходження виходу із будь-якої ситуації;

4. Постійний пошук, оновлення та всебічне вдос­коналення.

Ефективність засобів безпеки має враховувати і економічну сторону. Не завжди доцільно використовувати дорогі технічні засоби, вони можуть бути неефективними в специфічних випадках. Згідно з Комплексною про­грамою стабільної роботи підприємства, насам­перед, потрібно подбати про захист зовнішніх кордонів - огорожу складів і підсобних примі­щень. Достатня увага приділяється і захисту даху: всі отвори повинні закриватися на замки і бути забезпечені сигналізацією.

Перш ніж встановити сигналізацію, потрібно добре визначити, що саме вона має захистити, розібратися в різноманітних типах сигналізації і в зонах її застосування.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Яку інформацію необхідно охороняти? | Охорона підприємства та спеціальні організаційні заходи

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 198; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 2. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 3. Біометричний захист інформації ї
 4. Блискавкозахист.
 5. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 6. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 7. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 8. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю та за видання актів які порушують права власників цих ділянок.
 9. Відчуження - це позбавлення суб'єкта права на володіння і розпорядження тим чи іншим об'єктом власності.
 10. ВЛАСНІСТЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ.
 11. Гарантування захисту та безпеки туристів
 12. Декларування промислової безпеки

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.