Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Охорона підприємства та спеціальні організаційні заходи


Спеціальні організаційні заходи

1. Визначення списку осіб, уповноважених класифікувати інформацію та об’єкти, що містять комерційну таємницю;

2. Визначення інформації та об'єктів, які належать до цінних та потребують захисту;

3. Здійснення координації заходів охорони цінної інформації між всіма підрозділам підприємства;

4. Введення персональної відповідальності керівників всіх рівнів та виконавців, які приймають участь у закритих роботах з забезпечення і збереження таємниць;

5. Організація спеціального діловодства, маркування документації тощо, порядок зберігання і транспортування носіїв комерційних таємниць;

6. Введення оптимального обмеження осіб, які мають доступ до цінної інформації;

7. Організація єдиного порядку доступу та пропускного режиму:

8. Організація зберігання цінної інформації в спеціальних вогнетривких шафах чи сейфах, ключі від яких повинні знаходитися в окремих осіб, передача ключів іншим довіреним особам не допускається;

9. Встановлення правил взаємодії з державними органами влади, що здійснюють контроль за окремими видами діяльності підприємства;

10. Створення системи навчання навикам цінної інформації для працівників, які в процесі роботи мають до неї доступ.

Вище зазначені заходи мають високий результат при одностайності вирішенні виробничих, комерційних, фінансових і режимних питань на підприємстві (фірмі).

Виконання зазначених заходів з захисту цінної інформації здійснюють служби безпеки підприємства (фірми), а застосування ними сучасних технічних засобів захисту дозволяє, не тільки надійно забезпечити захист цінної інформації, але й не допустити проявів промислового шпіонажу.

Заходи з захисту цінної інформації звичайно ж потребують значних фінансових коштів, тому керівник чи власник підприємства повинен вирішити більш вигідний для нього варіант витікання інформації чи її захист.

Основним виконавцем Комплексного плану забезпе­чення кримінологічної безпеки об’єкту економіки є служ­ба (підрозділ) безпеки, яка створюється на основі рішення керівництва об'єкту. В своїй роботі служба безпеки керується Статутом, розробленим у відповідності із законодавством.В цілому діяльність служби безпеки направлена на створення на об'єкті економіки необхідних правових, орга­нізаційних і матеріальних умов для виявлення, попе­редження і припинення посягань кримінальними струк­турами на:

- майно;

- інтелектуальну власність; сприяння фінансово-комерційної кон’юнктури;

- сталі господарські зв'язки; соціально-психологічний клімат; виробничу дисципліну;

- технологічне лідерство; наукові досягнення; цінну інформацію щодо об’єкту економіки.

Служба безпеки може мати, наприклад, такі структурні одиниці:

- відділ економічної розвідки: відділ внутрішньої безпеки; відділ з захисту комерційних таємниць;

- відділ технічного захисту: відділ фізичної охорони будівель;

- відділ фізичної охорони керівників та службовців підприємства: відділ безпеки перевезень,

- інформаційно-аналітичний відділ; прес групу.

За результати своєї роботи підрозділ безпеки і його співробітники несуть юридичну, матеріальну та дисцип­лінарну відповідальність.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Захист промислової власності | Економічна війна, економічна розвідка та промисловий шпіонаж

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 411; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.