Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Алкоголізм


Віддавна людству відомі оп'яняючі напої. Виготовлялися вони з рослин, і їхнє споживання було частиною релігійного ритуалу, яким супроводжувалися свята. Древні греки навіть ставили один час поруч статуї бога вина Бахуса і богині мудрості Миневри, хоча пізніше між ними поставили богиню води Німфу, імовірно, вважаючи необхідним розбавляти вино водою. Порівняно дешевий спосіб одержання міцних напоїв був освоєний у ХVІ в. Протягом довгого часу алкогольні напої, особливо міцні, залишалися для більшості населення предметом розкоші: вони були дорогі і малодоступні. Корінні зміни відбулися після того, як був відкритий промисловий спосіб одержання етилового спирту. Саме це відкриття уможливило масове споживання алкоголю, і в XVIII в. пияцтво придбало широкий розмах у таких європейських країнах, як Англія, Німеччина, Швеція й ін. Приблизно в цей же час у Росії швидко входить у вживання горілка. Можна сказати, що XIX в. породив, а ХХ в. збільшив дуже складну проблему для людської цивілізації – проблему алкоголізму.

Дані соціологічних досліджень виявляють зацікавлену картину. З одного боку, переважна більшість опитаних вважають, що пияцтво – велике зло, з іншого боку – та ж переважна більшість або п'є, або «випиває, як усі»; біля половини не хотіли б мати серед друзів непитущої людини, а одна третина образилася б, якби хазяїн при зустрічі гостей не поставив би на стіл спиртне. 40 % опитаних вважають, що споживання спиртного в межах норми нешкідливо і не позначається на працездатності, а кожен п'ятий чоловік цілком допускає появу в п'яному виді на вулиці, у транспорті, у місцях відпочинку, аби це не привело до скандалів і конфліктів.

Фактично алкоголь ввійшов у наше життя, ставши елементом соціальних ритуалів, обов'язковою умовою офіційних церемоній, свят, вирішення особистих проблем. Однак ця соціокультурна ситуація дорого обходиться суспільству. Як свідчить статистика, 90 % випадків хуліганства, 90 % зґвалтувань при обтяжуючих обставинах, майже 40 % інших злочинів зв'язані зі сп'янінням. Убивства, грабежі, розбійні напади, нанесення тяжких тілесних ушкоджень у 70 % випадків відбуваються особами в нетверезому стані; 50 % усіх розлучень пов'язано з пияцтвом.Вивчення різних аспектів споживання алкоголю і його наслідків складає велику складність. За якими критеріями можна судити про алкогольну ситуацію і її динаміку? Як правило, використовуються три групи соціологічних показників гостроти алкогольної проблеми і масштабів поширення пияцтва в країні: по-перше, рівень споживання алкоголю на душу населення і структура споживання; по-друге, характеристики масової поведінки, що є наслідком споживання спиртного; по-третє, збиток, заподіяний економіці і суспільству пияцтвом.

Показник рівня споживання алкоголю має сенс тільки в сполученні з даними про структуру споживання. Варто враховувати і ще цілий ряд характеристик, наприклад, регулярність споживання, тривалість, зв'язок із прийомом їжі. Важливі й особливості розподілу загального обсягу споживання алкоголю серед населення: чисельність і склад питущих, непитущих, питущих помірковано; розподілу споживання алкоголю між чоловіками і жінками, по вікові і інших соціально-демографічних ознаках. Поведінка при однаковому ступені сп'яніння й її оцінки також істотно розрізняються в соціокультурних і етнічних групах. Усі перераховані характеристики входять у поняття моделі алкогольного споживання.

При оцінці алкогольної ситуації виділяють три моделі споживання алкоголю: винну, пивну і горілочну. Ці моделі склалися історично і виявляються в традиціях споживання алкоголю в різних народів.

Винна модель одержала поширення в таких країнах, як Франція, Італія, Португалія, Вірменія, Грузія, Молдавія. Для неї характерно регулярне споживання слабкого виноградного вина за обідом і вечерею. Порівняно рівномірно і розподіл обсягу споживаного алкоголю між різними групами населення. Цій моделі притаманне надзвичайно високе сумарне споживання алкогольних напоїв (до початку 80-х років у Франції – 15,8 літра абсолютного алкоголю на людину в рік, в Італії – 13,9 літра), хоча негативні наслідки цього трохи зм'якшуються деякими факторами, але не усуваються цілком. Особливу проблему в цих країнах представляє наслідок алкоголізму - загроза здоров'ю питущих і їхнім нащадкам.

Горілочна модель традиційно переважає в Польщі, Росії, Фінляндії, Швеції й інших країнах, де на міцні напої приходиться до половини і більш сумарного вживання алкоголю. Для цієї моделі характерна: висока нерівномірність розподілу споживаного алкоголю серед населення, існування груп, що різко виділяються непомірністю й асоціальною поведінкою, сильне сп'яніння яке досягає свідомо ціль споживання. Країни переважно горілочної моделі, помітно уступаючи «винним» по сумарному споживанню алкоголю на душу населення в рік, найчастіше мають не менше негативних наслідків.

Пивна модель близька до винної; за рівнем споживання алкоголю «пивні» країни займають середнє місце.

Отже, рівень споживання алкоголю лише побічно відбиває ступінь розвитку пияцтва. Крім того, сьогодні існує тенденція розмивання національної специфіки алкогольного споживання. У Росії ріст у загальному обсязі уживаних алкогольних напоїв частки пива і вина, на жаль, незв'язаний зі скороченням кількості горілки. Фактично вживання горілки доповнюється вживанням менш концентрованих алкогольних напоїв.

Уточнити алкогольну ситуацію можна, вивчаючи наслідки вживання алкоголю: кількість злочинів, зв'язаних з випивкою, і їхню частку в загальному обсязі злочинів; кількість і частку нещасних випадків на ґрунті пияцтва, хронічних алкоголіків і т.п. Наслідками пияцтва й алкоголізму є економічний, матеріальний збиток від злочинів і від нещасних випадків, витрати на лікування хворих алкоголізмом, утримання правоохоронних органів. Не піддається матеріальному обліку збиток духовним і моральним відносинам у суспільстві, родині.

В історії боротьби суспільства з алкоголізмом можна знайти два напрямки. По-перше, обмеження доступності спиртних напоїв, скорочення їх продажу і виробництва, підвищення цін, жорсткість каральних мір за порушення заборон і обмежень. По-друге, зусилля, спрямовані на зменшення потреби в алкоголі, поліпшення соціальних і економічних умов життя, ріст загальної культури і духовності, спокійна, зважена інформація про шкоду алкоголю, формування в населення безалкогольних стереотипів поведінки.Історія боротьби з алкоголізмом знала і спроби введення на території деяких країн «сухого закону» (Англія, США, Фінляндія, Росія). Усі вони не досягли своєї мети, тому що наявність алкоголю– не єдина і не головна причина існування алкоголізму. Проблема подолання пияцтва й алкоголізму є складнішою, вона включає економічний, соціальний, культурний, психологічний, демографічний, юридичний і медичний аспекти. Тільки з урахуванням усіх цих аспектів можливо її успішне вирішення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Злочинність | Проституція

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 231; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.