Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ризик у відносному вираженні


У відносному вираженні ризик вимірюють за допомогою коефіцієнта варіації, тобто відношенням стандартного відхилення до середнього сподіваного значення:

. (4.6)

Коефіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 100%. Чим більше коефіцієнт, тим сильніша мінливість. Існує така якісна оцінка різних значень коефіцієнта варіації:

до 10% – слабка мінливість (коливання);

10-25% – помірна мінливість (коливання);

більше 25% – висока мінливість (коливання).

Приклад 2: Фірма планує вкласти певну частину своїх коштів у різні види економічної діяльності. Альтернативні варіанти розвитку задано певними стратегіями. Потрібно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегії розвитку фірми та зробити висновок, у яку стратегії доцільно вкладати кошти і чому.

Таблиця 4. 2 – Виграші при реалізації кожної стратегії

Стратегії Прибуток, тис. дол.
S1
S2
S3
S4
S5
Ймовірність (р) 0,2 0,3 0,1 0,25 0,15

 

Розв’язання: Визначимо середню ефективність кожної стратегії за формулою (4.3):

;

;

;

;

.

Отже, друга стратегії є найбільш ефективною, оскільки сподівана ефективність є найбільшою.

Дисперсія для кожної стратегії за формулою (4.4):

Аналогічно для інших стратегій: ; ; ; .

Отже, п’ята стратегія характеризується меншим ризиком за цим показником, ніж інші стратегії, тому що дисперсія є нижчою.

Стандартне відхилення для кожної стратегії за формулою (4.5): ; ; ; ; .

За цим показником найвигіднішою є п’ята стратегія.

Коефіцієнт варіації для усіх стратегій (4.6): ; ; ; ; .

Найбільш вигіднішою стратегією є п’ята, оскільки коефіцієнт варіації є найнижчим (29%).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ризик в абсолютному вираженні | Моделювання управлінських процесів в умовах ризику та невизначеності в середовищі Excel

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 335; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.