Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Моделі управління запасами


Моделі управління запасами – сукупність типових моделей, які дозволяють здійснити мінімізацію витрат на транспортування та зберігання ресурсів за умови безперебійного виробництва продукції. Найбільш поширеними моделями управління запасами є: модель економічного замовлення, модель виробничого замовлення, модель замовлення з резервним запасом, модель замовлення з дисконтом.

Розглянемо ці моделі управління запасами на конкретних прикладах

В моделі економічного замовлення розмір закупочної партії ресурсів – величина постійна, ресурси споживаються рівномірно, чергові поставки здійснюються через рівні проміжки часу.

Приклад 3: підприємство щорічно здійснює закупівлю D=8000 шт. деталей за ціною Ц=10 грн. за штуку. Витрати на зберігання однієї деталі протягом року Н=3 грн./шт.; витрати на розміщення замовлення S=30 грн./зам. Ефективний фонд часу роботи за рік F=200 робочих днів.

Побудувати модель економічного замовлення.

Розв’язання: Модель економічного замовлення – передбачає визначення оптимального розміру замовлення за формулою:

, (8.1)

де оптимальний розмір замовлення;

обсяг закупки;

витрати на розміщення замовлення;

витрати на зберігання однієї деталі.

Тоді, оптимальний розмір замовлення (закупочної партії деталей) становитиме:

Кількість замовлень за рік (N) визначається за формулою (8.2):

(8.2)

Тоді, кількість замовлень за рік становитиме:

Час між замовленнями (T) визначається за формулою (8.3):

(8.3)

Тоді, час між суміжними замовленнями буде:

.

Інтенсивність споживання (d) визначається за формулою (8.4):

(8.4)

Тоді, інтенсивність споживання буде:

 

Загальні витрати на зберігання, замовлення та закупку запасів складають:

Отже, загальні витрати на зберігання, замовлення та закупку запасів складають:

 

В моделі виробничого замовлення запас поповнюється по мірі виготовлення продукції, при цьому враховується виробнича потужність постачальника.

При цьому оптимальний розмір закупочної партії визначається за формулою:, (8.5)

де виробнича потужність постачальника.

Приклад 4: Яким буде оптимальний розмір замовлення, якщо в прикладі 3 виробнича потужність постачальника становить Р=10 670 деталей за рік?

Розв’язання: оптимальний розмір замовлення за формулою (8.5) становитиме:

 

В моделі замовлення з резервним запасом передбачається нерівномірне витрачання запасу, а час між подачею замовлення і поступленням чергової партії коливається.

При цьому оптимальний розмір закупочної партії визначається за формулою:

, (8.6)

де витрати на утримання резервного запасу.

Приклад 5: Яким буде оптимальний розмір замовлення, якщо в прикладі 3 витрати на утримання резервного запасу становлять В=7 грн./шт. за рік?

Розв’язання: оптимальний розмір замовлення за формулою (8.6) становитиме:

В моделі замовлення з дисконтом передбачається встановлення постачальниками дисконтних знижок для підприємств-покупців.

При цьому оптимальний розмір закупочної партії визначається за формулою:

, (8.7)

де затрати на зберігання у відсотках від ціни.

Приклад 6: Яким буде оптимальний розмір замовлення, якщо в прикладі 3 постачальник надає дисконтні знижки, при цьому партія 400 шт. – за ціною 10 грн./шт.; партія 600 шт. – за ціною 9,5 грн./шт.; партія 2000 шт. – за ціною 9,3 грн./шт. Витрати на зберігання у відсотках від ціни становлять 30%.

Розв’язання: для партії деталей 400 шт. оптимальний розмір замовлення за формулою (8.7) становитиме:

Для партії деталей 600 шт. оптимальний розмір замовлення становитиме:

Для партії деталей 2000 шт. оптимальний розмір замовлення становитиме:

Побудову моделей управління запасами здійснимо за допомогою Microsoft Excel (рис. 8.3).

1) Вихідні дані прикладів 3, 4, 5, 6 подамо у вигляді таблиці.

Для розрахунку оптимального розміру замовлення за моделлю економічного замовлення в комірці В12 ставимо знак “=” і записуємо формулу (Вставка → Функция): =КОРЕНЬ((2*B2*B5)/3).

Для визначення кількості замовлень за рік в комірці В13 ставимо знак “=” і записуємо формулу: =B2/B12.

Для розрахунку часу між замовленнями в комірці В14 ставимо знак “=” і записуємо формулу: =B6/B13.

Для визначення інтенсивності споживання в комірці В15 ставимо знак “=” і записуємо формулу: =B2/B6.

Для визначення загальних витрат на зберігання, замовлення та закупку запасів в комірці В16 ставимо знак “=” і записуємо формулу: =((B12*B4)/2+(B2*B5)/B12+B3*B2).

Для розрахунку оптимального розміру замовлення за моделлю виробничого замовлення в комірці В17 ставимо знак “=” і записуємо формулу (Вставка → Функция): =КОРЕНЬ((2*B2*B5)/3*(1-B2/B7)).

Для розрахунку оптимального розміру замовлення за моделлю замовлення з резервним запасом в комірці В18 ставимо знак “=” і записуємо формулу (Вставка → Функция): =КОРЕНЬ((2*B2*B5)/3+(B4+B8)/B8).

Для розрахунку оптимального розміру замовлення за моделлю замовлення з дисконтом для партії деталей 400 шт. в комірці В19 ставимо знак “=” і записуємо формулу (Вставка → Функция): =КОРЕНЬ((2*B2*B5)/(B9*E19)).

Для розрахунку оптимального розміру замовлення за моделлю замовлення з дисконтом для партії деталей 600 шт. в комірці В20 ставимо знак “=” і записуємо формулу (Вставка → Функция): =КОРЕНЬ((2*B2*B5)/(B9*E20)).

Для розрахунку оптимального розміру замовлення за моделлю замовлення з дисконтом для партії деталей 2000 шт. в комірці В20 ставимо знак “=” і записуємо формулу (Вставка → Функция): =КОРЕНЬ((2*B2*B5)/(B9*E21)).

 

 

Рисунок 8.3 – Знаходження параметрів моделі управління запасами в середовищі Excel

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Моделі виробничого менеджменту | Моделі маркетингу

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 288; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Автоматизація управління потенціалом підприємства
 2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 3. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 4. Анализ существующих методов управления запасами на предприятии. ABC–анализ
 5. Аутсорсинг управління проектами
 6. Базові поняття управління проектами
 7. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 8. Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління
 9. Взаимодействие логистических процессов в ИС. Планирование производства и сбыта. Система закупок и управления запасами
 10. Види служб управління персоналом
 11. Використання динамічного управління пам'яттю. Виділення фіксованого об'єму оперативній пам'яті.
 12. Використання моделі Хікса – Хансена для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.