Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

БУДОВА СТРАВОХОДУ І РІЗНИХ ВІДДІЛІВ ШЛУНКА

Заняття 49

Актуальність теми: Вивчення будови і функції стравоходу і різних відділів шлунка має важливе значення для розуміння етіології та механізмів розвитку патологічних процесів, які розгортаються в шлунково-кишковому тракті, і завжди відображаються на стані слизової оболонки порожнини рота.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функції стравоходу і шлунка.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах стравохід (на поперечному перерізі), відділи шлунка. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова стравоходу і шлунка. 2. Характеристика епітеліальної тканини. 4. Пухка волокниста сполучна тканина. 5. Гладка і поперечнопосмугована м’язова тканина.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Розвиток стравоходу: тканинні джерела. 2. Будова стравоходу: будова стінки стравоходу, топографія і будова залоз стравоходу. Перехід стравоходу в шлунок. 3. М’язова оболонка стравоходу. 4. Розвиток шлунка: тканинні джерела. 5. Оболонки стінки шлунка: рельєф, будова слизової оболонки, підслизової основи, м’язової та серозної оболонок. 6. Залози шлунка: кардіальні, фундальні, пілоричні, особливості топографії та будови, клітинний склад. Ендокринні клітини.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис. 1. Стравохід (поперечний переріз).

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення:А- слизова оболонка, Б- підслизова основа, В- м’язова оболонка, Г- адвентиційна оболонка.

1- багатошаровий плоский незроговілий епітелій, 2- пухка волокниста сполучна тканина, 3- власна пластинка слизової оболонки, 4- м’язова пластинка слизової оболонки, 5- пухка волокниста сполучна тканина підслизової основи, 6- кінцеві відділи власних (слизових) залоз стравоходу, 7- вивідні протоки залоз, 8- внутрішній (циркулярний) шар м’язової оболонки, 9- зовнішній (повздовжній) шар м’язової оболонки, 10- пухка волокниста сполучна тканина адвентиції, 11-судини.Рис. 2. Фундальний відділ шлунка.

Забарвлення: гематоксилін-конго червоний.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1- одношаровий циліндричний епітелій, 2- шлункові ямки, 3- власна пластинка слизової оболонки, 4- дно фундальних залоз, 5- головні екзокриноцити, 6- парієтальні клітини, 7- м’язова пластинка слизової оболонки.

Вивчіть електронні мікрофотографії:

Одношаровий призматичний залозистий епітелій. Епітеліальна пластинка слизової оболонки шлунка (зб.4000) (рис. 43)

Позначення:1-епітеліоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) секреторні гранули.

Головні екзокриноцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка (зб.15000) (рис. 44)

Позначення: 1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули, 4-просвіт залози.

Парієтальний екзокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка (зб.29000) (рис. 45)

Позначення: 1-ядро, 2-цитоплазма, 3-внутрішньоклітинний каналець: а) мікроворсинки, б) мітохондрія.

Мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка (зб.12000) (рис. 46)

Позначення: 1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули.

Шийкові мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка (зб.12000) (рис. 47)

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули, 4-просвіт капіляра.

Ендокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка (зб.10000) (рис. 48)

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-гормональні гранули.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

Заняття 50

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 667; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.