Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

БУДОВА І ФУНКЦІЇ РІЗНИХ ВІДДІЛІВ ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШКИ. ДИСОЦІЙОВАНА ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

Актуальність теми: У складі тонкої кишки розрізняють дванадцятипалу, порожню і клубову кишку, де відбувається травлення і всмоктування частинок їжі. Відділи товстої кишки пристосовані для завершення обробки їжі і формування калових мас. Вивчення будови та функції тонкої і товстої кишки є важливим для розуміння їх ролі в процесах травлення, а також для розуміння механізмів розвитку патологічних процесів у різних відділах кишки.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Будову та функції тонкої і товстої кишки.

УМІТИ: Визначати в мікропрепараті дванадцятипалу, порожню і товсту кишки. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Будова і функції одношарового призматичного епітелію. 2. Загальний план будови і класифікація екзокринних залоз. 3. Келихоподібні клітини як одноклітинні залози. 4. Анатомічна будова тонкої і товстої кишки.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Розвиток тонкої і товстої кишки: тканинні джерела. 2. Гістологічна будова тонкої кишки: рельєф слизової оболонки, будова ворсинок і крипт, їх клітинний склад, ендокринні клітини. 3. Будова товстої кишки: особливості рельєфу слизової оболонки, шари стінки, клітинний склад епітелію слизової оболонки і крипт. 4. Види травлення і роль ентероцитів у пристінковому травленні. 5.Червоподібний відросток.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Дванадцятипала кишка собаки.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1- ворсинки кишки, 2- крипти кишки, 3- одношаровий циліндричний епітелій слизової оболонки, 4- м’язова пластинка слизової оболонки, 5- дуоденальні залози, 6- келихоподібні клітини, 7- солітарний лімфатичний фолікул, 8- м’язова оболонка, 9- мезотелій, 10- кровоносні судини.

Рис.2. Слизова оболонка порожньої кишки.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.Збільшення: 40х10.

Позначення: 1- повздовжній зріз ворсинки, 2- поперечний зріз ворсинки, 3- одношаровий епітелій з облямівкою, 4- келихоподібні клітини, 5- власна пластинка слизової оболонки, 6- пучки непосмугованих м’язів у ворсинці, 7- лімфатичний капіляр ворсинки, 8- крипти кишки, 9- внутрішній циркулярний шар м’язової пластинки слизової оболонки, 10- зовнішній повздовжній шар м’язової пластинки слизової.

Рис.3. Слизова оболонка товстої кишки.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1- крипти, 2- одношаровий циліндричний (призматичний) епітелій, 3- келихоподібні клітини, 4- власна пластинка слизової оболонки, 5- лімфатичний фолікул, 6- м’язова пластинка слизової оболонки.

Вивчіть електронні мікрофотографії:

Епітеліальна пластинка. Ворсинка слизової оболонки тонкої кишки (зб.6000) (рис. 49)

Позначення:1-стовпчастий епітеліоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) мікроворсинки, 2-келихоподібна клітина: а) ядро, б) цитоплазма, в) секреторні гранули.

Мікроворсинка. Апікальний полюс стовпчастих епітеліоцитов (зб.32000) (рис. 50)

Позначення:А: 1-цитоплазма епітеліоцита, 2-ворсинки, 3-плазмолеми і міжклітинні контакти; Б: 1-цитоплазма ендотеліоцита, 2-ворсинки, 3-глікокалікс, 4-термінальний шар, 5-плазмолема і міжклітинні контакти.

Епітеліальна пластинка. Крипта тонкої кишки (поперечний зріз) (зб.3000) (рис. 51)

Позначення: 1-стовпчастий епітеліоцит без облямівки, 2-молоді стовпчасті епітеліоцити на стадії диференціації (з облямівкою), 3-келихоподібні клітини, 4-базальні клітини, 5-гемокапіляр, 6-просвіт крипти.

Клітина Панета. Дно крипти тонкої кишки (зб.7000) (рис. 52)

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули.

Ендокриноцит. Епітеліальна пластинка ворсинки тонкої кишки. (зб.12000) (рис. 53)

Позначення: 1-Ендокриноцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) гранули гормону, 2-стовпчастий епітеліоцит (базальна частина): а) ядро, б) цитоплазма.

Власна пластинка слизової оболонки тонкої кишки (зб.4000) (рис. 54)

Позначення:1-плазмоцит, 2-лімфоцит, 3-лімфатичний капіляр, 4-міжклітинна речовина.

М'язова пластинка слизової оболонки тонкої кишки (зб.7000) (рис. 55)

Позначення:1-гладкий міоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) плазмолема.

Епітеліальна пластинка крипти слизистої оболонки товстої кишки (зб.7000) (рис. 56)

Позначення: 1-келихоподібна клітина: а) секреторні гранули, 2-стовпчастий епітеліоцит: а) цитоплазма, б) мікроворсинки.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1097; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.