Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Демографічна інформація, її види та вимоги до неї
Читайте также:
 1. Види обліку. Вимоги до обліку.
 2. Визначення мастил та вимоги до них
 3. Вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском
 4. Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском
 5. Вимоги безпеки при роботі з ОКГ
 6. Вимоги до вантажно-розвантажувальних засобів
 7. Вимоги до відображення явищ і процесів за допомогою показників
 8. Вимоги до геологорозвідувального обладнання, геофізичної апаратури та інструменту
 9. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 10. Вимоги до запитань анкети
 11. Вимоги до звітності та її види
 12. ВИМОГИ ДО компетенцій, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Тема 2. Статистичне спостереження як основне джерело демографічних даних

1. Статистичні методи вивчання населення. Демографічна інформація, її види та вимоги до неї.

2. Перепис – основне джерело даних про населення.

3. Поточний облік демографічних подій.

4. Списки та реєстри населення.

 

 

Демографія, як і будь-яка інша наука, не може існувати без інформації про населення і про процеси, які в ньому відбуваються. Дані про населення необхідні як у наукових, дослідницьких цілях, так і з метою практичною, для прогнозування населення і вироблення різних планів і програм.

Інформація про населення розділяється на первинну, вихідну, і вторинну, перетворену за допомогою спеціальних процедур і проаналізовану фахівцями тих інших галузей знання.

Вторинна демографічна інформація існує у виді статистичних публікацій, розроблювальних таблиць, статей, наукових монографій, відповідних WEB-сторінок і т.д., які представляють у своїй сукупності підсумок спеціальної аналітичної і публікаторської роботи.

Демографічна інформація, як первинна, так і вторинна, повинна відповідати деяким основним вимогам.

1. Демографічна інформація повинна бути повною, детальною та багатопспектною.Важливо мати дані не тільки про загальну чисельність населення і загальну кількість демографічних подій, але і про те, як вони розділяються в залежності від тих інших ознак. Наприклад, якщо ми вивчаємо народжуваність, то нам важливо знати не тільки загальне число народжень за той інший період часу, але і їхній розподіл на народження в шлюбі і поза шлюбом, на народження в містах і у сільській місцевості, на народження в жінок різного віку, які мають різне число дітей, різний рівень освіти, і т.д. Відсутність такої деталізації може спотворити реальну ситуацію з народжуваністю в країні, обумовити неправильні висновки, привести до інших помилок.

Реалізація вимоги деталізації і багатоаспектности означає, стосовно первинної демографічної інформації, що при реєстрації демографічних подій фіксуються характеристики індивідів, з якими відбулася ця подія.

2. Іншою найважливішою вимогою до демографічної інформації є її вірогідність.При цьому мається на увазі відсутність як навмисних перекручувань демографічних даних, так і різного роду систематичних помилок, обумовлених самим процесом збору даних про населення. Ясно, що невірогідність демографічної інформації може вести до неправильних висновків і помилок у практичній діяльності.

3. Вимога до даних про населення - їхня систематичність.Демографічна інформація повинна збиратися, узагальнюватися, публікуватися й аналізуватися не час від часу, а систематично, із установленою для кожного її виду періодичністю.Є розподіл людей за різними типологічними групами: за статтю, віком, рівнем освіти, етнічною приналежністю і т.д. Хтось умирає, хтось, навпаки, з'являється на світ, хтось змінює місце проживання, хтось одружується, хтось розлучається. Словом, йде безперервний процес змін населення, його характеристик, структур і демографічних процесів.

Разом з тим населення завжди залишається самим собою, саме цим, даним населенням, яке володіє визначеними істотними характеристиками. Щоб вивчати населення, треба постійно відслідковувати його характеристики. Але робити це можна тільки у визначені моменти часу, відновлюючи потім характеристики населення на будь-який інший момент. Отже, необхідна система обліку і збору демографічних даних, яка б дозволяла давати точну і повну картину як стану населення на визначені моменти часу, так і тенденцій його змін за той інший період часу.

Змінність населення обумовлює те, що в одержанні первинних даних про населення розрізняють облікстану населення на визначений момент часу та облікдемографічних подій (народжень, смертей, шлюбів, розлучень, а також переїздів з місця на місце) за той чи інший період часу.

Дані про стан населення на визначений момент часу одержують з переписів населення та зі спеціальних вибіркових обстежень, у тому числі і соціологічних досліджень.

Дані про демографічні події за той чи інший період часуодержують з їхньої реєстрації по мірі виникнення.

Джерелом даних про населення можуть бути також будь-які списки населення, що ведуться з тією чи іншою метою (виборчі, військово-облікові, дані реєстрації в місцях проживання і т.п.). Відносно новою формою списків населення є так звані регістри населення,які поєднують у собі властивості переписів і поточного обліку.

Узагальнюючи сказане вище, можна назвати такі основні види джерел первинної демографічної інформації:

- переписи населення;

- поточний облік демографічних подій;

- спеціальні вибіркові обстеження;

- списки і регістри населення.

Усі перераховані джерела, кожне з яких має свої достоїнства і недоліки, взаємодоповнюють одне одного і лише єдність їхнього використання дозволить одержувати достовірну і повну картину процесів, які відбуваються в населенні.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1249; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.