Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нетто-коефіцієнт відтворення населення
Читайте также:
 1. II. Доходи населення і джерела їх формування
 2. III. Диференціація доходів населення
 3. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я населення
 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 5. Брутто-коефіцієнт відтворення населення
 6. Відтворення грунтової родючості
 7. Відтворення родючості деградованих зрошуваних грунтів
 8. Відтворення суспільного продукту
 9. Демографічне вивчення чисельності та складу населення
 10. До системи місцевого самоврядування належать органи самоорганізації населення, будинкові, квартальні та інші органи самоорганізації населення.
 11. Добова потреба в енергії дорослого працездатного населення, кДж
 12. Доходи населення та їхні соціально-політичні виміри

Однак якщо кожна з жінок репродуктивного віку народить у середньому R дочок, це не означає, що чисельність покоління дочок буде в R раз більше чи менше чисельності покоління матерів. Адже не всі ці дочки доживуть до віку, у якому були їхні матері в момент народження. І не все дочки доживуть до кінця репродуктивного періоду. Особливо це стосується країн з високою смертністю, де до початку репродуктивного періоду можуть не доживати до половини новонароджених дівчинок, як це було, наприклад, у Росії перед першою світовою війною. У наш час, зрозуміло, такого вже немає (в 1997 р. до початку репродуктивного періоду доживало майже 98 % новонароджених дівчинок), однак все ж необхідним є показник, який враховує також і смертність. З огляду на допущення про нульову смертність аж до кінця репродуктивного періоду, брутто-коефіцієнт відтворення населення останнім часом практично не публікується й не використовується.

Показником, який враховує також смертність, є нетто-коефіцієнт відтворення населення,або інакше, коефіцієнт Бека-Кучинськи. Інакше його називають чистим коефіцієнтом відтворення населення. Він дорівнює середньому числу дівчинок, народжених жінками, які дожили до кінця репродуктивного періоду, за все життя, при даних рівнях народжуваності й смертності. Нетто-коефіцієнт відтворення населення розраховується за такою наближеною формулою (для даних за п'ятирічними віковими групами):

, (2.7.2.3)

 

де всі позначення ті ж, що й у формулі для брутто-коефіцієнта, а та – відповідно числа тих, що живуть на віковому інтервалі (х + 5) років з жіночої таблиці смертності, а – її корінь. Множник 1000 у знаменнику дробу доданий для того, щоб розрахувати нетто-коефіцієнт на одну жінку.

Незважаючи на трохи “загрозливий” вид, ця формула досить проста й дозволяє без особливих складностей, особливо використовуючи відповідне програмне забезпечення, наприклад, електронні таблиці Excel, розраховувати величину нетто-коефіцієнта відтворення населення. До того ж розроблено безліч програм, які дозволяють звести розрахунок нетто-коефіцієнта до простого введення вихідних даних. Наприклад, Міжнародний програмний центр Бюро цензів США (IPC of U.S. Bureau of the Census) розробив систему електронних таблиць PAS (Population Spreadsheets Analysis), одна із яких (SP) на підставі даних про величини повікових коефіцієнтів народжуваності й чисел тих, що живуть на віковому інтервалі (х + n) років розраховує брутто- і нетто-коефіцієнти відтворення, а також коефіцієнт природного приросту й довжину покоління, про які мова йтиме нижче.

У таблиці 2.7.2.1 наведений приклад розрахунку повікового коефіцієнта народжуваності, брутто- і нетто-коефіцієнтів відтворення населення.
Таблиця 2.7.2.1 - Розрахунок показників відтворення населення України за 1998 р.

Початок вікового інтервалу Повіковий коефіцієнт народжуваності 5ПКНРх Повіковий коефіцієнт на-роджуваності дівчинок ∆ · 5ПКНРх Число тих, що живе на віковому інтервалі (х + 5) років Розрахунок нетто-коефіцієнту відтворення Середина вікового інтервалу Розрахунок довжини покоління
х (років) на 1000 жінок, ‰ (на 1 жінку) гр. 2 · 0,001 гр. 3 · ∆ 5LХ гр. 5 / 100000 = = 5LХ / l0 гр. 4 · гр. 6 = = ∆ · 5ПКНРх · · 5LХ / l0 (х + 2,5) років гр. 6 · гр. 8 = = (х + 2,5) · ∆ · · 5ПКНРх · (5LХ / l0)
0,0340 0,016563881 48,600 4,86004649 0,080501068 17,5 1,40876865788478
0,0990 0,048230124 48,382 4,83821727 0,23334782 22,5 5,25032594462660
0,0680 0,033127762 48,117 4,81168233 0,159400267 27,5 4,38350734744214
33,4 0,0334 0,016271577 47,793 4,77931687 0,077767024 32,5 2,52742826933064
11,5 0,0115 0,005602489 47,337 4,73768891 0,026542851 37,5 0,99535690600779
2,3 0,0023 0,001120498 46,812 4,68119512 0,005245269 42,5 0,22292393237811
0,1 0,0001 0,000048717 45,977 4,59774261 0,000233900 47,5 0,01083950565640
Сумарний коефіцієнт народжуваності ΣКНр = 5 · Σ5ПКНрх 1,2415            
Брутто-коефіцієнт відтворення R0 = 5 · Σ5ПКНРх = ∆ · КНр 0,6048          
Нетто-коефіціент відтворення 5 · ∆ · Σ5ПКНрх · (5LХ / l0) 0,05830    
Число людино-років, які прожиті всіма дочками, народженими однією жінкою умовного покоління протягом всього її життя, хоча б до віку матері в момент їхнього народження Σ(х + 2,5) · ∆ · 5ПКНрх · (5LХ / l0) 14,7989505833265
Довжина покоління (середній вік матері при народженні дочки) (Σ(х + 2,5) · ∆ · 5ПКНрх · (5LХ / l0)) / R0 25,38232512


За допомогою електронної таблиці Excel, можна легко навчитися розраховувати всі основні показники відтворення населення. Але, зрозуміло, бажано мати хоч яку-небудь обчислювальну техніку, найкраще, звичайно, користуватися програмою Excel.

Розрахунок провадився за такою пошаговою процедурою:

Шаг 1.У графу 2 заносимо значення повікових коефіцієнтів народжуваності (5ПКНРх),узяті в цьому випадку з Демографічного щорічника.

Шаг 2.Розраховуємо сумарний коефіцієнт народжуваності (ΣКНр).Для цього числа в рядках графи 2 ділимо на 1000, щоб виразити повікові коефіцієнти народжуваності у відносних частках l (інакше кажучи, приводимо ці величини до 1 жінки умовного покоління). Заносимо отримані частки в графу 3. Сума цих чисел, помножена на 5, дасть нам величину сумарного коефіцієнта народжуваності, рівну 1,2415.Це з точністю до третього знака після коми збігається з офіційними даними Держкомстату.

Шаг 3.Розраховуємо брутто-коефіцієнт відтворення (R), або число дочок, народжених жінкою протягом життя. Для цього дані графи 3 порядково множимо на частку дівчинок серед немовлят (∆). У цьому випадку було прийнято середнє її значення за період 1960-1998 р., рівне 0,487172971301046. Сума чисел у графі 4, помножена на 5, дасть величину брутто-коефіцієнта відтворення, рівну 0,6048. Той же результат можна одержати, просто помноживши сумарний коефіцієнт народжуваності на частку дівчинок серед немовлят ().

Шаг 4.У графу 5 заносимо значення чисел тих, що живуть на кожному віковому інтервалі (х + 5) років (х = 15, 20, ..., 45) з таблиці смертності для жіночого населення України за 1998 р. У графі 6 ці числа наведені до відносних часток одиниці шляхом їхнього розподілу на корінь таблиці смертності (у цьому випадку на 100000). Альтернативним шляхом є усереднення двох сусідніх значень чисел кожного вікового інтервалу тих, що доживають до початку, від 15 до 50 років з таблиці смертності для жіночого населення за 1998 р. Помножуючи отримані середні на 5, визначаємо необхідні для розрахунку числа тих, що живуть на кожному віковому інтервалі.

Шаг 5. Розраховуємо нетто-коефіцієнт відтворення. Для цього дані графи 4 порядково перемножуємо на числа, що стоять у графі 6. Підсумовуючи графу 7, одержуємо величину нетто-коефіцієнта відтворення, рівну 0,583. Ця величина лише на 0,002 відрізняється від офіційно опублікованої Держкомстатом.

Нетто-коефіцієнт відтворення розраховується для умовного покоління. Як міра заміщення материнського покоління поколінням дочок він справедливий тільки для так називаного стабільного населення, у якого не міняється режим відтворення, тобто народжуваність і смертність. Чисельність такого населення змінюється (тобто збільшується або зменшується) в Ro раз за час Т, називаний середньою довжиною покоління.

Довжина покоління– це середній інтервал часу, який розділяє покоління. Вона дорівнює середньому віку матері при народженні дочок, які доживають хоча б до віку, у якому перебували їхні матері в момент їхнього народження.

Для розрахунку довжини покоління можна користуватися наближеною формулою, яка приводиться в багатьох підручниках демографії:

, (2.7.2.4)

 

де всі позначення – ті ж, що й у попередній формулі. Як видно з формули, шукана довжина покоління виходить як середня арифметична з віків матерів при народженні дочок, зважених за числом (часткою) останніх, що доживають хоча б до віку, у якому перебували їхні матері у момент їхнього народження.

Повернемося знову до таблиці 2.7.2.1 і зробимо останній, шостий шаг.

Шаг 6.Розраховуємо довжину покоління, або середній вік матері при народженні дочок, що доживають хоча б до віку, у якому перебували їхні матері в момент їхнього народження. Для цього числа, які стоять у рядках графи 7, перемножуємо на середину кожного вікового інтервалу (графа 8) і заносимо їх у графу 9. Отримані добутки являють собою числа людино-років, прожитих всіма дочками, народженими 1 жінкою умовного покоління на даному віковому інтервалі й тих, що доживають хоча б до віку їхньої матері в момент їхнього народження. Підсумовуючи ці добутки, одержуємо чисельник наведеної вище формули для розрахунку довжини покоління, приблизно рівний 14,8709. Це число - кількість людино-років, прожитих всіма дочками, народженими 1 жінкою умовного покоління протягом всього життя й тих, що доживають хоча б до віку матері в момент їхнього народження. Розділивши цю останню величину на число всіх таких дочок, тобто на нетто-коефіцієнт відтворення населення (0,5859), одержимо шукану довжину жіночого покоління в Україні 1998 р. Для обраних нами даних вона дорівнює 25,38232512 років, або якщо округлити – 25,38 років.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1277; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.