Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Істинний коефіцієнт природного приросту
Читайте также:
 1. Безвідходні технології як основний важіль охорони навколишнього природного середовища та економії ресурсів
 2. Брутто-коефіцієнт відтворення населення
 3. Вибір масштабів і розрахунок передаточних коефіцієнтів і початкових умов
 4. Вираження коефіцієнту масопередачі через коефіцієнти масовіддачі
 5. Гігієнічна характеристика чинників природного середовища
 6. Горюча і робоча суміші, коефіцієнт надлишку повітря
 7. Експериментальне визначення коефіцієнта тепловіддачі
 8. Ефективність природоохоронних заходів. Обґрунтування нормативного коефіцієнта екологічної ефективності капітальних вкладень
 9. Занятие 19 Системы сбора природного газа. Сепараторы, применяемые на УПГ
 10. Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів.
 11. Коефіцієнт зв'язку між двома ознаками. Кореляційний і регресійний аналіз

Як говорилося вище, нетто-коефіцієнт відтворення населення (R0) показує, що чисельність стабільного населення, яка відповідає реальному з даними загальними коефіцієнтами народжуваності й смертності, які приймаються незмінними, змінюється (збільшується або зменшується) в R0разів за час Т,тобто за довжину покоління. З огляду на це й приймаючи гіпотезу експонентного зростання (збутку) населення, можна одержати таке співвідношення, що зв'язує нетто-коефіцієнт і довжину покоління:

 

та (2.7.2.5)

 

У теорії стабільного населення rу цих вираженнях називається істинним коефіцієнтом природного приросту населення(або коефіцієнтом А. Лотки).Цей коефіцієнт представляє собою корінь так називаного інтегрального рівняння відтворення населення,або рівняння Лотки.Воно широко використовується в математичних додатках демографії, зокрема в теорії стабільного населення.

Останню формулу, запропоновану американським демографом Е. Коулом, можна використати для оцінки істинного коефіцієнта природного приросту населення, з огляду на те, що, як сказано вище, довжина покоління – це середній вік матері при народженні дочок, що доживають хоча б до віку, у якому перебували їхні матері в момент їхнього народження. У сучасних умовах довжина покоління не занадто помітно відрізняється від середнього віку матері при народженні дитини. Тому оцінка останнього параметра будь-яким способом дозволяє приблизно встановити і знак і величину істинного коефіцієнта природного приросту.

Якщо тепер скористатися формулою Е. Коула й розділити обчислену тільки що довжину жіночого покоління на натуральний логарифм нетто-коефіцієнта відтворення (ln 0,5859 / 0,534644249954392), то одержимо істинний коефіцієнт природного приросту населення України для умов 1998 р. Ця величина дорівнює - 0,0210636435922121, або - 2,1 %.

Хоча, строго говорячи, нетто-коефіцієнт відтворення є мірою заміщення материнського покоління поколінням дочок, його звичайно трактують як характеристику заміщення поколінь у всьому населенні (не тільки жіночому). При цьому характер заміщення поколінь (відтворення населення) оцінюється у відповідності з таким правилом (рисунок 2.7.2.1):


 

R0 Характер відтворення населення
< 1 Звужене (чисельність “дитячого” покоління в R0 раз менше “батьківського” через час, рівний довжині покоління)
= 1 Просте (чисельність “дитячого” покоління через час, рівний довжині покоління, залишається таким же, що й чисельність “батьківського” покоління)
> 1 Розширене (чисельність “дитячого” покоління в R0 раз більше “батьківського” через час, рівний довжині покоління)

 Рисунок 2.7.2.1 - Характер заміщення поколінь

 

Дуже істотним є уточнення “через час, рівний довжині покоління”. Якщо RO < 1, то це ще не означає, що в рік, для якого розраховується нетто-коефіцієнт відтворення, спостерігається скорочення чисельності населення, абсолютних чисел народжень і загального коефіцієнта народ-жуваності. Чисельність населення може зростати досить тривалий час, незважаючи на те, що величина нетто-коефіцієнта менше або дорівнює 1.

Відношення нетто-коефіцієнта до брутто-коефіцієнта, , показує, яким є рівень потенційного відтворення населення, або скільки жінок у кожному наступному поколінні приходить на зміну жінкам попереднього покоління в розрахунку на одну народжену дівчинку.

Зворотне відношення, тобто відношення брутто-коефіцієнта до нетто-коефіцієнта, , показує, скільки дівчинок потрібно народити жінці умовного покоління, щоб гарантовано забезпечувалося просте відтворення населення. Звичайно його позначають грецькою буквою ρ:

 

(2.7.2.6)

 

Звідси легко одержати значення сумарного коефіцієнту народжуваності, необхідного для забезпечення простого відтворення населення. Для цього потрібно просто розділити це вираження на частку дівчинок серед немовлят, тобто на вторинне співвідношення статей:

 

(2.7.2.7)

 

Зокрема, для нашого приклада (таблиця 2.7.2.1):

 

 

Розрахунок за методом В.Н. Архангельського дає значення сумарного коефіцієнта народжуваності, необхідного для забезпечення простого відтворення, приблизно рівне 2,04, що значно менше. Видимо, в цьому розходженні позначається те, що метод, пов'язаний з використанням брутто- і нетто-коефіцієнтів, дає співвідношення народжуваності й смертності в чистому виді, а в методі В.Н. Архангельського враховується й роль вікової структури.

Іноді ρ називають ціною простого відтворення.Вважається, що її величина характеризує так звану “економічність” відтворення населення, або співвідношення демографічних “витрат”й “результатів”.“Витрати” відповідно вимірюють брутто-коефіцієнтом, а “результати” – нетто-коефіцієнтом. При цьому, чим нижче величина ρ й чим ближче вона до 1, тим більш “економічним” є відтворення населення. Застосування нібито “економічної” термінології до відтворення населення здається трохи дивним (неясно, як тут бути з етикою). До того ж створиться враження, що й найменування цього показникаі його інтерпретації у вустах багатьох наших демографів потрібні лише для того, щоб довести собі й читачам, що ситуація з відтворенням у нашій країні далека від тієї, яка могла б викликати тривогу – Про що турбуватися, якщо величина ρ в нашій країні практично така ж, як й у передовихкраїнах Заходу.

Всі описані вище показники відтворення населення відносяться до жіночого населення. Однак, у принципі, аналогічні показники (брутто- і нетто-коефіцієнти відтворення, коефіцієнт природного приросту, довжина покоління та ін.) можуть бути розраховані й для чоловічого населення, а також для всього населення. Аналіз відтворення чоловічого населення в останні роки одержує все більше поширення в демографії.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 843; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Безвідходні технології як основний важіль охорони навколишнього природного середовища та економії ресурсів
 2. Брутто-коефіцієнт відтворення населення
 3. Вибір масштабів і розрахунок передаточних коефіцієнтів і початкових умов
 4. Вираження коефіцієнту масопередачі через коефіцієнти масовіддачі
 5. Гігієнічна характеристика чинників природного середовища
 6. Горюча і робоча суміші, коефіцієнт надлишку повітря
 7. Експериментальне визначення коефіцієнта тепловіддачі
 8. Ефективність природоохоронних заходів. Обґрунтування нормативного коефіцієнта екологічної ефективності капітальних вкладень
 9. Занятие 19 Системы сбора природного газа. Сепараторы, применяемые на УПГ
 10. Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів.
 11. Коефіцієнт зв'язку між двома ознаками. Кореляційний і регресійний аналіз

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.