Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атмосферні фронти

Повітряні маси, їхня класифікація

Повітряні маси – це відносно однорідні маси повітря, що поширюються на кілька тисяч кілометрів у горизонтальному напрямку і на кілька кілометрів у вертикальному.

Повітряні маси формуються при тривалому перебуванні повітря над відносно однорідною поверхнею (частиною континенту, Океану). Постійна трансформація вносить розходження у властивості повітря в межах однієї повітряної маси. Рух часток в одній повітряній масі на різній висоті істотно різні і постійно змінюються.

Розрізняють теплі і холодні повітряні маси (ТВ і ХВ). Теплими називають повітряні маси, що переміщаються з більш теплої поверхні на більш холодну; холодні повітряні маси, навпаки, переміщаються з більш холодної поверхні на більш теплу.

Тепла повітряна маса охолоджується від підсилюючої поверхні. Звичайно така повітряна маса стійка. При великій вологості в теплій масі повітря, що насувається на холодну поверхню, утворюються адвективні тумани, над суцільним покривом туману часто розташовуються шаруваті хмари, з яких випадають мрячні опади. Над шаром інверсії хмари зникають.

Холодна повітряна маса, що приходить на більш теплу поверхню, прогрівається від неї, вертикальний температурний градієнт зростає, і повітряна маса звичайно стає хитливою. Виникає термічна конвекція, утворяться конвективні хмари, випадають зливові опади.

Переміщуючись з району формування в інші райони, повітряна маса під впливом підсилюючої поверхні поступово змінює свої властивості - трансформується.

Між повітряними масами, що зближаються, виникають поверхні, що характеризуються різкими змінами метеорологічних елементів які називаються фронтальними поверхнями або атмосферними фронтами. Від перетинання фронтальної поверхні з поверхнею Землі утворюється лінія атмосферного фронту.

Холодне повітря завжди розташоване під фронтальною поверхнею, теплий — над нею.

Фронти, що розділяють основні повітряні маси, називаються головними (кліматичними) фронтами. Всі фронти безупинно переміщаються і змінюються.

Теплий фронт переміщається убік холодного повітря, тому що більш активною в цьому випадку виявляється тепла повітряна маса. Тепле повітря натікає на відступаюче холодне, спокійно піднімаючись нагору до площини розділу (висхідне ковзання), і адіабатично охолоджується. Формуються типові хмарні системи у передній частині теплого фронту рухаються перисті хмари, потім перисто-шаруваті, високо-шаруваті і, нарешті, шарувато-дощові, що дають облогові опади. Ширина смуги опадів може досягати кілька сотень кілометрів.

 

 

Рис.7.1. Теплий фронт Рис.7.2. Холодний фронт

 Холодний фронт переміщується убік теплого повітря і приносить похолодання. Холодне повітря рухається швидше теплого, підтікаючи під нього і виштовхуючи нагору. При цьому відбувається інтенсивне утворення хмар, особливо хмар вертикального розвитку. З'являються купчасто-дощові хмари, що дають зливові опади, у тому числі і град. Улітку нерідко виникають грози і шквали.

При змиканні теплого і холодного фронтів утворюється складний фронт — фронт оклюзії. Змикання фронтів відбувається тому, що холодний фронт, пересуваючись швидше теплого, може наздогнати його.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 800; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.