Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання 4


Завдання 3.

Завдання 2.

Завдання 1.

Впишіть в пусті клітини схеми основні форми соціальної взаємодії, відібравши їх з наведеного нижче переліку.

Конкуренція, асиміляція, кооперація, суспільні рухи, конфлікт, невпевненість,

Чи може конфлікт бути позитивним? Якщо так, то поясніть чому і наведіть приклади.

Спираючись на соціологічні методи вивчення конфліктів, спробуйте дати характеристику останнього конфлікту у Вашій студентській групі.

Чоловік та дружина сперечаються про те, як провести вечір у вихідний: піти на футбол чи до театру. Чоловік віддає перевагу футболу, а дружина – театру. Однак, провести вечір окремо один від одного не подобається обом. До того ж, йдеться не про разову взаємодію, це ж не остання неділя, яку обоє присвячують спільному дозвіллю.

Які варіанти вирішення проблеми знаходяться поза зоною переговорного простору? Визначте, який варіант може бути найкращою альтернативою у переговорній угоді.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання 10 | Р.Дарендорф

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 367; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.