Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

НАША СПАДЩИНА


ДУМКА ЕКСПЕРТА

Фарнен Р. Що означає "політичний успіх" на Заході і Сході?.№ 2, 105.

1ПОРІВНЯЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

КонМ., Заборовський В., Яніцька К., Мах Б., Хмелько В., Сломчинський К., Хеймен К., Подобнік Б. Складність діяльності та особистість за умов докорінних соціальних змін: порівняльний аналіз Польщі й України. № 1, 127.

Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості в п'ятнадцяти державах Європи (1991-1998). № 3, 123.

1 ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ

Паніотто В., Харченко Н. Соціологічні дослідження як спосіб контролю за результатами виборів і референдумів. № 1, 155.

1 СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА

Лавріненко Н. Програма з курсу лекцій «Гендерні дослідження в соціології». № 4, 169.

Поляруш Б., Коваліско Н., Кульчицький Б. Розробка магістерських програм з соціології та культурології. № 3, 151.

Сусак В., Середа В. П рограма з курсу лекцій "Якісні методи соціологічних досліджень". № 4, 180.

Подмарков В. Проблема ефективного працівника. № 1 173.

Подмарков В. Сучасна "соціологічна теорія організації" і проблема праці. № 1, 175.

Суїменко Є. Із соціологічної спадщини В.Г.Подмаркова. № 1, 171.

Шаповал М. Система суспільних наук. № 4, 151.

Швачко О. Толерантність як психолого-соціальний феномен. № 2, 154.

Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії. № 4, 14І.

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Городяненко В. (Дніпропетровськ) Історіографія соціології: рефлексивна соціологія або галузь знання? № 2, 171.

Городяненко В. Теорії середнього рівня: місце в структурі соціологічного знання і тенденції розвитку (Історіографічний аналіз на матеріалі країн СНД). № 4 187.

СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА

Головаха Є. Альтернативний соціологічний словник. № З, 177.

Звіглянич В. Україна на порозі десятиліття: динаміка застою. № З, 171.

СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РЕЦЕНЗІЇ, РОЗДУМИ, БІБЛІОГРАФІЯ

Кононов І. (Луганськ) Інтеграція і регіоналізація в Європі: погляд з Уельсу. № 4, 203.

Королько В. Соціальна відповідальність організацій в умовах "суспільства знання" (Нова парадигма Петера Дракера). № З, 207.Кравченко Б. Як хорові гуртки та футбольні клуби сприяють ефективному державному врядуванню. № З, 200.

Липовська Н. Саморефлексія соціології. № 1, 199.

Пахомов Ю. "Чорнобильські" проблеми наприкінці XX століття. № 4, 209.

Пилипенко В. Соціум. Безпека. Ризики. № 4. 211.

Рижко В. Соціологія. Пізнання. Суб'єкт. № 2, 186.

Соціологічні видання 1999-2000 років. № 1 201.

Степаненко В. Чи варто "дурити публіку"? № 2, 179.

Тарабукін Ю., Яковенко Ю. Нерівності та процеси класоутворення в суспільстві, що трансформується. № 2, 183.

Швачка О. Шлях до етнічного самоусвідомлення русинів-українців Словаччини. № 1, 196.

Швачка О. Українці на Далекому Сході — з часів перших поселень до наших днів. № 4, 214.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
НАШЕ НАСЛЕДИЕ | НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.