Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Варіанти організації системи сервісу

Варіанти організації системи сервісу.

 

Організація обслуговування складнотехнічних товарів спрямована на створення передумов здійснення комплексу технічних, технологічних, комерційних заходів конкретним підприємством в умовах визначеного товарного ринку. Природним є намагання фірми вибрати таку форму організації системи сервісу, яка б була ще одним джерелом прибутку підприємства. Для створення ефективної системи сервісу слід враховувати низку чинників, а саме:

· Особливості конструкції, ступінь ринкової новизни і складності товару;

· Характер і особливості умов експлуатації товару;

· Ступінь мобільності товару, можливість його переміщення в пункти сервісної служби;

· Обсяги вимог клієнтів;

· Рівень кваліфікації персоналу сервісної служби;

· Сезонність експлуатації товару;

· Характер і загальні умови ринку збуту товару;

· Співвідношення між ціною виробу і сервісу;

· Масштаби діяльності підприємства-виробника.

Основними варіантами організації сервісу на підприємстві можуть бути:

1. Сервіс організується виключно персоналом виробника.

2. Сервіс організується персоналом філіалів підприємства виробника.

3. Для сервісу створюється консорціум виробників окремих видів обладнання, деталей, вузлів.

4. Сервіс організовується незалежною спеціалізованою фірмою.

5. Сервісні роботи виконують агентські фірми, які повністю відповідальні за якість і задоволення претензій по сервісу.

6. Роботи щодо технічного обслуговування здійснює виробник, а деякі види сервісу за варіантами.

Детальніше умови вибору можливого варіанта сервісу залежно від характеру товару, характеристики ринку, характеристики покупців і наявності посередників розглянуті в таблиці 8.1.

 

Таблиця 8.1.

№ з/п Організатор сервісу Характерис тика ринку Характерис тика покупців, наявність посередника Характеристика сервісу
Сервіс організується виключно персона лом виробника Введення нового товару на ринок Малочисель-ний, без посередників Ø Обсяг сервісу значний Ø Потребує висококваліфікова них фахівців Ø Прямий контакт між продавцем і покупцем Ø Пошкодженість усувається швидко, без розголосу Ø Конструктори збирають дані про результати роботи виробу у реальних умовах  
Сервіс організується персоналом філіалів підприємства-вироб ника Досить широке розповсю-дження товару Чисельність покупців значно збільшилась, без посередника Ø Обсяг сервісу значний Ø Потребує високваліфікова них фахівців Ø Прямий контакт між продавцем і покупцем Ø Пошкодженість усувається швидко, без розголосу Ø Конструктори збирають дані про результати роботи виробу у реальних умовах Ø Макисмально наближає опе ративних працівників сервісу до місця використання техніки
Для сервісу створю-ється консорціум виробників окремих видів обладнання, деталей, вузлів Вузька спеціаліза-ція Між покуп цями та поста чальниками існує генеральний постачальник Ø Велика кількість спеціалістів Ø Генеральний постачальник не здійснює підготовку персоналу за різними фахами
Сервіс організується незалежною спеціалізованою фірмою Масовий Існує посередник Ø Виробник не займається організацією сервісу, але відраховує значну суму посередникам Ø Відсутня первинна інформація для виробника про якість товару
Сервісні роботи виконують агентські фірми, які повністю відповідальні за якість і задоволення претензій по сервісу Спеціаліза ція Існує дилер, який охоплю є лише части ну національ ного ринку Ø Дилер знає покупців, умови експлуатації виробу, кваліфікацію фахівців
Роботи по технічно му обслуговуванню здійснює виробник, а деякі види сервісу за варіантами вище Масовий Технічне обслуговування без посе- редника, інші види сервісу можливі з по-середником Ø Висококваліфіковані кадри робочих та інженерно-технічного персоналу виробника

 При виборі форми організації сервісу враховують сучасні тенденції розвитку цієї сфери бізнесу, а саме:

v Виробники створюють все більш надійне, легко адаптоване до різноманітних умов експлуатації обладнання;

v Сучасні споживачі стають все більш поінформованими, професійно орієнтуються в питаннях обслуговування складного обладнання, вимагають індивідуального підходу;

v Число пропонованих сервісних послуг постійно зростає, охоплюючи все більш широке коло різноманітних підготовчих до виробництва робіт і післяексплуатаційних послуг;

v Зростання значення сервісної діяльності обумовлює розробку нових підходів до концепції підготовки працівників служб сервісу, на яких сьогодні покладається значна комерційна відповідальність.

Для забезпечення високої якості сервісу фірмами розробляються спеціальні стандарти або правила обслуговування, які забезпечують ідентичний рівень обслуговування у всій сервісній мережі і є безумовними для виконання, де передбачені систематичне навчання і тренування персоналу сфери сервісу.

Стандартне обслуговування – це обов’язкові правила роботи співробітників сервісного комплексу. Кожний стандарт починається з затвердження: “Споживач бажає...” і йде повний перелік його бажань, після чого описуються завдання, які необхідно виконати для задоволення споживача.

Основними показниками стандартного обслуговування є:

1. Досягнення планового обсягу продажу.

2. Забезпечення планового відношення обсягів запасів запчастин до обігу.

3. Динаміка зростання продажу в натуральному та вартісному виразі.

Таким чином, діяльність фахівця з сервісу може бути вимірювана кількісно.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1547; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. I. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
 3. III. Форми і системи заробітної плати
 4. IV. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
 5. VI. Соціально-економічна ефективність заходів з організації праці
 6. Автоматизовані системи та задачі органів прокуратури
 7. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних
 8. Анатомія та фізіологія ендокринної системи. Гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз.
 9. Анатомо-фізіологічна характеристика ендокринної системи. Залози змішаної секреції
 10. Анатомо-фізіологічна характеристика серцево-судинної системи. Серце. Робота серця
 11. Анатомо-фізіологічна характеристика статевої системи: статевий член, яєчко, передміхурова залова
 12. Анатомо-фізіологічна характеристика травної системи. Стравохід,шлунок.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.