Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік операцій на валютних рахунках


Облік операцій на валютних рахунках в банках регламентується декретами Кабінету Міністрів України, правилами НБУ та положеннями Міністерства фінансів України.

 

Для обліку грошових коштів використовуються такі субрахунки:

 

312-1 «Валютний рахунок у країні»;

312-2 «Валютний рахунок за кордоном»;

312-3 «Транзитний валютний рахунок».

 

Аналітичні рахунки відкриваються з такою установкою, щоб можна було забезпечити дані про залишки і рух коштів за кожною валютою окремо (валютні рахунки в доларах США, англійських фунтах стерлінгів, євро тощо). Записи на рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» здійснюються на підставі виписок банку та доданих до них розрахунково-платіжних документів:

 

технічної документації — паспортів на машини й устаткування, інструкцій з монтажу;

товарно-супровідної документації — сертифікатів якості, пакувальних листів, комплектуючих відомостей;

транспортної, експедиторської та страхової документацій — залізничних накладних, коносаментів, накладних повітряного, морського, авіаційного та автомобільного транспорту, страхових полісів;

 

складської документації — приймальних актів порту, докових розписок про приймання товарів тощо;

митної документації — вантажних митних декларацій, довідок про сплату мита і зборів, податку на додану вартість;

розрахункової документації — рахунків-фактур, розрахункових специфікацій, перевідних векселів; банківської документації — доручення на оплату, відкриття акредитивів, чекових книжок тощо.

 

При обробленні первинних документів необхідно їх вартісні показники, що наведені в іноземній валюті, перерахувати в національну валюту України за курсом Національного банку України на дату здійснення операцій (виписки доручення на перерахування коштів іноземному партнеру, виписка прибуткових чи видаткових касових ордерів, митного оформлення експортно-імпортних операцій та ін.). У регістрах бухгалтерського обліку записи робляться одночасно в іноземній валюті та в гривнях (у чисельнику зазначається іноземна валюта, а в знаменнику — гривні за курсом на день здійснення операції). 

Дата перерахунку іноземної валюти в гривні залежить від змісту операції:

 

1) реалізація продукції і товарів іноземному партнеру — дата митного оформлення;

2) імпорт сировини, матеріалів, робіт і послуг — дата митного оформлення;

3) банківські операції — дата зарахування чи списання іноземної валюти;

4) касові операції — дата оприбуткування чи видачі грошей;

5) погашення заборгованості, виданої під звіт, — дата затвердження авансового звіту;

6) формування статутного фонду — дата установчого договору;

7) складання бухгалтерського звіту — останній курс котирування у звітному періоді.

 

Коливання курсу іноземних валют по відношенню до гривні викликають курсові різниці, які потрібно відображати в обліку за всіма активами і пасивами балансу. Курсові різниці виникають і обліковуються у випадках зміни курсу валют у період між:

- відвантаженням продукції та отриманням платежу;

- отриманням запасів і датою погашення заборгованості постачальнику;

- отриманням позик та їх погашенням;

- отриманням векселя та його оплатою;

- видачею коштів на відрядження та отриманням авансового звіту;

- оцінкою окремих видів отриманого майна на дату реєстрації в обліку та оцінкою на дату складання балансу.

 

При купівлі валюти в банку складаються бухгалтерські проводки:

 

На загальну вартість закупки валюти перераховується банку необхідна сума:

Дт 333 Кт 311

Нараховано суму комісійної винагороди банку:

Дт 92 Кт 377

 

Перераховано банку за послуги з придбання валюти:

Дт 377 Кт 333

Зараховано на поточний рахунок кошти в іноземній валюті:

Дт 312 Кт 333

Відображення різниці між курсом купівлі та валютним курсом:

Дт 949 Кт 333

 

При продажу валюти складаються записи:

На суму списаної на продаж іноземної валюти за курсом, що діяв на момент здійснення операції, роблять:

Дт 334 Кт 312

Доход від реалізації іноземної валюти за курсом зараховують:

Дт 377 Кт 711

Нарахування винагороди банку записують:

Дт 942 Кт 377

Зарахування на поточні рахунки за реалізовану іноземну валюту за мінусом комісійної винагороди записують:

Дт 311 Кт 377

Відображення різниці між курсом валют на дату списання та дату продажу записують:

Дт 334 Кт 714

Списання собівартості проданої валюти відображають:

Дт 942 Кт 334

Визначення фінансового результату від реалізації валюти порівнянням доходів та витрат відображають:

Дт 711 Кт 79

Дт 79 Кт 942

Дт 79 Кт 942

Дт 714 Кт 79

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік банківських операцій на рахунках підприємств | Дебітори –це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій, заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів та інших активів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1032; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.