Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дебітори –це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій, заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів та інших активів


Економічна сутність дебіторської заборгованості

Лекція 3. ОБЛІК КАПІТАЛУ В ДЕБІТОРСЬКІЙ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Облік інших грошових коштів

 

Відповідно до законодавства підприємства, установи та організації України у своєму обороті можуть мати інші грошові кошти. У фінансовому обліку вони становлять окремий об'єкт. Їхньою особливістю вважається те, що вони не можуть бути використані в якості засобів платежу, а виконують роль грошових документів вузького і спеціального призначення. До них належать поштові марки, марки гербового збору, акцизні марки, оплачені проїзні документи на метро, автобус, тролейбус, трамвай, оплачені путівки в санаторно-курортні заклади, будинки відпочинку, лотерейні білети, трудові книжки та інші документи, а також гроші, які знаходяться в дорозі (здані у відділення поштового зв'язку, ощадного банку для зарахування на поточні рахунки в банках).

 

Для обліку операцій, які відображають рух та наявність вказаних коштів, призначений рахунок 33 “Інші кошти”.

Рахунок 33 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів, має такі субрахунки:

331 “Грошові документи в національній валюті”

332 “Грошові документи в іноземній валюті”

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

 

По дебету рахунках 33 відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту – вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

 


1. Економічна сутність дебіторської заборгованості.

2. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

3. Резерв сумнівних боргів (рахунок 38).

4. Облік розрахунків з різними дебіторами.

 

Дебіторами називаються юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, оцінених у грошовому вимірнику.Методологію обліку та порядок розкриття інформації по дебіторську заборгованість визначає П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість– сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо :

- існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод;

- може бути достовірно визначена її сума.

Класифікація дебіторської заборгованості:

1) за строками погашення:

- довгострокова (сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу);

- поточна (це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу);

2) за строками платежу:

- строкова або дійсна (строк оплати якої не настав );

- сумнівна (заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником);

- безнадійна (заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності);

3) за способом групування в балансі:

- дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги;

- векселі отримані;

- дебіторську заборгованість за розрахунками;

- іншу поточну дебіторську заборгованість.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік операцій на валютних рахунках | Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1025; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.