Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Законодавча


Виконавча

Судова

Парламентська

Президентська

Авторитарний

Демократичний

Орган держави

3. механізм держави

 

(……)

 


34. Сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється державна влада, це:


1. форма правління

2. політичний режим

3. державний устрій

 

 


 

(……)

35. Організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємовідносини з населенням, це:


1. форма правління

2. політичний режим

3. державнийустрій

 

 


 

(……)

36. Характер взаємовідносин між складовими частинами держави, а також кожної з них з державою загалом, це:


1. форма правління

2. політичний режим

3. державний устрій

 

(……)

37. Традиційно розрізняють наступні типи політичного режиму:

1. президентський

3. тоталітарний

4. республіканський

6. комуністичний

 

(……)

38. Виділяють такі типи монархічної форми правління:

1. конституційна монархія

2. абстрактна монархія

3. відносна монархія

4. абсолютна монархія

5. всезагальна монархія

 

(……)

39. Одного з батьків американської Конституції, автора Білля про права, четвертого Президента США, вважають першим теоретиком плюралістичного суспільства. Назвіть його:

1. Джеймс Медісон

2. Томас Джефферсон

3. Девід Рісмен

4. Джон Адамс

 

(……)

40. Яке поняття означає "правління багатьох, за якого влада розосереджена поміж різними центрами впливу, а представники різноманітних груп мають можливість вільно представляти і захищати свої інтереси і погляди":

1. анарходемократія

2. поліархія

3. корпоративізм

4. мережева демократія

 

(……)

41. Виділяють наступні форми правління:

1. республіка

2. демократія

3. тоталітаризм

4. монархія

5. бюрократія

 

(……)

42. Існують такі види республіканської форми правління:

1. прем’єрська

3. змішана

4. народна

6. соціалістична 

(……)

43. Політико-правова властивість державної влади, що виражається в її незалежності від іншої влади в середині країни та в праві держави самостійно вирішувати свої проблеми на основі принципів міжнародного права, це:

1. державний суверенітет

2. народний суверенітет

3. національний суверенітет

 

(……)

44. Виділяються наступні гілки державної влади:

2. наглядова

4. розподільча

5. федеральна

6. зовнішня

 

(……)

45. Виділіть риси притаманні тоталітарному політичному режиму:

1. єдина офіційна ідеологія, стосовно якої повинен жити кожен член суспільства і яка відображає все політичне життя;

2. пріоритет ринкового регулювання економікою над державним управлінням;

3. пріоритет прав людини над правами держави;

4. єдина масова партія, яка очолюється лідером-вождем;

5. систему терористичного політичного контролю, усунення будь-якої опозиції режимові;

6. обмеження діяльності політичних партій та інших суспільних угрупувань, можливості опозиції зведені до мінімуму;

 

(……)

46. Виділіть риси притаманні авторитарному політичному режиму:

1. розподіл влади як умова контролю громадян над державою

2. єдина масова партія, яка очолюється лідером-вождем

3. скасування або значне обмеження політичних прав і свобод громадян

4. обмеження сфери діяльності держави, передусім, охороною суспільного порядку, безпеки громадян

5. обмеження діяльності політичних партій та інших суспільних угрупувань, можливості опозиції зведені до мінімуму

6. народ не визнається як головне джерело і суверен влади

 

(……)

47. Виділяють наступні види державного устрою:

1. унітарна держава

2. автономія

3. конфедерація

4. утилітарна держава

5. тоталітарна держава

6. федерація

7. республіка

 

(……)

48. Антивоєнний рух, прихильники якого виступають проти будь-яких війн, незалежно від їхнього характеру і мети:

1. остракізм

2. пацифізм

3. лейборизм

4. етатизм

 

(……)

49. Політика примусового відокремлення однієї частини населення від іншої, обмеження прав окремих верств за ознаками расової чи етнічної належності, примусове їх поселення на визначених територіях:

1. сегрегація

2. сецесія

3. суфражизм

4. репатріація

 

(……)

50. Рух, розпочатий у другій половині ХІХ ст. в Англії, за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав.

1. фемінізм

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Т. Парсонс | А. Маслоу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.