Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

А. Маслоу


Г. Маркузе

Заколот

Етатизм

А. Маслоу

Суфражизм

3. лейборизм

4. солідаризм

 

(……)

51. Як називається форма держави, за якої суспільна влада належить служителям релігійного культу, коли клерикальна ієрархія виявляється рівнозначною апарату світської влади ?

1. тімократія

2. охлократія

3. теократія

4. соціократія

 

(……)

52. Вкажіть, кого із названих дослідників вважають творцем ієрархічної теорії потреб.

1. Е. Мейо

3. Д. Істона

4. М. Дюверже

 

(……)

53. Погляд на політику і суспільство, згідно з яким вони завжди й неухильно перебувають під впливом правлячої меншості, яка уявляє найважливіші загальні рішення і зосереджує у своїх руках владу –

1. етатизм

2. авангардизм

3. елітизм

4. авторитаризм

 

(……)

54. Політику цілковитого контролю з боку держави й актуального її втручання в економічну та інші сфери суспільного життя називають:

2. елітизм

3. нормативізм

4. солідаризм

 

(……)

55. Таємна змова вузького кола осіб з метою здійснити збройне повалення існуючої влади або примусити її прийняти потрібне учасникам змови рішення – це

1. бунт

3. революція

4. контрреволюція

 

(……)

56. Назвіть течію суспільно-політичної думки, фундаментальна ідея якої полягає у визнанні свободи як найвищої цінності людського буття

1. солідаризм

2. лібералізм

3. позитивізм

4. прагматизм

 

(……)

57. Політична доктрина і практика, які виходять з припущення про те, що народ безпосередньо потребує батьківської уваги, турботи й піклування з боку влади, держава має владно піклуватися про благо народу:

1. солідаризм

2. лібералізм

3. патерналізм

4. елітизм

 

 

(……)

58. За критеріями організаційної структури партії поділяють на:

1. масові партії

2. регіональні партії

3. кадрові партії

4. ліберальні партії

5. націоналістичні партії

 

(……)

59. Назвіть автора праць «Одновимірна людина», «Ерос і цивілізація», «Контрреволюція і бунт»1. Е. Фромм

2. Р. Мертон

4. А. Маслоу

 

 

(……)

60. Назвіть автора праць «Теорія людської мотивації», «Мотивація і особистість»

2. Т. Парсонс

3. М. Вебер

4. Р. Міхельс

(……)

61. Суспільний рух, націлений на припинення дій якогось закону, відміну або скасування певного урядового рішення, усунення когось з керівної державної посади це –

1. абсентеїзм

2. аболіціонізм

3. авангардизм

4. авантюризм

 

(……)

62. Ідеологію якого напрямку розвивали М.Шттрнер, П.Прудон, М.Бакунін, П.Кропоткін ?

1. авангардизм

2. анархізм

3. марксизм

4. солідаризм

 

(……)

63. Концепція суспільного устрою, яка виходить з принципу рівності всіх людей у різних сферах суспільного життя – це

1. егалітаризм

2. прагматизм

3. солідаризм

4. утилітаризм

(……)

64. Схильність суб’єктів політики до крайніх поглядів і надзвичайних дій у політиці та ідеологічному протиборстві, нетолерантності, неприйняття інших позицій, думок, уподобань – це

1. авангардизм

2. екстремізм

3. консерватизм

4. анархізм

 

(……)

65. Процес засвоєння індивідом соціального досвіду в різних його формах, здійснюваний у спілкуванні та діяльності – це

1. виховання

2. антропогенез

3. соціалізація

 

(……)

66. Третя сторона в конфлікті, рішення якої є обов’язковими для опонентів:

1. посередник

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Законодавча | Посередник

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 401; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.