Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Посередник


Страйк

Референтна група

Так

Г. Лебон

А. Турен

Терор

Третейський суддя

3. координатор

(……)

67. Політика залякування, придушення політичних конфліктів насильницькими методами – це

1. рекет

3. імперіалізм

4. колоніалізм

 

(……)

68. Форма міжгрупового конфлікту, коли групи з протилежними інтересами поляризуються за етнічною ознакою –

1. міждержавний конфлікт

2. етнічний конфлікт

3. регіональний конфлікт

 

(……)

69. В теорії якого із вказаних авторів історичність розглядається як властивість суспільної системи створювати свої власні орієнтації розвитку, самотрансформуватись, самоутворюватись і само відтворюватися посередництвом боротьби між соціальними акторами

1. Р. Мертон

2. Т. Парсонс

3. Е. Фромм

 

(……)

70. Яким терміном у класифікації Р. Мертона визначається стан, який передбачає згоду індивідів із цілями суспільства і застосування законних методів їх досягнення

1. консенсус

2. компроміс

3. конформіст

4. універсальність

 

(……)

71. Назвіть автора однієї з перших концепцій масового суспільства, в якій передбачалось настання «ери мас», а потім і занепад цивілізації

2. Ж. Лакан

3. Г. Лассуел

4. П. Сорокін

 

(……)

72. Пропорційна виборча система забезпечує відповідність між числом здобутих партіє голосів та кількістю отриманих нею мандатів

2. Ні

 

 

(……)

73. Соціальна спільність з якою індивід співвідносить себе як з еталоном і на норми, думки, цінності якої він орієнтується в своїй поведінці та самооцінці –

1. соціальна група

2. партія

4. офіційна група

 

 

(……)

74. Різновид конфлікту, який характеризується колективним припиненням роботи або відмовою від участі в якомусь регламентованому виді діяльності, з метою досягти задоволення вимог соціального, економічного чи політичного характеру називають:

1. бунт

2. путч

4. повстання

 

 

(……)

75. Інцидент – це:1. зіткнення протилежних поглядів, інтересів

2. початковий етап в динаміці відкритого конфлікту

3. завершальна стадія в динаміці відкритого конфлікту

(……)

76. Матеріальна, соціальна, політична чи духовна цінність з приводу якої виникає протиборство сторін, які намагаються заволодіти чи користуватися нею є:

1. сторона конфлікту

2. об’єкт конфлікту

3. суб’єкт конфлікту

 

 

(……)

77. Третя сторона в конфлікті, покликана забезпечити конструктивне обговорення і розв’язання конфлікту, яка, однак, не має повноважень приймати рішення:

1. спостерігач

3. адміністратор

 

 

(……)

78. Відносно стійкий і спрощений образ соціального об’єкта – групи, людини, події називають:

1. соціальний стереотип

2. соціальний міф

3. соціальний ідеал

(……)

79. Злиття одного народу (або його часини) з іншим, шляхом засвоєння його мови, звичаїв і втрата своєї мови, культури і національної самобутності – це

1. федералізм

2. асиміляція

3. глобалізація

4. асоціація

(……)

80. Підтримка системи, її рівновага, громадянський порядок, легітимність та здатність політичної системи ефективно виконувати покладені на неї функції – це

1. політична стабільність

2. застій

3. політичний плюралізм

4. консолідована демократія

 

 

(……)

81. Стійкий стан соціальної системи, що зумовлює її ефективне функціонування і розвиток в умовах змін і збереження при цьому власної структури – це

1. соціальна стабільність

2. політична стабільність

3. консенсусна демократія

4. соціальний прогрес

 

 

(……)

82. В умовах політичної стабільності модернізаційні соціальні процеси неможливі

1. Так

2. Ні

 

 

(……)

83. Чи забезпечує пропорційна виборча система відповідність розстановки політичних сил у суспільстві та парламенті ?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
А. Маслоу | Л. Козер

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 245; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.