Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Кістки гомілки і стопи. Особливості їх будови, скостеніння, аномалії


ЗАНЯТТЯ 7

Актуальність теми: Знання будови кісток гомілки і стопи дасть можливість дослідити функціонування вільної нижньої кінцівки і об’єм рухів в колінному, гомілко-ступневому суглобах та суглобах стопи.

 

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову великогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін;

б) анатомічну будову малогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін;

в) поділ кісток стопи;

г) кістки заплесна та їх анатомічну будову;

д) анатомічну будову п’яткової кістки, відмінність правої кістки від лівої;

е) анатомічну будову надп’яткової кістки відмінність правої кістки від лівої;

є) кістки плесна та їх анатомічну будову;

ж) анатомічну будову фаланг пальців;

з) скостеніння кісток гомілки і стопи, аномалії скостеніння.

 

ВМІТИ:

а) показати великогомілкову, малогомілкову кістки, кістки заплесна, плесна і фаланги пальців;

б) відрізнити кістки стопи від кісток кисті.

в) про пальпувати на живому доступні деталі кісток гомілки та стопи.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) aнатомічну будову кісток гомілки;

б) поділ та анатомічну будову

в) Поділ кісток стопи.

г) Кістки заплесна.

д) Анатомічна будова п’яткової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

е) Анатомічна будова надп’яткової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

ж) Анатомічна будова кісток плесна.

з) Анатомічна будова фланг пальців стопи.

и) Подібності та відмінності в будові кісток верхньої і нижньої кінцівок у зв’язку з відмінністю їх функції.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Положення і анатомічна будова великогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

2. Положення і анатомічна будова малогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

3. Поділ кісток стопи.4. Кістки заплесна.

5. Анатомічна будова п’яткової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

6. Анатомічна будова надп’яткової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

7. Анатомічна будова кісток плесна.

8. Анатомічна будова фланг пальців стопи.

9. Подібності та відмінності в будові кісток верхньої і нижньої кінцівок у зв’язку з відмінністю їх функції.

10. Скостеніння кісток гомілки і стопи, терміни закладки точок скостеніння та їх злиття.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову кісток гомілки та стопи. На живому демонструють їх проекцію на нижню кінцівку. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено condylus medialis?

 

A. 4

B. 1

C. 15

D. 24

E. 18

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено margo introsseus tibiae?

A. 6

B. 9

C. 12

D. 17

E. 19

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено linea m. solei?

 

A. 23

B. 1

C. 15

D. 24

E. 18

 

 

4. Яким номером на малюнку позначено eminentia intercondylaris?

 

A. 13

B. 11

C. 15

D. 14

E. 18

 

 

5. Яким номером на малюнку позначено area intercondylaris posterior?

A. 14

B. 12

C. 16

D. 9

E. 18

 

6. Яким номером на малюнку позначено malleolus medialis?

A. 10

B. 9

C. 3

D. 1

E. 6

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено malleolus lateralis?

A. 29

B. 35

C. 16

D. 28

E. 33

 

8. Яким номером на малюнку позначено margo interosseus?

 

A. 24

B. 21

C. 4

D.10

E. 14

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено trochlea tali?

A. 13

B. 7

C. 45

D.42

E. 38

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено facies articularis calcanea posterior?

 

A. 1

B. 14

C. 7

D.42

E. 44

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У потерпілого травма в результаті прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш вірогідний?

А. Діафіз великогомілкової кістки

B. Дистальний епіфіз малогомілкової кістки

С. Дистальний епіфіз великогомілкової кістки

D. Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки

E. Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки

 

2. Після зіткнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

A. Великогомілкова кістка

B. Малогомілкова кістка

C. Стегнова кістка

D. Наколінок

E. Надп’яткова кістка

 

3. У потерпілого визначається перелом в ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілково-ступневого суглоба. Де найвірогідніше відбувся перелом?

A. Медіальна кісточка

B. Нижня третина малогомілкової кістки

C. Надп’яткова кістка

D. Латеральна кісточка

E. П’яткова кістка

 

4. Після невдалого стрибка з висоти спортсмен був доставлений до травмпункту зі скаргами на різкий біль та набряк в ділянці правої стопи. При пальпації права стопа у задній її третині різко болюча, наявна гематома на підошві, рухи у надп’ятково-гомілковому суглобі можливі у повному обсязі. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. П’яткова кістка

B. Великогомілкова кістка

C. Променева кістка

D. Фаланги пальців стопи

E. Малогомілкова кістка

 

5. Які кістки формують проксимальний ряд заплесна?

A. calcaneus, talus

B. os naviculare, os cuboideum, ossa cuneiformia

C. calcaneus, os cuboideum

D. ossa cuneiformia, talusE. os naviculare, calcaneus

 

6. Які кістки формують дистальний ряд заплесна?

A. os naviculare, os cuboideum, ossa cuneiformia

B. calcaneus, talus. ossa cuneiformia

C. calcaneus, os cuboideum

D. ossa cuneiformia, talus

E. os naviculare, calcaneus

 

7. Яких країв не має малогомілкова кістка:

A. margo anterior, posterior, lateralis

B. margo anterior, posterior, interosseus

C. margo anterior, posterior

D. margo, posterior, interosseus

E. margo anterior, interosseus

 

8. Яка кістка містить має malleolus lateralis?

A. fibula

B. tibia

C. patella

D. femur

E. calcaneus

 

9. Які поверхні містить надп’яткова кістка?

A. facies articularis calcanea anterior, media, posterior

B. facies articularis talaris anterior, media, posterior

C. facies articularis calcanea lateralis, media, medialis

D. facies articularis calcanea interossea, media, posterior

E. facies articularis talaris lateralis, media, medialis

 

10. У дистальному ряді кісток заплесна розміщені три клиновидні кісточки це:

A. латеральна, медіальна, проміжна

B. передня, задня, проміжна

C. медіальна, латеральна, задня

D. передня, середня, задня

E. медіальна, проміжна, передня

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАНЯТТЯ 6 | ЗАНЯТТЯ 8. Актуальність теми: Знання будови черепа людини, його форми та розмірів у нормі, знання будови окремих кісток черепа має значення для лікарів-отоларингологів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 899; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.