Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Очна ямка. Кісткова носова порожнина. Вікові та статеві особ­ли­вості будо­ви черепа. Скостеніння кісток мозкового та лицевого черепа, аномалії. Краніометрія


ЗАНЯТТЯ 14

Актуальність теми: Знання будови черепа людини, його форми та розмірів у нормі, знання будови окремих кісток черепа, вікових та статевих особливостей його будови має значення для лікарів-отоларингологів, невропатологів, сурдологів, окулістів, стоматологів і інших спеціальностей при діагностиці та лікуванні багатьох захворювань.

Навчальні цілі заняття:

1. ЗНАТИ:

а) розташування на черепі, стінки, вміст і сполучення очної ямки;

б) розташування на черепі, стінки, вміст і сполучення носової порожнини;

в) вікові особливості черепа;

г) тім’ячка їх розташування на черепі, терміни заростання;

д) статеві особливості черепа;

е) контрфорси верхньої і нижньої щелепи;

є) основні розміри черепа;

ж) основні форми мозкового черепа;

з) основні форми лицевого черепа;

к) рентген анатомію черепа.

 

2. ВМІТИ:

а) показати стінки і сполучення очної ямки;

б) показати стінки і сполучення носової порожнини;

в) показати тім’ячка на черепі новонародженого;

г) показати контрфорси верхньої і нижньої щелепи;

д) визначити основні розміри мозкового і лицевого черепа;

е) на рентгенограмах показати кістки, що формують лицевий, мозковий череп, основу, склепіння, очну ямку, носову порожнину, повітряноносні пазухи.

 

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) анатомічну будову очної ямки;

б) анатомічну будову носової порожнини;

в) вікові та статеві особливості черепа;

г) основні розміри черепа;

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

 

1. Кістки та їх поверхні, що формують стінки очної ямки.

2. Сполучення очної ямки з іншими анатомічними утвореннями.

3. Кістки та їх поверхні, що формують стінки носової порожнини.

4. Сполучення носової порожнини з іншими анатомічними утвореннями.

5. Носові раковини, носові ходи, їх сполучення.

6. Вікові особливості черепа, череп новонародженого.7. Тім’ячка їх розташування на черепі, терміни заростання.

8. Особливості черепа в старечому віці.

9. Статеві особливості черепа.

10.Контрфорси верхньої і нижньої щелепи, їх характеристика.

11.Основні розміри лицевого і мозкового черепа.

12.Черепний індекс.

13.Форми мозкового черепа в залежності від черепного індекса.

14.Лицевий показник.

15.Форми лицевого черепа в залежності від лицевого показника.

16.Лицевий кут, опістогнатизм, ортогнатизм, прогнатизм.

17.Методи рентгенанатомії черепа.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову черепа в цілому, кістки, що формують лицевий, мозковий череп, основу, склепіння, очну ямку, носову порожнину, повітряноносні пазухи. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером на малюнку позначено canalis opticus?

 

 

A. 6

B. 34

C. 29

D. 7

E. 12

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено foramen ethmoidale posterius?

 

 

A. 7

B. 34

C. 29

D. 26

E. 12

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено fissura orbitalis inferior?

 

A. 29

B. 34

C. 6

D. 7

E. 27

 

4. Яким номером на малюнку позначено foramen supraorbitalis?

A. 1

B. 34

C. 29

D. 7

E. 12

 

5. Яким номером на малюнку позначено canalis infraorbitalis?

A. 12

B. 1

C. 4

D. 10

E. 17

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено concha nasalis superior?

 

A. 18

B. 13

C. 17

D. 5

E. 9

 

7. Яким номером на малюнку позначено lamina perpendicularis ossis ethmoidalis?

 

A. 9

B. 13

C. 17

D. 5

E. 18

 

8. Яким номером на малюнку позначено meatus nasi medius?

 

 

A. 19

B. 23

C. 16

D. 14

E. 6

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено foramen sphenopalatinum?

A. 7

B. 24

C. 5

D. 14

E. 16

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено aperture sinus sphenoidalis?

 

A. 5

B. 6

C. 7

D. 24

E. 16

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

A. Через верхню очноямкову щілину

B. Через передній решітчастий отвір

C. Через задній решітчастий отвір

D. Через нижню очноямкову щілину

E. Через вилично-очноямковий отвір

 

2. При гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору на обличчі можливе поширення запального процесу в орбіту. Через яке з утворень це можливо?

A. Canalis infraorbitalis.

B. Canalis pterigoideus.

C. Canalis nosolacrimalis.

D. Canalis incisivus.

E. Fissura orbitalis inferior.

 

3. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

A. Через нижню очноямкову щілину

B. Через круглий отвір

C. Через крило піднебінний отвір

D. Через верхню очноямкову щілину

E. Через вилично-очноямковий отвір

 

4. Пацієнт госпіталізований для корекції викривлення носової перегородки. Які кістки підлягають корекції в даному випадку?

А. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки, леміш

B. Вертикальна пластинка піднебінної кістки, леміш

С. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки, нижня носова раковина

D. Носова кістка, вертикальна пластинка піднебінної кістки

E. Горизонтальна пластинка піднебінної кістки, леміш

 

5. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі справа. У який носовий хід виділяється гній?

A. У правий середній носовий хід

B. У правий нижній носовий хідC. У правий верхній носовий хід

D. У правий загальний носовий хід

E. У правий носоглотковий хід

 

6. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз – фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

A. В середньому носовому ході

B. У верхньому носовому ході

C. У нижньому носовому ході

D. У загальному носовому ході

E. Над верхньою носовою раковиною

 

7. У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у носо-сльозовий канал?

A. Із нижнього носового ходу

B. Із середнього носового ходу

C. Із верхнього носового ходу

D. Із присінку носа

E. Із лобової пазухи

 

8. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

A. Canalis infraorbitalis.

B. Canalis pterigoideus.

C. Canalis nаsolacrimalis.

D. Canalis incisivus.

E. Fissura orbitalis inferior.

 

9. У хворого на гайморит порушено сполучення верхньощелепно-біляносової пазухи з середнім носовим ходом. Який утвір в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

A. Hiatus semilunaris

B. Infundibulum ethmoidale

C. Foramina ethmoidalia

D. Recessus sphenopalatinus

E. Canalis nasolacrimalis

 

10. Пацієнт звернувся до лікаря із скаргами на головний біль після перенесеного риніту. При обстежені на рентгенограмі-затемнення верхньощелепної пазухи. Яким шляхом розповсюдилася інфекція у гайморову порожнину ?

A. Через верхньощелепний розтвір

B. Через решітчасту лійку

C. Через крилопіднебінний отвір

D. Через передні решітчасті комірки

E. Через задні решітчасті комірки

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

1. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

2. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

3. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

4. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

5. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

6. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

7. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

8. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАНЯТТЯ 13 | ЗАНЯТТЯ 16

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1329; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.