Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 16


ТЕМА: Загальні дані про з’єднання кісток. Класифікація з’єднань кісток. Особливості з’єднання кісток у дитячому віці. З’єднання кісток черепа: синдесмози, синхондрози, синостози. Скронево-нижньо­щелеп­ний суглоб.

ЗАНЯТТЯ 15

Актуальність теми: Знання будови сполучень кісток має значення для подальшого вивчення топографії та функції м’язів даних ділянок, а також практичне значення для лікарів травматологів і ортопадів при діагностиці та лікуванні захворювань опорно-рухового апарату. Вивчення будови скронево-нижньощелепного суглоба має відношення до розуміння процесів жування.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію всіх видів з’єднань;

б) види неперервних з’єднань;

в) напівперервні з’єднання;

г) перервні з’єднання;

д) будову суглоба;

е) класифікацію суглобів за формою суглобових поверхонь та об’ємом рухів;

є) аналіз рухів у суглобах;

ж) перервні і неперервні сполучення кісток черепа;

з) види синдесмозів між кістками черепа;

к) класифікацію швів черепа;

л) топографранатомічну характеристику тім’ячок;

м) постійні і тимчасові синхондрози між кістками черепа;

н) синостози кісток черепа;

о) будову скронево-нижньощелепного суглоба, аналіз рухів.

 

ВМІТИ:

а) на препаратах та скелеті показати: різновиди синартрозів, діартрозів, геміартрозів;

б) показати складові частини і допоміжні елементи суглоба;

в) показати на препаратах та скелеті всі види з’єднань на черепі;

г) показати і відпрепарувати скронево– нижньощелепний суглоб;

д) показати на живому різновиди рухів у скронево -нижньощелепному суглобі.

е) малювати схему будови суглоба.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) загальні дані про сполучення кісток;

б) види сполучень кісток черепа;

в) різновиди швів черепа;

г) зв’язки черепа;

д) сполучення кісток черепа за допомогою синхондрозів;

е) синостози кісток черепа;

є) будову скронево-нижньощелепного суглоба, аналіз рухів.3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Класифікація сполучень кісток.

2. Безперервні з’єднання кісток, загальна характеристика.

3. Синдесмози, різновиди, характеристика, приклади.

4. Синхондрози, різновиди, характеристика, приклади.

5. Синостози, характеристика, приклади.

6. Геміртрози, характеристика, приклади.

7. Анатомічна будова суглобів.

8. Основні елементи суглобів.

9. Конгруентність та інконгруентність суглобових поверхонь.

10. Малорухомі суглоби, характеристика, приклади.

11. Додаткові компоненти суглобів.

12. Прості, складні та комбіновані суглоби, характеристика, приклади.

13. Одноосьові суглоби, класифікація за формою суглобових поверхонь, приклади, аналіз рухів.

14. Двоосьові суглоби, класифікація за формою суглобових поверхонь, приклади, аналіз рухів.

15. Багатоосьові суглоби, класифікація за формою суглобових поверхонь, приклади, аналіз рухів.

16. Охарактеризувати види з’єднань кісток черепа.

17. Види синдесмозів між кістками черепа.

18. Класифікація швів черепа.

19. Характеристика зубчастих, лускатого та плоских швів черепа.

20. Тім’ячка черепа, характеристика за місцем розташування.

21. Постійні і тимчасові синхондрози кісток черепа.

22. Різновиди синостозів між кісток черепа.

23. Анатомічна будова скронево-нижньощелепного суглоба.

24. Характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули, суглобового диска характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули.

25. Характеристика скронево-нижньощелепного суглоба стосовно класифікації суглобів.

26. Зв’язки скронево-нижньощелепного суглоба.

27. Аналіз рухів в скронево-нижньощелепному суглобі.

28. Механізм опускання нижньої щелепи.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом та вологими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію окремих з’єднань кісток. На живому демонструють їх проекцію на зовнішню поверхню тіла. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено fonticulus sphenoidalis?

 

A.11

B.2

C.3

D.5

E.7

 

2. Яким номером позначено fonticulus posterior?

 

A.5

B.2

C.3

D.11

E.7

 

3. Яким номером позначено sutera coronalis?

A.3

B.10

C.15

D.13

E.7

 

 

4. Яким номером позначено lig. stilomandibulare?

A.1

B.4

C.2

D.3

E.7

 

 

5. Яким номером позначено lig. laterale?

 

A.7

B.4

C.5

D.3

E.6

 

 

6. Яким номером позначено lig. sphenomandibulare?

A.5

B.4

C.1

D.6

E.7

 

7. Яким номером позначено capsula articularis?

A.6

B.4

C.3

D.5

E.7

8. Яким номером позначено sutura coronalis?

A.5

B.4

C.7

D.30

E.28

 

 

9. Яким номером позначено sutura squamosa?

 

A.4

B.5

C.7

D.30

E.28

 

 

10. Яким номером позначено sutura frontozygomatica?

A.12

B.19

C.23

D.16

E.10

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У дитяче відділення поступила дитина у віці 3 років з незарощенням переднього тімячка. В якому віці в нормі проходить його зарощування?

A. На другому році життя

B. На 4-6 місяці життя

C. На 2-3 місяці життя

D. На першому році життя

E. На третьому році життя

 

2. При падінні у маленької дитини було травмоване переднє тім’ячко. Який вид з’єднання кісток черепа зазнав патологічних змін?

A. Синдесмоз

B. Синхондроз

C. Синостоз

D. Синсаркоз

E. Геміартроз

 

3. У хворої підчас травми стався вивих ІІ – го великого корінногоо зуба. Який тип з’єднання постраждав ?A. Геміартроз

B. Синдесмоз

C. Синхондроз

D. Синостоз

E. Діартроз

 

4. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закрите заднє тім'ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?

A. До 3-х місяців

B. До кінця першого року життя

C. До 6-ти місяців

D. До народження

E. До кінця другого року життя

 

5. На рентгенограмі черепа споостерігаються зубчасті шви. Який це вид з’єднання кісток?

A. Синдесмоз

B. Синхондроз

C. Геміартроз

D. Синостоз

E. Діартроз

 

6. У 3-х річного хлопчика при обстеженні виявлене переднє тім’ячко В якому віці в нормі відбувається заростання переднього тім’ячка кістковою тканиною?

A. Наприкінці 2-го року життя.

B. На 2-му місяці життя.

C. Наприкінці 3-го року життя.

D. На 9-му місяці життя.

E. На 5-му місяці життя.

 

7. Хворий поступив у відділення щелепно - лицевої хірургії з вивихом скронево-нижньощелепного суглобу, в результаті чого була пошкоджена основна зв‘язка суглобу Назвіть цю зв‘язку?

A. Латеральна.

B. Нижньощелепна.

C. Шило-нижньощелепна.

D. Крило – нижньощелепна.

E. Медіальна.

8. У потерпілого визначається відрив ділянки кута нижньої щелепи справа, зміщення відламка назад і догори. Яка зв’язка сприяє цьому зміщенню?

A. Латеральна.

B. Внутрішньо суглобові.

C. Шило-нижньощелепна.

D. Клиноподібно –нижньощелепна.

E. Крилоподібно-нижньощелепна.

 

9. Який із видів з’єднаня кісток домінує в лицевому черепі дорослої людини?

A. Плоскі шви

B. Лускаті шви

C. Вколочення

D. Діартроз

E. Синхондроз

 

10. Після травми нижньої щелепи пацієнт відчуває біль при рухах щелепи в сторону. Лікар травмпункту констатував надрив зв’язки, що приєднана до язичка нижньої щелепию Про яку зв’язку йдеться?

A. Lig. Sphenomandibulare

B. Lig. Stilomandibulare

C. Lig. Laterale

D. Lig. Pterygospinale

E. Lig. Stilohyoideum

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА: Очна ямка. Кісткова носова порожнина. Вікові та статеві особ­ли­вості будо­ви черепа. Скостеніння кісток мозкового та лицевого черепа, аномалії. Краніометрія | ТЕМА: З’єднання хребців. З’єднання I і II хребців між собою та з черепом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 928; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.033 сек.