Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: З’єднання хребців. З’єднання I і II хребців між собою та з черепом

Актуальність теми: Знання будови сполучень хребців між собою та з черепом має практичне значення для лікарів для подальшого вивчення функції м’язів даних ділянок та розумінні різних видів патології хребта, а також для використання цих даних при ЛФК.

 

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) перервні і неперервні види з’єднань хребців;

б) з’єднання І і ІІ хребців між собою;

в) сполучення хребта і черепа.

 

ВМІТИ:

а) показати міжхребцеві диски, дуговідросткові суглоби, крижово-куприкове з’єднання, зв’язки, що з’єднують тіла, дуги та відростки хребців;

б) відпрепарувати і показати серединний та бічні атланто-осьові суглоби;

в) відпрепарувати і показати атлантопотиличні суглоби;

г) малювати схему будови суглоба.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) сполучення хребта;

б) сполучення І і ІІ хребців між собою;

в) сполучення хребта з черепом.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Перервні зєднання між хребцями, характеристика.

2. Неперервні зєднання між хребцями, характеристика.

3. Будова між хребцевих дисків.

4. Довгі і короткі зв’язки хребта.

5. Аналіз рухів хребта.

6. Серединний атланто-осьовий суглоб, характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв’язки, аналіз рухів.

7. Бічний атланто-осьовий суглоб характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв’язки, аналіз рухів.

8. Атлантопотиличний суглоб характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв’язки, аналіз рухів.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з вологими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію зєднання між хребцями. Аналізують рухи хребта. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено anulus fibrosus?

 

 

A.4

B.2

C.7

D.6

E.9

 

2. Яким номером позначено lig. Longitudinalis anterius?

 

A.3

B.6

C.2

D.8

E.11

 

3. Яким номером позначено lig. interspinalis?

A.10

B.8

C.6

D.3

E.11

 

4. Яким номером позначено lig. supraspinale?

 

A.11

B.6

C.2

D.8

E.10

 

5. Яким номером позначено lig. transversum atlantis?

 

 

A. 5

B. 10

C. 3

D. 7

E. 6

 

 

6. Яким номером позначено lig. alaris?

 

A. 10

B. 5

C. 3

D. 7

E. 6

 

 

7. Яким номером позначено lig. fasciculus longitudinalis inferior?

 

A. 8

B. 2

C. 6

D. 4

E. 10

 

8. Яким номером позначено lig. alaris?

 

 

A. 4

B. 2

C. 6

D. 8

E. 10

 

9. Яким номером позначено membrane atlanto-occipitalis posterior?

 

A. 14

B. 9

C. 2

D. 3

E. 13

 

10. Яким номером позначено lig. atlanto-occipitalis lateralis?

 

 

A. 9

B. 14

C. 6

D. 2

E. 13

 

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена кила міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін?

A. Синходроз

B. Діартроз

C. Синаркоз

D. Геміартроз

E. Синостоз

 

2.При вертикальному падінні з висоти у потерпілого діагностований компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилася кривизна лордоза поперекового відділу хребта. Порушенням якої зв'язки може супроводжуватися така зміна кривизни хребта?

A. Передньої поздовжньої.

B. Задньої поздовжньої.

C. Жовтих зв'язок.

D. Надостьової.

E. Міжостиста зв’язка

3.При вертикальному падінні з висоти у пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. З ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребтового стовпа?

A. Передня поздовжня зв’язка

B. Задня поздовжня зв’язка

C. Жовта зв’язка

D. Клубова поперекова зв’язка

E. Міжостиста зв’язка

 

4.На рентгенограмі травмованого визначається пошкодження тіл поперекового відділу хребетного стовпа. Які анатомічні утворення, що сполучають тіла хребців, постраждали?

A. Міжхребцеві диски, повздовжні зв'язки

B. Жовті і міжпоперечні зв'язки

C. Міжпоперечні і міжостисті зв'язки

D. Хрестоподібна і надостисті зв'язки

E. Крижово-куприкова і жовті зв'язки

 

5.У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв'язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?

A. Передня поздовжня

B. Міжостиста

C. Задня поздовжня

D. Жовта

E. Клубово-поперекова

 

6.У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було отримати спинномозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців (L3 - L4).Через яку зв'язку пройшла голка під час пункції?

A. Жовта

B. Передня поздовжня

C. Клубово – поперекова

D. Задня поздовжня

E. Міжпоперечна

 

7.Після ДТП травмований не може кивати головою (згинання та розгинання голови вперед та назад). Функція якого суглоба порушена?

A. Атланто-потиличного.

B. Бічного атланто- осьового.

C. Дуговідростковий 5

D. Серединного атлано-осьового.

E. Дуговідростковий 1.

 

8. До дільничого терапевта звернувся чоловік 38 років, в якого було діагностовано порушення кровотоку по хрептовій артерії. Яку структуру вона пронизує щоб попасти в порожнину черепа?

A. Membrana atlantooccipitalis posterior

B. Membrana atlantooccipitalis anterior

C. Lig. Alaris

D. Lig. Cruciforme atlantis

E. Lig. Flava

 

9.Після падіння лижник скаржиться на різкий біль при поворотах голови вбік. Ушкодження якої зв’язки є найбільш ймовірне.

A. Lig. Cruciforme atlantis

B. Lig.Flava

C. Lig. Nuchae

D. Lig. Longitudinale anterius

E. Lig. Longitudinale posterius

 

10.При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена зміна конфігурації дуг хребців з незначним випинанням L4 до переду. Який вид з’єднання між хребцевими дугами зазнав патологічних змін?

A. Синостоз

B. Синходроз

C. Діартроз

D. Синаркоз

E. Геміартроз

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАНЯТТЯ 16 | ТЕМА: З’єднання кісток грудної клітки. З’єднання кісток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2394; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.