Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: З’єднання кісток грудної клітки. З’єднання кісток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб


ЗАНЯТТЯ 17

 

Актуальність теми: Знання будови сполучень кісток грудної клітки і кісток плечового поясу в нормі має значення для подальшого вивчення функції м’язів даних ділянок, а також практичне значення для лікарів при діагностиці та лікуванні патології органів грудної клітки.

 

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову реброво-хребцевих суглобів: суглоба головки ребра і реброво-поперечного суглоба та зв'язок, що їх укріплюють;

б) анатомічну будову грудинно-ребрових суглобів та зв'язок, що їх укріплюють;

в) анатомічну будову грудної клітки;

г) анатомічну будову надплечово-ключичного суглоба та зв'язок, що їх укріплюють;

д) анатомічну будову грудинно-ключичного суглоба та зв'язок, що їх укріплюють;

е) анатомічну будову плечового суглоба та зв'язок, що його укріплюють;

є) аналіз рухів в вищеперечислених суглобах.

 

ВМІТИ:

а) показати і відпрепарувати плечовий суглоб, його зв’язки;

б) показати грудну клітку, відрізнити різні форми грудної клітки;

в) продемонструвати рухи в плечовому суглобі;

г) показати і відпрепарувати реброво-хребцеві, грудинно-реброві, грудинно- ключичні, надплечово-ключичні та плечовий суглоби та зв’язки, що їх укріплюють.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) сполучення ребер з хребцями;

б) сполучення ребер з грудиною;

в) сполучення грудини і ключиці;

г) сполучення ключиці з лопаткою;

д) анатомічну будову плечового суглоба;

е) аналіз рухів у вище перерахованих сполученнях.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. Суглоб головки ребра: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

2. Реброво-поперечний суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

3. Грудинно-реброві суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

4. Сполучення І-го ребра з грудиною.

5. Синдесмози грудної клітки.

6. Грудна клітка в цілому.

7. Характеристика суглобів поясу верхньої кінцівки.

8. Грудинно-ключичний суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

9. Надплечово-ключичний суглоб:суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

10. Власні зв’язки лопатки.11. Плечовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

12. Піхви та сумки плечового суглоба.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з вологими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію зєднання між кістками грудної клітки та плечового поясу. Аналізують рухи в цих з’єднаннях. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено lig. costotransversarium?

 

A. 6

B. 4

C. 2

D. 8

E. 10

 

2. Яким номером позначено lig. costotransversarium laterale?

 

A. 4

B. 1

C. 6

D. 8

E. 10

 

3. Яким номером позначено lig. costotransversarium superius?

 

 

 

A. 5

B. 1

C. 2

D. 7

E. 4

 

 

4. Яким номером позначено lig. intertransversarium?

 

 

A. 4

B. 2

C. 1

D. 5

E. 6

 

5. Яким номером позначено lig. іntraclaviculare?

 

A. 2

B. 10

C. 12

D. 1

E. 8

 

 

6. Яким номером позначено membrana intercostalis externa?

 

 

A. 12

B. 10

C. 2

D. 1

E. 8

 

7. Яким номером позначено lig. costoxiphoidea?

 

 

A. 12

B. 10

C. 8

D. 1

E. 2

 

 

8. Яким номером позначено lig. coracoacromiale?

 

 

A. 2

B. 5

C. 6

D. 4

E. 9

 

9. Яким номером позначено tendo m. bicipitis?

 

 

A. 2

B. 5

C. 6

D. 9

E. 4

 

 

10. Яким номером позначено lig. conoideum?

 

 

A. 2

B. 5

C. 6

D. 4

E. 9

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого діагностовано вивих плечового суглоба. Яка зв'язка була пошкоджена в даному випадку?

A. Дзьобоплечова

B. Поперечна зв'язка лопатки

C. Дзьобоакроміальна

D. Акроміально-лопаткова

E. Дзьоболопаткова

 

2. У постраждалого вивих плечового суглоба. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Головка плечової кістки і суглобова западина лопатки

B. Головка плечової кістки й надплечовий відросток лопатки

C. Головка плечової кістки й надплечовий кінець ключиці

D. Суглобова западина лопатки й надплечовий кінець ключиці

E. Суглобова западина лопатки і груднинний кінець ключиці

 

3. У постраждалого при огляді спостерігається випинання акроміального кінця ключиці При натискуванні акроміальний кінець зміщується вниз Які зв’язки пошкоджені?

A. Дзьобоключична зв’язка, акроміально-ключична зв’язка.

B. Грудинно-ключичні передня та задня зв’язки.

C. Реброво-ключична зв’язка.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА: З’єднання хребців. З’єднання I і II хребців між собою та з черепом | D. Міжключична зв’язка

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1193; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.