Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

D. Міжключична зв’язка


E. Дзьобоплечова зв’язка.

 

4. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена тріщина в ділянці передньої третини сьомого та восьмого ребер. Який вид з’єднання грудної клітки зазнав патологічних змін?

A. Синхондроз

B. Синостоз

C. Діартроз

D. Синаркоз

E. Геміартроз

 

5. Лікар, проводячи стернальну пункцію,пройшов голкою скрізь membrana sterni. Які зв’язки утворюють цю мембрану?

A. Lig. Sternocostalia radiate

B. Lig.Costoclaviculare i intercostale

C. Lig. Intercostale i intraclaviculare

D. Lig. Capitis costae radiate

E. Lig. Costotransversarium

 

6. Після падіння з висоти у хворого спостерігається випинання переднього краю ключиці до переду. Яка зі зв’язок найімовірніше є пошкодженою?

A. Lig. Sternoclaviculare anterius

B. Lig. Intraclaviculare

C. Lig.Costoclaviculare

D. Lig.Conoideum

E. Lig.Coracoacromiale

 

7. Проводячи артроскопію плечового суглоба лікар звернув увагу на нехарактерний тяж в його порожнині. На яку анатомічну структуру звернув увагу лікар?

A. Tendo m. bicipitis

B. Lig. Interarticulere

C. Vagina tendinis intertubercularis

D. Bursa subtendinea

E. Tendo m. tricipitis

 

8. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена щілина між ручкою і тілом груднини. Який вид з’єднання об’єднує ці частини груднини?

A. Симфіз

B. Синхондроз

C. Синостоз

D. Діартроз

E. Синаркоз

 

9. У постраждалого діагностовано вивих у ключично-груднинному суглобі. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Ключична вирізка, диск, груднинний кінець ключиці

B. Ключична вирізка, груднинний кінець ключиці

C. Груднинного та акроміального кінців ключиці

D. Грудного кінця ключиці і акроміона

E. Тілом та ручкою груднини

 

10. Після падіння на витягнені руки у пацієнтки М. діагностовано вивих у плечовому суглобі зі зміщенням головки плечової кістки до верху. Яка зв’язка при цьому буде ушкоджена?

A. Lig. Coracoacromiale

B. Lig. CoracohumeraleC. Lig. Transversum humeri

D. Lig.Costoclaviculare

E. Lig. Conoideum

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА: З’єднання кісток грудної клітки. З’єднання кісток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб | ТЕМА: Ліктьовий суглоб. З’єднання кісток передпліччя. Про­менево-зап’ястковий суглоб. Суглоби кис­ті

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 381; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.