Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ТЕМА: Ліктьовий суглоб. З’єднання кісток передпліччя. Про­менево-зап’ястковий суглоб. Суглоби кис­ті


ЗАНЯТТЯ 18

Актуальність теми: Знання будови різних сполучень кісток вільної верхньої кінцівки має практичне значення для лікарів для подальшого вивчення функції м’язів даної ділянки які зумовлюють найбільшу вільність рухів верхньої кінцівки.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову ліктьового суглоба та його складових частин: плечо-променевого, плечо-ліктьового, проксимального променево-ліктьового суглобів, характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули та зв'язок;

б) аналіз рухів в ліктьовому суглобі та його складових частинах;

в) анатомічну будову дистального променево-ліктьового суглоба та його зв'язок;

г) аналіз рухів в променево-ліктьовому суглобі;

д) анатомічну будову променево-ліктьової мембрани;

е) анатомічну будову променево-запясткового суглоба та їх зв'язок;

є) аналіз рухів в променево-запясткових суглобах;

ж) анатомічну будову та функціональну характеристику суглобів зап’ястка : міжзап’ясткових, середньозап’ясткового суглобів та суглоба горохоподібної кістки та їх зв'язок;

з) анатомічну будову, функціональну характеристику запястково-пясткових та міжзап’ясткових суглобів та їх зв’язки;

к) анатомічну будову, функціональну характеристику суглобів кисті та їх зв’язок;

л) анатомічну будову, функціональну характеристику пястко-фалангових суглобів кисті та їх зв’язок;

м) анатомічну будову, функціональну характеристику міжфалангових суглобів кисті та їх зв’язки;

н) кисть в цілому, її анатомічні утворення.

 

ВМІТИ:

а) показати і відпрепарувати ліктьовий і променево-запястковий суглоби, хід їх зв'язок;

б) показати і відпрепарувати суглоби і зв’язки кисті;

в) продемонструвати можливі рухи у даних суглобах верхньої кінцівки.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) анатомічну будову ліктьового суглоба;

б) різновиди сполучення кісток передпліччя;

в) анатомічну будову променево-зап’ясткового суглоба;г) анатомічну будову міжзап’ясткового та середньозап’ясткового суглобів, суглоба горохоподібної кістки;

д) будову зап’ястково-п’ясткових, п’ясткових та міжфалангових суглобів;

е) кисть в цілому, її анатомічні утворення;

є) аналіз рухів у вище перерахованих суглобах.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Ліктьовий суглоб, складові частини, суглобова капсула.

2. Плечо-променевий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

3. Плечо-ліктьовий суглоб. Суглобова поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

4. Проксимальний променево-ліктьовий суглоб. Суглобові поверхні.

5. Зв’язки ліктьового суглоба.

6. Аналіз рухів у ліктьовому суглобі.

7. Дистальний променево-ліктьовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, аналіз рухів.

8. Анатомічна будова променево-ліктьової мембрани.

9. Променево-зап’ястковий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

10. Зв’язки променево-зап’ясткового суглоба, аналіз рухів.

11. Анатомічна будова та функціональна характеристика суглобів зап’ястка: міжзап’ясткових, середньозап’ясткового суглобів та суглоба горохоподібної кістки. Характеристика суглобових поверхонь, суглобових капсул та зв’язок, можливі рухи.

12. Зап’ястково-п’ясткові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, можливі рухи.

13. Зап’ястково-п’ястковий суглоб великого пальця: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

14. Міжп’ясткові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

15. П’ястково-фалангові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

16. Міжфалангові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з вологими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію з’єднання між кістками верхньої кінцівки. Аналізують рухи в цих з’єднаннях. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено lig. collaterale radiale?

 

A. 13

B. 3

C. 22

D. 10

E. 5

 

 

2. Яким номером позначено Art. humeroradialis?

 

A. 21

B. 14

C. 22

D. 10

E. 19

 

 

3. Яким номером позначено chorda obliqua?

 

A. 5

B. 4

C. 8

D. 24

E. 9

 

4. Яким номером позначено lig. anulare radii?

 

A. 24

B. 22

C. 13

D. 3

E. 2

 

5. Яким номером позначено Art. radioulnaris proximalis?

 

A. 14

B. 21

C. 19

D. 17

E. 5

 

6. Яким номером позначено Lig. collaterale carpi radiale?

A. 24

B. 25

C. 6

D. 5

E. 18

 

7. Яким номером позначено Lig. metacarpea palmaria?

A. 17

B. 9

C. 13

D. 18

E. 26

8.Яким номером позначено Lig. carpi ulnare?

 

A. 6

B. 4

C. 24

D. 9

E. 26

 

9.Яким номером позначено Lig. pisometacarpale?

A. 22

B. 24

C. 23

D. 21

E. 25

10. Яким номером позначено Lig. ulnocarpeum palmare?

A. 25

B. 26

C. 24

D. 21

E. 22

Розв'яжіть ситуаційні задачі:1.При переломі променевої кістки гіпс повинен фіксувати обидва променеволіктьові суглоби, тому, що вони є:

A. Комбінованими

B. Комплексними

C. Складними

D. Простими

E. Багатоосьовими

 

2. Дитина 6 років, в наслідок падіння на гострий предмет, отримала травму м'яких тканин між променевою та ліктьовою кістками. Який вид з'єднання пошкоджено?

A. мембрана

B. шов

C. зв'язка

D. тім’ячко

E. вклинення

 

3. Після перелому дистальних відділів кісток передпліччя, що виник внаслідок падіння на витягнуті руки, і іммобілізації, у хворого обмежились рухи в променево-зап’ястковому суглобі. Які рухи, властиві цьому суглобові, слід відновити шляхом тривалих тренувань?

A. Згинання-розгинання, відведення-приведення, коловий рух

B. Згинання-розгинання, обертанні

C. Згинання-розгинання, відведення-приведення, обертання

D. Згинання-розгинання, коловий рух

E. Згинання-розгинання, коловий рух, обертання

 

4. Хлопчика 10 років доставлено у травмпункт лікарні з переломом кісток передпліччя Дитина не може здійснити супінацію та пронацію передпліччя. У яких суглобах можливі ці рухи?

A. Art. radioulnaris proximalis, art. radioulnaris distalis.

B. Art. cubiti.

C. Art. radiocarpea.

D. Art. humeroulnaris.

E. Art. humeroradialis.

 

5. У пацієнта діагностовано вивих головки променевої кістки. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Caput radii, capitulum humeri, incisusura radialis ulnae

B. Caput radii, trohlea humeri, incisusura radialis ulnae

C. Caput radii, capitulum humeri

D. Caput radii, trohlea humeri,

E. Caput radii, incisusura radialis ulnae

 

6. На рентгенограмі правої руки зафіксовано зміщення головки променевої кістки до зовні. Яка зі зв’язка при цьому пошкоджується?

A. lig. anulare radii

B. Lig. collaterale radii

C. Lig. collaterale ulnar

D. Chorda obllicqua

E. Membrana interossea

 

7. Лікар травмпункту діагностував розтягнення lig. radiocarpale palmare. Який із суглобів укріплює ця зв’язка?

A. Art. radiocarpea.

B. Art. radioulnaris proximalis,

C. Аrt. radioulnaris distalis.

D. Art. Intermetacarpale

E. Art. Carpometacarpale

 

8. Жінка 72 р. після падіння на руку поступила в травмпункт, де підтвердили проксимальне зміщення ліктьового відростка. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Trohlea humeri, processus coracoideus, incisura trohiearis

B. Incisusura radialis ulnae, caput radii

C. Caput radii, trohlea humeri,

D. Trohlea humeri, processus coracoideus

E. Trohlea humeri, incisura trohiearis

 

9. Яка зв’язка захищає кисть від надмірного приведення?

A. Lig. collaterale carpi radiale

B. Lig. collaterale carpi ulnare

C. Lig. radiocarpale dorsal

D. Lig. radiocarpale palmare

E. Lig. carpometacarpalia

 

10. До якого зі з’єднань кісток передпліччя відноситься сhorda obliqua?

A. Променевої та ліктьової кісток

B. Променевої та плечової кісток

C. Ліктьової та плечової кісток

D. Променевої та кісток зап’ястя

E. Ліктьової та кісток зап’ястя

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
D. Міжключична зв’язка | ТЕМА: З’єднання тазового пояса. Таз у цілому. Роз­міри жіночого таза. Кульшовий суглоб

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2494; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.