Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Колінний суглоб. З’єднання кісток гомілки. Гомілковостопний суглоб. Суглоби стопи. Стопа в цілому


ЗАНЯТТЯ 20

Актуальність теми: Знання будови сполучень кісток вільної нижньої кінцівки має значення для подальшого вивчення функції м’язів даної ділянки, , а також має практичне значення для лікарів в плані діагностики та лікування захворювань нижньої кінцівки. Знання рентгенанатомії кісток і їх сполучень дасть можливість диференціювати поняття норми і патології в медичній практиці.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову колінного суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, менісків, зв'язок та синовіальних сумок;

б) аналіз рухів в ліктьовому суглобі;

в) анатомічну будову міжгомілкового суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв'язок та аналіз рухів;

г) анатомічну будову міжкісткової перетинки гомілки та велико-малогомілкового синдесмозу;

д) анатомічну будову гомілковостопного суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв'язок та аналіз рухів;

е) анатомічну будову міжзаплеснових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

є) анатомічну будову заплесново- плеснових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

ж) анатомічну будову міжплеснових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

з) анатомічну будову плеснофалангових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

к) анатомічну будову міжфалангових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

л) стопу в цілому, склепіння стопи та фактори, що їх утримують;

м) рентгенанатомію та її значення для вивчення будови людського організму;

о) обладнання рентгенкабінету;

п) будову кісток і суглобів тулуба,кінцівок і черепа в рентгенівському зображенні.

 

ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати колінний та гомілковостопний суглоби;

б) відпрепарувати і показати з'єднання між кістками гомілки;в) відпрепарувати і показати суглоби та зв’язки стопи;

г) показати рухи у суглобах вільної нижньої кінцівки;

д) описувати рентгенограми кісток і суглобів.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) анатомічну будову колінного суглоба;

б) види і анатомічну будову сполучень кісток гомілки;

в) анатомічну будову гомілковостопного суглобу;

г) анатомічну будову сполучень кісток стопи;

д) стопа в цілому, склепіння стопи;

е) аналіз рухів в суглобах вільної нижньої кінцівки;

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Колінний суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, меніски, синовіальні сумки, характеристика в відповідності до класифікації суглобів.

2. Зв’язки колінного суглоба, аналіз рухів.

3. Велико-малогомілковий суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

4. Анатомічна будова синдесмозів між кістками гомілки та зв’язки, що їх посилюють.

5. Гомілковостопний суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

6. Піднадп'ятковий, надп'ятково-п'ятково-човноподібний, п'ятково-кубоподібний, клино-човнопо-дібний суглоби суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

7. Поперечний суглоб заплесна (Шопара), суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, «ключова» зв’язка, аналіз рухів.

8. Тильні і підошвенні зв’язки заплесна.

9. Заплесно-плеснові суглоби (Лісфранка), суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, «ключова» зв’язка», аналіз рухів.

10. Між плеснові суглоби, суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

11. Плесно-фалангові суглоби суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

12. Між фалангові суглоби, суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

13. Стопа в цілому, повздовжні і поперечне склепіння зв’язки та м’язи, що їх утримують (активні та пасивні затяжки).

14. Рентген анатомія та її значення для вивчення людського організму;

15. Рентгенкабінет, обладнання;

16. Будова кісток, суглобів інших видів зєднань між кістками тулуба, кінцівок і черепа в рентгенівському зображенні.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з вологими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію з’єднання між кістками вільної нижньої кінцівки. Аналізують рухи в цих з’єднаннях. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено Retinaculum patellae mediale ?

 

A. 9

B. 2

C. 6

D. 7

E. 4

 

2.Яким номером позначено Lig. Collaterale fibulare ?

 

A. 9

B. 2

C. 6

D. 7

E. 4

 

 

3.Яким номером позначено Retinaculum patellae laterale ?

 

A. 9

B. 2

C. 6

D. 7

E. 88

 

 

4.Яким номером позначено Lig. cruciatum posterius?

A. 1

B. 2

C. 6

D. 7

E. 4

 

 

5.Яким номером позначено Meniscuc lateralis?

A. 9

B. 2

C. 6

D. 7

E. 8

 

6.Яким номером позначено Lig. meniscofemorale posterius?

A. 9

B. 2

C. 6

D. 1

E. 4

 

7.Яким номером позначено Lig. bifurcatum?

A. 9

B. 2

C. 6

D. 7

E. 4

  

8.Яким номером позначено суглоб Шопара?

A. 9

B. 2

C. 6

D. 7

E. 4

 

 

9.Яким номером позначено суглоб Лісфранка?

A) 9

B) 1

C) 6

D) 7

E) 4

 

10.Яким номером позначено Lig. plantare longum?

 

A) 9

B) 2

C) 3

D) 7

E) 4

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Футболіст на великій швидкості змінив напрям руху, впав на коліно і пошкодив нижню кінцівку. Що найчастіше пошкоджується за таких умов?

А. Меніски колінного суглоба.

В. Шийка стегнової кістки.

С. Зв’язки надп’ятково-гомілкового суглоба.

D. Зв’язки кульшового суглоба.

E. Кістки гомілки.

 

2. Лижник, спускаючись з крутого схилу гори, не зміг вчасно загальмувати і впав на правий зігнутий колінний суглоб з пронацією гомілки. З гострим болем він був госпіталізований у травматологічне відділення. Механізм цієї травми характерний при пошкодженні:

A. Медіального меніска.

B. Латерального меніска.

C. Поперечної зв'язки коліна.

D. Передньої схрещеної зв'язки.

E. Задньої схрещеної зв'язки.

 

3. Поклавши хворого на спину та зігнувши його травмовану ногу на 100-120°, лікар після повного розслаблення м’язів нижньої кінцівки перевірив симптом “шухляди”. Він захопив гомілку травмованої ноги у верхній третині та рухав її вперед та назад, по відношенню до стегна, зафіксувавши при цьому стопу. Лікар знайшов патологічне зміщення гомілки вперед по відношенню до стегна. Це свідчить про повний розрив зв’язки колінного суглобу:

А. Передньої схрещеної.

В. Обхідної малогомілкової.

С. Поперечної зв’язки коліна.

D. Обхідної великогомілкової.

Е. Задньої схрещеної зв’язки.

 

4. Чоловікові 50-ти років з розтрощеною внаслідок травми стопою була зроблена її часткова ампутація шляхом дізартикуляції в поперечному суглобі заплесни. «Ключем» цього суглоба є:

А. Роздвоєна зв'язка.

В. Міжкісткова клино-плеснова зв'язка.

С. Міжкісткова клино-кубоподібна зв'язка.

D. Надп'ятково-човноподібна зв'язка.

Е. Довга підошвова зв'язка.

 

5. При медичному обстеженні у військкоматі у юнака 18 років виявлено опускання головки надп’яткової кістки, що призвело до плоскостопості. Із слабкістю якої зв’язки стопи це пов’язано?

A. Підошвової п’ятково-човноподібної зв’язки

B. Надп’ятково-човноподібної зв’язки

C. Підошвової клино-кубоподібної зв’язки

D. Міжкісткової клино-кубоподібної зв’язки

E. Роздвоїної зв’язки

 

6. Футболіст звернувся до лікаря із скаргами на раптово виникаючі болі в правому колінному суглобі під час гри. При обстеженні встановлено зміщення латерального меніска. Що з перерахованого ймовірніше всього могло бути пошкоджено?

A. Поперечна зв'язка

B. Схрещена і дугоподібна зв'язки

C. Схрещені зв'язки і зв'язки наколінка

D. Схрещені і коса зв'язки

E. Схрещені і колатеральні зв'язки

7. Під час бігу згори пацієнт поступився і пошкодив зв’язки гомілковоступневого суглобу. При огляді виявилась болючість і припухлість під медіальною кісточкою. Яка зв’язка найімовірніше пошкоджена?

A. Дельтоподібна зв’язка

B. Роздвоєна зв’язка

C. Задня надп’ятково-п’яткова зв’язка

D. Передня надп’ятково-малогомілкова зв’язка

E.Міжкісткова надп’ятково-п’яткова зв’язка

8.Дитина 6 років, в наслідок падіння на гострий предмет, отримала травму м'яких тканин між мало- та великогомілковою кісткою. Який вид з'єднання пошкоджено?

A. мембрана

B. шов

C. зв'язка

D. тім’ячко

E.вклинення

9.У постраждалого виявили перелом в ділянці внутрішньої поверхні лівого

гомілковостопного суглобу. Де найвірогідніше всього відбувся перелом?

A. Медіальна кісточка

B. Нижня третина малогомілкової кістки

C. Надп’яткова кістка

D. Латеральна кісточка

E. П’яткова кістка

 

10. Чоловікові 40-ти років з травми стопою була зроблена її часткова ампутація шляхом дізартикуляції в суглобі Лісфранка. «Ключем» цього суглоба є:

А. Присередня міжкісткова клино-плеснова зв’язка.

В. Міжкісткова клино-плеснова зв'язка.

С. Міжкісткова клино-кубоподібна зв'язка.

D. Надп'ятково-човноподібна зв'язка.

Е. Довга підошвова зв'язка.

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА: З’єднання тазового пояса. Таз у цілому. Роз­міри жіночого таза. Кульшовий суглоб | ЗАНЯТТЯ 21

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1661; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.