Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: знання будови та формування плечового сплетення має велике значення в клінічній медицині
ЗАНЯТТЯ № 96

ТЕМА: ДОВГІ ГІЛКИ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ НА ПЕРЕДПЛІЧЧІ ТА КИСТІ. ІННЕРВАЦІЯ ШКІРИ ТА МЯЗІВ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ.

Актуальність теми: знання будови та формування плечового сплетення має велике значення в клінічній медицині. Клінічні ознаки ураження серидинного , ліктьового і променевого нервів є частими у неврологічній практиці. Вміння промацування ліктьового нерва в задньоприсередній ліктьовій борозні має практичне значення.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) хід, топографію, гілки, ділянки іннервації серединного нерва на передпліччі і кисті;

б) хід, топографію, гілки, ділянки іннервації ліктьового нерва на передпліччі і кисті;

в) хід, топографію, гілки, ділянки іннервації променевого нерва на передпліччі і кисті;

г) хід, топографію, ділянки іннервації медіального шкірного нерва передпліччя на передпліччі;

д) ділянки іннервації м’язово-шкірного нерва на передпліччі;

е) склад, топографію судинно-нервових пучків передпліччя.

 

Вміти:

а) показати над- і підключичну частини плечового сплетення;

б) показати ліктьовий нерв та його гілки;

в) показати серединний нерв та його гілки;

г) показати променевий нерв та його гілки;

д) показати медіальні шкірні нерви плеча та передпліччя;

е) намалювати схему іннервації шкіри тильної та долонної поверхонь кисті.

 

 1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
 2. Вивчіть :

а) хід, топографію, ділянки іннервації довгих гілок плечового сплетення на передпліччі та кисті;

б)особливості іннервації м’язів передпліччя;

в) особливості іннервації м’язів кисті;

г) особливості іннервації шкіри передпліччя;

д) особливості іннервації шкіри кисті;

е) склад, топографію судинно-нервових пучків передпліччя.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Повторити:

а) шийні спинномозкові нерви, формування, гілки;

б) шийне сплетення, формування, топографію;

в) особливості анатомічної будови та топографію підключичної частини плечового сплетення;

г) довгі гілки плечового сплетення;

д) скелет передпліччя і кисті;

е) м’язи, топографію передпліччя;

є) м’язи, топографію кисті.

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

 

1. Анатомічна будова, топографія, пучки, гілки підключичної частини плечового сплетення.

2. Серединний нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на передпліччі.

3. Серединний нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на кисті.

4. Ліктьовий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на передпліччі.

5. Ліктьовий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на кисті.

6. Променевий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на передпліччі.

7. Променевий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на кисті.

8. Судинно-нервові пучки передпліччя, склад, топографія.

9. Присередній та бічний шкірні нерви передпліччя, походження, хід, топографія, ділянки іннервації.

10. М’язи передньої групи передпліччя, іннервація.

11. М’язи задньої і бічної груп передпліччя, іннервація.

12. М’язи кисті, класифікація, особливості іннервації.

13. Шкіра передпліччя, іннервація.

14. Шкіра тильної поверхні кисті, іннервація.

15. Шкіра долонної поверхні кисті, іннервація.

16. Ліктьовий суглоб, іннервація.

17. Променево-зап’ястковий суглоб, іннервація.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 204; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.