Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. Самостійно визначають хі довгих гілок плечового сплетення на передпліччі та кисті. Демонструють ліктьовий нерв і дві головні гілки променевого нерва. Звертають увагу на розподіл судинно-нервових пучків на передпліччі. Окремо розглядають іннервацію м’язів передпліччя м’язів та шкіри кисті Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено Fasciculus medialis (plexus brachialis) ?

 

 

2. Яким номером позначено Fasciculus lateralis (plexus brachialis)?

 

3. Яким номером позначено N. Ulnaris ?

 

4. Яким номером позначено N. Medianus ?

 

5. Яким номером позначено N. Cutaneus brachii medialis ?

 

6. Яким номером позначено N. Cutaneus antebrachii medialis?

 

7. Яким номером позначено N. Musculocutaneus ?

 

8. Яким номером позначено N. Cutaneus antebrachii lateralis ?

 

9. Яким номером позначено N. Radialis ?

 

10. Яким номером позначено N. Interosseus antebrachii posterior ?

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1,2,3 і 4 пальців, зменшення об'єму м'язів підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості на долонній поверхні 1, 2, 3пальців і променевій поверхні четвертого пальця. Який нерв уражений?

А. N. medianus.

В. N. radialis.

С. N. ulnaris.

D. N. musculocutaneus

Е. N. cutaneus brachii medialis;

 

2. У хворого після травми в ділянці ліктьового суглоба з'явилось утруднення при згинанні 4 і 5 пальців кисті, зменшився в розмірах виступ мізинця. При огляді помічено також зниження больової і температурної чутливості в ділянці 1,5 пальців на долонній поверхні і 2,5 пальців на тильній поверхні зі сторони мізинця. Який нерв пошкоджений внаслідок травми?А.Ліктьовий

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. musculocutaneus

Е. N. cutaneus antebrachii medialis;

 

3. Після травми м'яких тканин в ділянці задньої поверхні медіального виростку плеча у потерпілого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?

A. N.ulnaris.

B. N. musculocutaneus.

C. N. dorsalis scapularis.

D. N. subscapularis.

E. N.radialis

 

4. У хворого 30 років з різаною раною передпліччя з’явились порушення розгинання пальців кисті. Це свідчить про пошкодження:

A. N. radialis.

B. N. medianus.

C. N. musculocutaneus

D. N. ulnaris

E. N. cutaneus antebrachii medialis;

 

5. У хворого спостерігається порушення чутливості на латеральній поверхні передпліччя. Який нерв пошкоджений?

A. N. musculocutaneus

B. N. radialis

C. N. ulnaris

D. N. medianus

E. N. axillaris

 

6. У хворого після травми передпліччя спостерігається порушення функції м`язів-згиначів латеральної групи. Який нерв пошкоджений?

A. N. medianus

B. N. ulnaris

C. N. radialis

D. N. musculocutaneus

E. N. cutaneus antebrachii

 

7. При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової ділянки хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість передньо-бічної поверхні передпліччя. Який нерв було ушкоджено при оперативному втручанні?

A.N.musculocutaneus.

B. N.radialis.

C. N.ulnaris.

D. N.medianus.

E. N.axillaris.

 

8. Випадково вдарившись ліктем до столу, хворий відчув печію і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

A.N. ulnaris.

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. N. musculocutaneus.

 

9. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A.N. ulnaris

B. N. radialis

C. N. medianus

D. N. musculocutaneus

E. N. cutaneus antebrachii medialis

 

 

10. У постраждалого з глибокою травмою м’яких структур присередньої поверхні дистальної половини плеча при обстеженні виявлена втрата чутливості 5-го і 4-го пальців. Який нерв пошкоджено?

A.N. ulnaris

B. N. radialis

C. N. medianus

D. N. cutaneus antebrachii medialis

E. N. musculocutaneus

 

11. При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки виявлена втрата чутливості шкіри бічної половини спинки кисті та проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

A. Ramus superficialis n. radialis.

B. N. medianus.

C. N. ulnaris.

D. N. musculocutaneus

E. N. cutaneus antebrachii medialis;

 

12. У травматологічне відділення лікарні доставлено хворого 40 років з переломом дистальної частини плечової кістки і відривом медіального надвиростка. При об’єктивному обстеженні виявлено: наявність кисті у вигляді “пташинної лапки”, слабкість згинання кисті і відведення її в медіальну сторону (затруднене приведення І пальця).

A.N. ulnaris.

B. N. medianus.

C. N. radialis.

D. N. musculocutaneus

E. N. axillaris.

 

13. Після перенесеної травми в ділянці плеча хворий не може розігнути кисть. При огляді відмічено також зниження больової і температурної чутливості в ділянці 2,5 пальців тильної сторони кисті з боку великого пальця. Який нерв пошкоджено внаслідок травми?

A.N. radialis.

B. N. medianus.

C. N. ulnaris.

D. N. axillaris.

E. Всі вищезгадані

 

14. У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м’язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

A. N. radialis.

B. N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. musculocutaneusE. N. axillaris.

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

16. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

17. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

18. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

19. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

20. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 315; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.