Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

ЗАНЯТТЯ № 97

ТЕМА: ГРУДНА ЧАСТИНА АОРТИ: ТОПОГРАФІЯ, ПРИСТІНКОВІ ТА НУТРОЩЕВІ ГІЛКИ, ЇХ РОЗПОДІЛ, АНАСТОМОЗИ.

Актуальність теми: Розуміння варіантів і аномалій гілок дуги аорти, анастомозів вен грудної клітки в світло філо- і онтогенезу, а також знання топографії судин грудної порожнини має велике значення у клінічній хірургії.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) хід, топографію грудного відділу аорти;

б) хід, топографію пристінкових гілок грудного відділу аорти, ділянки кровопостачання;

в) хід, топографію нутряних гілок грудного відділу аорти, ділянки їх кровопостачання;

г) внутрішньосистемні та міжсистемні анастомози гілок грудного відділу аорти.

Вміти:

а) показати грудну аорту;

б) показати нутряні гілки грудної аорти;

в) показати пристінкові гілки грудної аорти;

г) відпрепарувати міжреберний судинно-нервовий пучок.

 

а) хід, топографію грудного відділу аорти;

б) пристінкові гілки грудного відділу аорти, хід, топографію, ділянки кровопостачання, анастомози;

в) нутряні гілки грудного відділу аорти, хід, топографію, ділянки кровопостачання, анастомози.

 

Повторити:

а) скелет грудної клітки;

б) м’язи грудної клітки;

в) діафрагму;

г) трахею, бронхіальне дерево, легені;

д) органи середостіння.

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Грудна аорта, хід, топографія.

2. Пристінкові гілки грудного відділу аорти, загальна характеристика.

3. Задні міжреберні артерії, кількість, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

4. Верхня діафрагмальна артерія, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Нутряні гілки грудної аорти, загальна характеристика.

6. Стравохідні гілки, хід, топографія, анастомози.

7. Трахеальні та бронхіальні гілки, хід, топографія, анастомози.

8. Середостінні та перикардіальні гілки, хід, топографія, анастомози.

9. Внутрішньо- та міжсистемні анастомози пристінкових гілок грудного відділу аорти.10. Внутрішньо- та міжсистемні анастомози нутряних гілок грудного відділу аорти.

11. Стравохід, кровопостачання.

12. Легені, кровопостачання.

13. Діафрагма, кровопостачання.

14. Перикард, кровопостачання.

 

 

Студенти самостійно розглядають топографічні відношення судин малого кола кровообігу. Далі демонструють висхідну аорту, дугу аорти і грудну аорту. Коротко зупиняються на її гілках. Визначають топографію, хід нутрощевих і пристінкових гілок грудної аорти. Звертають увагу на топографію задньої міжребрової артерії та ділянку її васкуляризації. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

 

1.Яким номером позначено Aorta thoracica ?

 

2. Яким номером позначено Rr. bronchiales ?

 

3. Яким номером позначено Rr. esophageales ?

 

 

4. Яким номером позначено Rr. pericardiaci ?

 

5. Яким номером позначено Aa. Intercostales posteriores ?

 

 

6. Яким номером позначено Rr. mediastinales ?

 

7. Яким номером позначено R. dorsalis (a. intercostalis post.. ?

 

8. Яким номером позначено R. spinalis (a. intercostalis post..?

 

9. Яким номером позначено R. collateralis (a. intercostalis post.. ?

 

10. Яким номером позначено Rr. Cutanei laterals (a. intercostales post.)?

 

 

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

A. Аорта;

B. Легеневий стовбур;

C. Легенева вена;

D. Верхня порожниста вена;

E. Нижня порожниста вена.

2. Як поділяється нисхідна аорта?

A. Грудну і черевну;

B. Шийну і грудну;

C. Черевну і тазову;

D. Мозкову і шийну;

E. Праву і ліву загальноклубові.

 

3. Грудна аорта закінчується на рівні:

A. ХІІ грудного хребця;

B. Х грудного хребця;

C. Крижово-клубового з’єднання;

D. ХІ грудного хребця;

E. Мису крижової кістки.

 

4. До грудної аорти прилягає все, крім:

A. Верхньої порожнистої вени;

B. Півнепарної вени;

C. Грудного лімфатичного протоку;

D. Лівого головного бронха;

E. Стравоходу.

 

5. Як поділяються гілки грудної аорти?

A. Парієтальні і вісцеральні;

B. Поверхневі і глибокі;

C. Зовнішні і внутрішні;

D. Зовнішні і внутрішні пристінкові;

E. Зовнішні і внутрішні вісцеральні.

 

6.Парієтальні гілки грудної аорти всі, крім:

A. Нижніх діафрагмальних;

B. Верхніх діафрагмальних;

C. Задніх міжребрових;

D. Підребрових.

 

7.Вісцеральні гілки грудної аорти всі, крім:

A. Діафрагмальних;

B. Бронхіальних;

C. Стравохідних;

D. Перікардіальних;

E. Медіастінальних.

 

8.Задні міжреброві артерії поділяються на гілки, крім:

A. Передніх міжребрових;

B. Спинних

C. Спинно-мозкових

D. Шкірних

E. Молочної залози

 

9. Грудна частина аорти починається на рівні:

А.IV Грудного хребця;

В. V Грудного хребця;

С. VI Грудного хребця;

D. VII Грудного хребця;

E. III Грудного хребця;

 

10. У хворого 68 р. після закритої травми грудної клітки з’явилися скарги на біль у грудній клітці з іррадіацією у спину. При рентгенологічному дослідженні у прямій проекції виявлено зміщення лівого легеневого поля за рахунок розширення серцево-судинної тіні, яка має рівні і чіткі контури. Аневризма якої судини утворилася?

A. Грудної частини аорти

B. Верхньої порожнистої вени

C. Нижньої порожнистої вени

D. Непарної вени

E. Висхідної частини аорти

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

1. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

2. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

3. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

4. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

5. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 390; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.