Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: Система верхньої порожнистої вени: формування, топографія, притоки


ЗАНЯТТЯ № 98

ТЕМА: Система верхньої порожнистої вени: формування, топографія, притоки. Непарна, півнепарна міжреброві вени. Хребтові венозні сплетення. Плечоголовна вена. Лімфатичні вузли грудної клітки. Грудна і права лімфатичні протоки.

Актуальність теми: Розуміння анастомозів вен грудної клітки в світлі філо- і онтогенезу, а також знання топографії судин грудної порожнини має велике значення у клінічній хірургії.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) формування, хід, топографію, притоки верхньої порожнистої вени;

б) формування, хід, топографію, притоки плечо-головних вен;

- формування, хід, топографію, притоки непарної вени;

в) формування, хід, топографію, притоки напівнепарної вени;

г) формування, хід, топографію, притоки додаткової напівнепарної вени;

д) формування, хід, топографію задніх міжреберних вен;

е) хребтові венозні сплетення, класифікацію, формування, притоки, відтік крові;

є) парієтальні лімфатичні вузли та лімфатичні судини стінок грудної клітки;

ж) вісцеральні лімфатичні вузли та лімфатичні судини органів грудної клітки;

з) грудну протоку, формування, хід, топографічні частини, місце впадіння;

и) праву лімфатичну протоку, формування, хід, топографію, місце впадіння.

 

Вміти:

а) показати верхню порожнисту вену, її формування;

б) показати плечо-головну, непарну та напівнепарну вени;

в) показати зовнішні та внутрішні хребтові венозні сплетення;

г) знайти і відпрепарувати грудну та праву лімфатичну протоки;

д) намалювати схему верхньої порожнистої вени з її притоками.

 

а) хід, топографію, утворення верхньої порожнистої вени;

б) хід, топографію, утворення плечо-головної, непарної та напівнепарної вен;

в) будову, топографію хребтових венозних сплетень;

г) топографію та розподіл лімфатичних судин та вузлів органів і стінок грудної порожнини;

д) формування, топографію грудної і правої лімфатичних проток.

 

 

Повторити:

а) хребет у цілому:

б) стінки та органи грудної клітки.

 Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Верхня порожниста вена, формування, хід, топографія, місце впадіння.

2. Плечо-головні вени, формування, хід, топографія, притоки.

3. Непарна вена, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

4. Напівнепарна вена, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

5. Додаткова напівнепарна вена, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

6. Міжреберні вени, формування, хід, топографія, притоки, відтік крові.

7. Зовнішні хребтові венозні сплетення, загальна характеристика, топографічні особливості, притоки.

8. Внутрішні хребтові венозні сплетення, загальна характеристика, топографічні особливості, притоки.

9. Відтік крові від різних топографічних частин хребтових венозних сплеттень.

10. Венозні анастомози грудної клітки.

11. Пристінкові лімфатичні вузли та лімфатичні судини стінок грудної клітки.

12. Нутрощеві лімфатичні вузли та лімфатичні судини органів грудної клітки.

13. Грудна протока, формування, хід, топографія, місце впадіння.

14. Притоки грудної протоки, загальна характеристика.

15. Права лімфатична протока, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обсяг самостійної роботи на занятті. Завдання для самостійної позааудиторної роботи | Обсяг самостійної роботи на занятті. На трупі студенти знаходять справа від грудної аорти непарну вену

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 256; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.