Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. На трупі студенти знаходять справа від грудної аорти непарну вену
На трупі студенти знаходять справа від грудної аорти непарну вену. Тут же, на скелеті і таблицях вивчають її корені, хід топографію. Ззаду і зліва від аорти знаходять пів непарну вену, показують її корені, хід і положення. На таблицях демонструють хребтові венозні сплетення. На трупі знаходять у верхньому середостінні верхню порожнисту вену та її корені – плечоголовні вени. Користуючись таблицями вивчають лімфатичні вузли і вузли грудної клітки. На трупі ззаду і справа від грудної аорти знаходять грудну протоку. Визначають її корені хід топографію. На таблицях вивчають корені правої лімфатичної протоки визначають ділянки відпливу до двох головних лімфатичних проток. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером позначено V. cava superior?

 

 

2. Яким номером позначено V. azygos?

 

3. Яким номером позначено V. hemiazygos?

4. Яким номером позначено V. hemiazygos accessoria?

 

5. Яким номером позначено V. brachiocephalica?

 

6. Яким номером позначено V. intercostalis superior dextra?

 

7. Яким номером позначено V. thyroidea inferior?

 

 

8. Яким номером позначено Vv. intercostales posteriores?

 

9. Яким номером позначено Plexus venosus vertebralis internus anterior?

 

10. Яким номером позначено Plexus venosus vertebralis externus posterior?

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Хворого на тимому (пухлину вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Яку вену перетиснено?

A. Верхню порожнисту вену

B. Зовнішню яремну вену

C. Підключичну вену

D. Внутрішню яремну вену

E. Передню яремну вену

 

2. На заключному етапі видалення загруднинної залози з приводу її доброякісної пухлини(міастенія) у хворого виникла значна венозна кровотеча. Яка кровоносна судина при цьому була пошкоджена?

A. Плечо-головна вена

B. Яремна венозна дуга

C. Внутрішня грудна вена

D. Підключична вена

E. Передня яремна вена

 

3.Куди треба провести катетер для забору лімфи з грудної лімфатичної протоки?

A. У лівий венозний кут

B. У правий венозний кут

C. У верхню порожнисту вену

D. У нижню порожнисту вену

E. У ліву пахову вену

 

4.. При пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільнення у вигляді вузла у нижньому медіальному квадранті. У які лімфатичні вузли можуть поширитися метастази при цьому?

A. Пригрудинні, пахвові.

B. Задні середостінні.

C. Глибокі латеральні шийні.

D. Бронхолегеневі.

E. Верхні діафрагмальні.

 

5. До лікаря звернулась пацієнтка зі скаргами на ущільнення у верхньо-бічній ділянці правої молочної залози. Які лімфатичні вузли повинен перевірити лікар, щоб упевнитися в нерозповсюдженні патологічного процесу?

A. Пахвові

B. Білягрудинні

C. Міжреброві

D. Верхні діафрагмальні

E. Передні середостінні

 

6. У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш вірогідне місце пошкодження:

A. У ділянці аортального отвору діафрагми

B. У місці впадіння у венозний кут

C. У ділянці шиї

D. У ділянці попереково-крижового зчленування

E. У задньому середостінні

 

7. У хворої під час профілактичного обстеження на медіальній стінці лівої пахвової западини виявлений збільшений лімфовузол метастатичного походження. Вкажіть найбільш вірогідну локалізацію первинної пухлини:

A. Молочна залоза

B. Щитоподібна залоза

C. Легеня

D. Піднижньощелепна слинна залоза

E. Шлунок

 

8. Де утворюється верхня порожниста вена?

A. Позаду з’єднання І правого ребра з грудиною;

B. Позаду правого ключично-грудинного з’єднання;

C. Позаду лівого ключично-грудинного з’єднання;

D. Позаду з’єднання ІІ правого ребра з грудиною;

E. Позаду тіла грудини.

 

9. Яка скелетотопія закінчення верхньої порожнистої вени?

A. На рівні верхнього краю ІІІ правого ребра;

B. На рівні ІІ правого ребра;

C. На рівні ІV правого ребра;

D. На рівні V правого ребра;

Е. На рівні V лівого ребра.

 

10. Як утворюються плечеголовної вени?

A. З’єднанням підключичної і внутрішньої яремної;

B. З’єднанням двох підключичних;

C. З’єднанням підключичної і зовнішньої яремної;

D. Розділенням верхньої порожнистої вени;

E. З’єднанням підключичної і венозної яремної дуги.

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

7. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

8. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

9. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

10. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1268; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.