Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
Завдання для самостійної позааудиторної роботи

ЗАНЯТТЯ № 99

ТЕМА: Грудні нерви, розподіл дорсальних (задніх) гілок. Яремний, підключичний і бронхосередостінний стовбури. Міжреброві нерви, хід, топографія, ділянки іннервації. Судинно-нервовий пучок міжребрового проміжку.

Актуальність теми:Знання топографії судинно-нервового пучка міжреберногоберного проміжку має велике значення в клініці для проведення плевральної пункції.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) формування, хід та поділ на гілки грудних спинномозкових нервів;

б) хід, топографію, та ділянки іннервації задніх гілок грудних спинномозкових нервів; в) хід, топографію, ділянки іннервації міжреберних нервів;

г) хід, топографію, склад та функцію білих сполучних гілок грудних спинномозкових нервів;

д) хід, топографію, функцію оболонних гілок грудних спинномозкових нервів;

е) склад та топографію судинно-нервового пучка міжребрового проміжку.

 

Вміти:

а) показати міжреберні нерви;

б) показати і відпрепарувати складові компоненти судинно-нервового пучка міжребрового проміжку.

 

а) формування, хід та природу грудних спинномозкових нервів;

б) гілки грудних спинномозкових нервів;

в) хід, топографію, ділянки іннервації задніх (дорсальних) гілок спинномозкових нервів;

г) хід, топографію, ділянки іннервації міжребрових нервів;

д) хід, топогрфію та склад білих сполучних гілок;

е) склад та топографію судинно-нервового пучка міжребрового проміжку.

 

 

Повторити:

а) грудну клітку в цілому;

б) сірі сполучні гілки;

в) міжреброві артерії і вени;

г) аутохтонні м’язи спини;

д) аутохтонні м’язи грудної клітки;

е) м’язи передньобічної групи живота;

є) оболони спинного мозку.

ж) молочні залози.

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Грудні спинномозкові нерви, формування, хід, природа.

2. Гілки грудних спинномозкових нервів.

3. Задні (дорзальні) гілки грудних спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

4. Міжреберні нерви, природа, хід, топографія, ділянки іннервації.

5. Білі сполучні гілки грудних спинномозкових нервів, хід, природа, функція.

6. Оболонні гілки грудних спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянка іннервації.

7. Судинно-нервовий пучок міжреберного проміжку.

8. Аутохтонні м’язи спини, іннервація.

9. Власні м‘язи грудної клітки, іннервація.

10. Молочні залози, іннервація.

11. Оболони спинного мозку, іннервація.

 

 

На таблицях і трупах студенти знаходять судинно-нервового пучка міжребрового проміжку. Далі на трупі розглядають хід і розподіл грудних нервів та ділянки їх інервації, Користуючись таблицями вивчають лімфатичні судини і вузли грудної клітки. На трупі ззаду і справа від грудної аорти знаходять грудну протоку. Визначають її корені хід топографію. На таблицях вивчають корені правої лімфатичної протоки визначають ділянки відпливу до двох головних лімфатичних проток.Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером позначено N. thoracicus?

 

2. Яким номером позначено N. intercostalis?

 

3. Яким номером позначено R. cutaneus lateralis?

 

4. Яким номером позначено R. dorsalis n. thoracici ?

 

5. Яким номером позначено R. cutaneus lateralis r.dorsalis n. thoracici?

 

6. Яким номером позначено R. cutaneus medialis r.dorsalis n. thoracici ?

 

7. Яким номером позначено R. cutaneus anterior?

 

8. Яким номером позначено Rr.communicantes n. thoracici?

 

9. Яким номером позначено Radix dorsalis n. thoracici ?

 

10. Яким номером позначено Radix ventralis n. thoracici?

 

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Чим утворюються передні корінці грудних спинномозкових нервів?

А) Аксонами клітин бокових та передніх рогів.

В) Дендритами клітин спинномозкових вузлів.

С) Аксонами клітин спинномозкових вузлів.

D) Дендритами клітин бокових і задніх рогів.

E) Аксонами клітин задніх рогів.

 

2. Спинномозковий нерв поділяється на гілки всі, крім:

A) Медіальної.

В) Задньої.

С) Передньої.

D) Менінгеальної.

Е) Сполучних.

 

3. Які волокна не входять до складу передніх гілок грудних спинномозкових нервів?

А) Симпатичні прегангліонарні.

В) Рухові.

С) Чутливі.

D) Симпатичні постганглюнарні

 

4. Які волокна не входять до складу задніх гілок грудних спинномозкових нервів?

A) Симпатичні прегангліонарні.

B) Рухові.

C) Чутливі.

D) Симпатичні постганглюнарні.

 

5. Які з спинномозкових нервів не утворюють сплетень?

A) Грудні.

B) Поперекові.

C) Куприкові.

D) Шийні.

E) Крижові.

 

6. Чим іннервуються міжреброві м'язи?

A) Міжребровими нервами.

B) Бічним грудним нервом.

C) Довгим грудним нервом.

D) Пахвовим нервом.

E) Підлопатковим нервом.

 

7. Чим іннервується м'яз-випрямляч хребта?

A) Задніми гілками спинномозкових нервів.

B) Міжребровими нервами.

C) Грудоспинним нервом .

D) Пахвовим нервом.

E) Підлопатковим нервом.

 

8. Чим іннервується шкіра пупочної ділянки живота ?

A) Міжребровими нервами.

B) Клубово-підчеревним нервом.

C) Клубово-пахвинним нервом.

D) Черевним сплетінням.

E) Крижовим сплетенням.

 

9. Передні гілкн яких грудних нервів приймають участь в утворенні плечового сплетення?

A) Більша частина першого.

B) Трьох верхніх.

C) Менша частина першого.

D) Двох верхніх.

E) Повністю першого.

 

10. Передні гілки яких грудних нервів приймають участь в утворенні поперекового сплетення?

A) Частково дванадцятого.

B) Дев'ятого і частково десятого.

C) Дванадцятого і одинадцятого.

D) Дванадцятого і частково одинадцятого.

E) Десятого, одинадцятого і дванадцятого.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

11. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

12. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

14. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

15. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 267; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.