Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Обсяг самостійної роботи на занятті. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

ТЕМА: «ГРУДНІ ВІДДІЛИ БЛУКАЮЧОГО НЕРВА ТА СИМПАТИЧНОГО СТОВБУРА. ДІАФРАГМОВИЙ НЕРВ ІННЕРВАЦІЯ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ».

ЗАНЯТТЯ № 100.

 

Актуальність теми: Знання будови вегетативної нервової системи її розподіл у грудній порожнині має велике значення при вивченні інервації внутрішніх органів грудної клітки.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) топографію та розподіл рухових та чутливих гілок грудного відділу діафрагмального нерва;

б) топографію, розподіл гілок та області іннервації грудного відділу блукаючого

нерва;

в) формування, топографію, вузли, розподіл гілок та області інервації грудного відділу симпатичного стовбура;

г) іннервацію серця, легень, бронхів, трахеї, стравоходу;

д) іннервацію плеври.

 

Вміти:

а) показати грудний відділ діафрагмального нерва та його гілки;

б) показати грудний відділ блукаючого нерва та його гілки;

в) показати грудний відділ симпатичного стовбура та його гілки;

 

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) діафрагмальний нерв, початок, хід, топографію, розподіл гілок;

б) грудний відділ блукаючого нерва, хід, топографію, розподіл гілок;

в) грудний відділ симпатичного стовбура, будову, топографію;

г) сірі сполучні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, їх розподіл;

д) вісцеральні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, їх розподіл;

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Повторити:

а) стінки грудної порожнини;

б) органи грудної порожнини;

в) діафрагму;

г) середостіння;

д) шийне сплетення.

е) вегетативні сплетення серця

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Правий і лівий діафрагмальний нерви, початок, хід, топографія.

2. Гілки діафрагмального нерва, хід, топографія, ділянки іннервації.

3. Грудна частина правого і лівого блукаючого нерва, хід, топографія.

4. Гілки грудної частини блукаючого нерва, хід, топографія, ділянки іннервації.5. Зворотний гортанний нерв, початок, хід, топографія, ділянки іннервації.

6. Грудний відділ симпатичного стовбура, будова, топографія.

7. Сірі сполучні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, хід, значення.

8. Вісцеральні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, хід, значення.

9. Великий та малий нутряні нерви, хід, топографія, значення.

10. Вегетативні сплетення грудної клітки, формування, топографія, значення.

11. Іннервація серця (серцеві сплетення).

12. Іннервація легень.

13. Іннервація трахеї, бронхів.

14. Іннервація стравоходу.

15. Іннервація тимуса.

16. Іннервація плеври.

Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. На таблицях і трупах в передньому середостінні демонструють грудну частину діафрагмального нерва. У задньому середостінні показують грудну частину блукаючого нерва та її розподіл у грудній порожнині. Демонструють початок поворотних гортанних нервів- різних з обох боків. Далі переходять до вивчення симпатичного стовбура його топографії і гілок, великих та малих нутряних нервів. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1.Яким номером позначено N. vagus dexter ?

2.Яким номером позначено N. vagus sinister?

 

3.Яким номером позначено N. laryngeua recurrens sinister?

4.Яким номером позначено N. laryngeua recurrens dexter?

 

5.Яким номером позначено Plexus esophageus ?

 

6.Яким номером позначено Plexus aorticus thoracicus?

 

7.Яким номером позначено N. splanchnicus major ?

8.Яким номером позначено Truncus sympathicus sinister ?

 

9.Яким номером позначено N. cardiacus cervicalis inferior ?

10.Яким номером позначено N. splanchnicus minor ?

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язано?

A. n.laringeus reccurens dexter

B. n.laringeus superior dexter

C. n.laringeus reccurens sinister

D. n.laringeus superior sinister

E. n.laringeus inferior sinister

2.У хворого порушення серцевого ритму й болі в ділянці серця. При рентгеноскопічному обстеженні хворого виявлені збільшені лімфатичні вузли кореня легень. Гілки якого нерва, на думку лікаря, здавлюються збільшеними лімфатичними вузлами?

A.n. vagus

B.n. splanchnicus major

C.n. phrenicus

D.n. intercostalіs

E.n. vertebralis

3. У прооперованого чоловіка 36 років, спостерігаються судорожні скорочення діафрагми. Блокаду якого нерва необхідно зробити, щоб ліквідувати це ускладнення?

A. n. frenicus

B. n. vagus

C. n. splanchnicus major

D. n. accessorius

E. tr. Sympathicus

4. Великий нутрощевий нерв утворений гілками:

A. V-IX грудних вузлів симпатичного стовбура;

B. I-III грудних вузлів симпатичного стовбура;

C. III-V грудних вузлів симпатичного стовбура;

D. I-III шийних вузлів симпатичного стовбура;

E. I-III поперекових вузлів симпатичного стовбура.

 

5. Хворий М. 43 років звернувся до невропатолога із скаргами на задишку і болі в грудній клітці, утруднення кашлевих рухів, гикавку. Які нерви ушкоджені?

A. Діафрагмальні

B. Нутрощеві

C. Блукаючі

D. Симпатичні стовбури

E. Міжреберні

6.Під час операції при доступі до правої підключичної артерії сталося ускладнення у вигляді порушення дихання. Пошкодження якої структури обумовило вказане явище?

A.Діафрагмальний нерв.

B.Зірчастий вузол.

C.спиномозковий нерв С7.

D.Додатковий нерв.

E.Підязиковий нерв.

7. Малий нутрощевий нерв утворений гілками:

A. X-XI грудних вузлів симпатичного стовбура;

B. III-V грудних вузлів симпатичного стовбура;

C. V-IX грудних вузлів симпатичного стовбура;

D. I-III грудних вузлів симпатичного стовбура;E. I-III поперекових вузлів симпатичного стовбура.

8. Які з перерахованих вузлів мають білі сполучні гілки?

A. Грудні;

B. Середній шийний;

C. Верхній шийний;

D. Нижні поперекові;

E. Крижові.

9. До мішаних гілок шийного сплетення відноситься:

A. Nervus phrenicus;

B. Nervus supraclavicularis;

C. Nervus thoracicus;

D. Nervus occipitalis minor;

E. Nervus auricularis magnus.

10.Волокна блукаючого нерва іннервують всі вказані відділи, крім:

A. Сигмоподібна кишка;

B. Шлунок;

C. Дванадцятипала кишка;

D. Поперечно-ободова кишка;

E. Глотка.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

21. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

22. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

23. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

24. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

25. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 273; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.