Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стаціонарна теплопровідність одношарової циліндричної стінки


 

Для спрощення розглядаємо циліндр довжиною 1м. Внутрішній радіус r1, зовнішній радіус r2. Відомі коефіцієнт теплопровідності ( що не залежить від температури) та температури на поверхнях стінки t1 i t2. При цьому .

 

 

 

Рисунок 1.4. Розподіл температури у циліндричній стінці

 

Характерною особливістю передачі теплоти через циліндричну стінку шляхом теплопровідності є та обставина, що величина поверхні, через яку входить тепловий потік, відрізняється від величини поверхні, через яку тепловий потік виходить. При цьому загальний тепловий потік лишається у стаціонарному температурному полі однаковим, а питомий потік (тобто віднесений до одиниці площі) змінюється. Величина кожної ізотермічної поверхні відрізняється від іншої. Дійсно, внутрішня поверхня стінки становить величину , а зовнішньої . Оскільки r2>r1,то і .

Розглянемо нескінченно тонкий шар товщиною , який знаходиться на відстані r від початку горизонтальної осі при температурі t (R). Згідно із законом Фур,є маємо для теплоого потоку

( 1.31 )

Розділимо змінні

. ( 1.32 )

Після інтегрування змінних у межах та маємо

. ( 1.33 )

або

( 1.34 )

У даному випадку тепловим опором є вираз

( 1.35 )

Якщо циліндрична стінка багатошарова, то маємо

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стаціонарна теплопровідність багатошарової плоскої стінки | Диференційне рівняння теплопровідності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2367; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.