Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Вплив форми тіла на тривалість процесу нагріву


Розглянемо три класичні форми тіла:

Плита, циліндр, куля.

Будемо використовувати формулу визначення швидкості нагріву в режимі

Маємо співвідношення

де - об’єм об’єкта;

- густина;

- загальна площа поверхні об’єкта.

Тоді будемо мати:

1. Для плити (мається на увазі нескінченна плита)

,

де - площа однієї поверхні плити;

S- товщина плити.

2. Для циліндра радіусом S

де Н – висота циліндра.

3.Для кулі

Відповідно, маємо різні швидкості нагріву

Плита ; циліндр - ; куля - .

Порівнюючи отримані значення, можна записати узагальнений вираз швидкості нагріву об’єкта:

,

де k1 – коефіцієнт форми тіла: для плити k1 =1, циліндра k1=2, для кулі k1=3.

Відповідно, маємо тривалість нагріву:

при

; ( 4.15 )

при

( 4.16 )

Також маємо співвідношення, що визначають температура тіла з часом

при

( 4.17 )

при

( 4.18 )

Таким чином, ми розглянули нагрів Ітонких тіл в одномірній постановці.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розрахунок часу нагріву шляхом розв’язання диференційного рівняння процесу | Нагрів тіл з обмеженою теплопровідністю

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.