Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конфедерація створює центральні органи і визначає: повноваження, якими вони наділяють членів конфедерації

Члени федерації мають свої державні символи.

Поряд з загально федеральним громадянством, існує і громадянство його членів.

Україна як незалежна суверенна унітарна держава пройшла складний шлях від існування у складі Федерації (СРСР) до утворення власної унітарної держави.

Віданню України підлягає визначення обласного, район­ного поділу і вирішення інших питань адміністративно-тери­торіального устрою.

Україна має власні державні символи (ст. 20 Консти­туції).

Федерація - складна форма державного устрою, яка створюється, як правило, у багатонаціональних державах; складається з дер­жавних або територіальних утворень, яким притаманна юридично визначена політична самостійність. Державні або територіальні утворення, з яких складається федерація ( землі, провінції, кантони тощо), є суб'єктами федерації і ма­ють свій власний адміністративно-територіальний поділ.

На відміну від унітарної держави, федерація:

• має дві системи законодавчих, виконавчих і судових органів — федеральні органи і відповідні органи членів фе­дерації;

• суб'єкти федерації, поряд з федеральною, мають влас­ну конституцію;

• поряд із федеральною системою законодавства, існує система законодавства суб'єктів федерації;

• територія федерації складається з територій її членів;

Разом з тим, суб'єкти федерації не є державами у влас­ному розумінні слова. Вони не мають суверенітету, не мають права однобічного права виходу з федерації, юридично по­збавлені права брати участь у міжнародному спілкуванні. У разі порушення федеральної конституції або власного законодавства центральна влада має право застосовувати приму­сові заходи щодо членів федерації.

Перехідною формою між унітарною і федеративною е конфедерація форма державного устрою, за якого держави, що утворюють конфедерацію, повністю зберігають власну незалежність. Тому конфедерація не утворює нову державу. Це союз держав для досягнення певних цілей (зовнішньополітичних, військо­вих). Щоб досягти їх, у конфедерації створюються об'єднані органи для координації дій усіх членів конфедерації. Осно­вою конфедерації є договір, тому конфедерація — міжнарод­ний інститут.Особливості конфедерації полягають в тому, що:

• у неї немає єдиної території;

• державні, які входять до конфедерації, мають власні за­конодавчі, виконавчі і судові органи державної влади;

• немає загально конфедеративного громадянства;

Рішення центральних органів конфедерації приймаються, за­тверджуються і реалізуються лише за наявності всіх членів конфедерації. За кожним із членів конфедерації зберігається право скасовувати акти центральних органів конфедерації на своїй території. Центральні органи конфедерації мають безпосередній зв'язок лише з урядами суб'єктів конфедерації;

• джерела грошових доходів перебувають у розпоряджен­ні членів союзу, а бюджетні прибутки складаються з відраху­вань, які роблять його учасники;

• немає єдиної податкової системи;

• немає єдиних Збройних Сил;

• кожний член конфедерації зберігає власний суверенітет;

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Наявність єдиних законодавчих, виконавчих і судових органів | В автономних утвореннях формуються такі самі органи, як у звичайних адміністративно-територіальних одиницях

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 207; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.