Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління

Тема 4. Взаємовідносини контролінгу з іншими функціями управління підприємством

Тема 3.Чинники виникнення контролінгу

Чинники виникнення контролінгу умовно можна розділити на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні чинники виникнення контролінгу пов`язані з відсутністю належного планування, неадекватною управлінською інформацією, відсутністю аналізу, незадовільним фінансовим контролем на підприємстві.

Зовнішні чинники виникнення контролінгу підприємства: поява нових конкурентів, зміни податкового законодавства, інфляція, зміни курсів іноземних валют, введення адміністративного регулювання економікою, підвищення цін на продукцію для підприємства та зниження цін на власну продукцію.

Зростання реальної загрози банкрутства значної кількості сучасних підприємств, незадовільне фінансове становище, непевненість у ефективності прийнятих рішень, майже вичерпаність відомих методів управління підприємствами та ін., зумовлюють власників у необхідності зостосовувати нові, комплексні, системні підходи до управління своїмі підприємствами. Одним з таких ефективних заходів є контролінг.

 

Для встановлення зв`язку з плануванням, організацією, обліком, контролем, аналізом рішень, аналізом інформаційних потоків на підприємстві використаємо дані наступної таблиці, див. табл. 1.

Таблиця 1

Функції управління Завдання контролінгу
планування - координація різноманітних планів, консолідація планів, - розробка методики планування на підприємстві, - розробка графиків складання планів - надання інформації для складання планів - перевірка планів, які складені структурними підрозділами підприємства
організація - організація обліку та контролю, витрат та доходів - координація діяльності підрозділів
стимулювання - стимулювання виконання планів по підрозділам
облік - розробка методики вдосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, формування певної облікової, бюджетної та податкової політики підприємства
контроль та регулювання - порівняння планових та фактичних величин для вивчення та оцінки ступеню досягнення мети підприємства - встановлення припустимих меж відхилень показників від плану - аналіз відхилень, інтерпретація причин відхилень та розробка пропозицій для зменшення відхилень
аналіз рішень щодо інформаційних потоків - встановлення завдань для програмистів - збір найбільш суттєвих для прийняття рішень даних - консультації з вибору коригуючих міроприємств та управлінських рішень - розробка відповідного інструментарія для реалізації основних функцій управління

 Розділ 2. Оперативний та стратегічний контролінг

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 862; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.