Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Основні відмінності оперативного та стратегічного контролінгу підприємства

Тема 6.Сутність стратегічного та оперативного контролінгу та їх класифікація

Порівняння спільних сторін та відмінностей стратегічного та оперативного контролінгу.

Основні відмінності у двох видах контролінгу викладені у таблиці 2.

Таблиця 2

Ознаки Оперативний контролінг Стратегічний контролінг
рівень управління оперативний та тактичний (протягом 1 року) стратегічний (більше 1 року)
завдання допомогати менеджерам у досягненні запланованих короткострокових цілей -рентабельність, прибуток, ліквідність допомогати власнику ефективно використовувати переваги підприємства та створювати новий потенціал успішної діяльності у майбутньому
орієнтація на досягнення мети результати у короткостроковому виміру результати у довгостроковому виміру
цілі забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства забезпечення виживаємості, проведення антикризової політики, підтримка потенціалу успіху
об`єкти центри відповідальності, витрати інвестиційні проекти
головні завдання керівництво при планування та розробці бюджетів, встановлення “вузьких” місць, пошук “слабких” місць, встановлення сукупних підконтрольних показників у відповідності із встановленими поточними цілями, порявняння планових (нормативних) та фактичних показників, аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів, створення системи інформації для прийняття поточних управлінських рішень участь у встановленні кількісних та якісних цілей підприємства, відповідальність за стратегічне планування, розробка альтернативних стратегій, встановлення критичних зовнішних та внутрішних умов, що загрожують досягненню планів, визначення основних підконтрольних показників у відповідності з встановленими стратегічними цілями, порівняння планових (нормативних) та фактичних значень підконтрольних показників з метою встановлення причин виникнення та наслідків відхилень, аналіз економічної ефективності іноваційних та інвестиційних проектів
гасло Робити справу правильно Робити правильну справу

Зв`язком оперативного та стратегічного контролінгу є цільова орієнтація (див. тему 2). 

Розділ 3. Методичні прийоми та інструменти контролінгу

Тема 7.Управлінський облік як основа контролінгу

Зв`язок контролінгу з фінансовим, управлінським та іншими видами обліку.

Обов`язком кожного підприємства є ведення бухгалтерського обліку. Поряд з бухгалтерським обліком, підприємство самостійно розробляє системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій. Відповідно до п. 8.5 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.1999 р. №996-ВР, далі - Закон №996, підприємство самостійно розробляє систему та форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів. Внутрішньогосподарським (управлінським) обліком за п.1.1. Закону №996, є система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Тому контролінг, виходячи із встановлених перед ним цілей, використовує показники та розрахунки, які знаходяться у системах управлінського та бухгалтерського обліку. На підставі даних таких видів обліку для виконання завдань контролінгу створюється власна інформаційна база.

Управлінський облік має велике значення для вирішення завдань контролінгу, тому що за допомогою методів такого обліку створюється належна інформаційна база для прийняття рішень.

Основним об`єктом контролінгу є витрати підприємства. В системі контролінгу використовуються відповідні витрати виходячи з головного принципу управління - “Різні витрати для різних цілей”. В таблиці 3 наведено основні види витрат за певними класифікаціями.

Таблиця 3

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 404; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.