Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень і критерії прийняття рішень в контролінгу


Розділ 4. Система бюджетування в оперативному контролінгу

Частина П

Конспект лекцій

Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень

Фактори, що визначають рішення Підхід Критерїї прийняття управлінських рішень
Зовнішне середовище: науково-технічні, економічні. природні, юридичні фактори Внутрішне середовище: витрати, строки Завдання: витрати, вигоди Повністю раціональні Кількісні (максимізація прибутку, акціонерна вартість фірми тощо)
Реальні критерії виходячи з конкретной ситуації та факторів, що визначають рішення
??? ??? ???
Зовнішне середовище: фактори культурного оточення, демографічні , політичні тощо Внутрішне середовище: корпоративна культура (норми, цінності), ієрархія та повноваження в організації. особливості особистостей, організаційна структура тощо Завдання: учасники, баланс сил, баланс інтересів тощо Повністю ірраціональні Якісні (оволодіння певним престижем фірми, інтереси груп внітри фірми, задоволення амбіцій керівника тощо)

 


з дисципліни КОНТРОЛІНГ

При здійснення вибору управлінського рішення використовується поняття релевантної (доречної, той що безпосередньо відпоситься до даного рішення) інформації щодо прийняття такого рішення.

“Виробляти чи купувати”.

Часто є необхідність обирати - що вігідно - чи виробляти продукт на підприємстві, чи купувати його у іншого виробника. При вибору одного з таких варінтів:

· збірається необхідна інформація,

· провадиться детальний аналіз витрат,

· порівнюються варіанти після аналізу,

· робиться висновок з урахуванням певних обмежень.

У варінті “виробляти чи купувати” такими умовами є реальна величина витрат без витрат, яких неможливо уникнути, а також відсутність потреби розширення виробничих потужностей.

Використання ресурсів при обмеженнях

При наявності обмежень (обмеження - фактори, що обмежують виробництво (реалізацію) продукції, наприклад, попит на продукцію, робоча сила, матеріальні ресурси, час тощо) оптимальне використання обмежених ресурсів здійснюється на підставі складання виробничей програми, що забезпечує максимальний прибуток в умовах існуючих обмежень.За наявності одного обмеження аналіз з метою оптимального використання ресурсів підприємства базується на показнику маржинального доходу на один обмежувальний фактор.

Рішення відносно ціноутворення

Ціноутворення - операції з визначення ціни на продукцію, товари, роботи, послуги. За рахунок ціни покриваються витрати, створюються накопичення.

Існують 2 підходи для визначенн ціни:

· на рівні повних витрат (собівартості) + прибуток,

· із застосування лише змінних витрат. Розраховується процентна націнка до змінних виробничих витрат для кожного виду продукції

За другим варіантом розраховується процентна націнка

(бажана величина прибутку + сумарні постійні виробничи витрати + комерційні, загальні адміністративні витрати) / сумарні змінні витрати

Ціна на підставі змінних витрат = змінні виробничи витрати на 1продукції + (процентна націнка х змінні витрати на одиницю).

Критерії прийняття рішень при нижню межу ціни можна викласти у таблиці, див. табл. 8.

Таблиця 8

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Прийоми розрахунку показників точки беззбитковості | Тема 11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 309; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.