Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу


Основні критерії прийняття рішень про нижню межу ціни

Вид угоди Завантаження потужностей Критерії прийняття рішень
Традиційний асортимент Недонавантаження або повне завантаження Змінні витрати + плановий маржинальний прибуток
Додатковий асортимент Недонавантаження без вузьких місць Змінні витрати + додаткові змінні витрати + постійні витрати одиниці продукції
Додатковий контракт Повне завантаження з одним “вузьким” місцем Релевантні витрати з урахуванням втраченої вигоди
Додатковий контракт Повне завантаження з великою кількістю “вузьких” місць Релевантні витраи з урахуванням втраченої вигоди

 

При здійсненні управлінських рішень у контролінгу широко використовується

система бюджетування (планування).

Бюджетування - процес планування майбутних операцій фірми та оформлення його результату у вигляді системи бюджетів, а також розробка порядку використання бюджетів та відхилень від них. В систему бюджетування входять розробка певних бюджетів та встановлення порядку їх використання для досягнення мети (місії) фірми, складання звітів про виконання бюджетів, функціонування бюджетного комітету тощо.

Бюджет - план майбутніх операцій, який виражений у кількисних, переважно грошових, вимірниках та часу, для якого підготовлені та використані бюджети. За формою бюджет - це план, програма, кошторис, розрахунок.

Бюджетний комітет - робочий орган підприємства, який забезпечує розробку та узгодження буюджетів. Бюджетному комітету надані повноваження з приводу дотримання певної бюджетної політики підприємства: застосування дій щодо відхилень від бюджетів та вдосконалення системи бюджетування підприємства.

Функції Бюджетного комітету:

· вибір бюджетної політики,

· вивчення бюджетний оцінок, поданих керівниками підрозділів;

· перегляд бюджетних оцінок,

· схвалення бюджетних оцінок, аналіз наданих бюджетів і підготовка рекомендації з їх удосконалення,

· здійснення бюджетного контролю.

 Тема 12. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємовідносини

Cистема бюджетів має дві основні класифікації:

1) бюджети за функціональною ознакою, з метою використання їх на практиці,

2) бюджети за побудовою, за способом складання.

В свою чергу, система бюджетів за функціональною ознакою на підприємстві, як правило, передбачає існування двох груп бюджетів:

· операційні, натуральні - бюджет продаж (реалізації), бюджет виробництва, бюджет запасів, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих матеріальних витрат, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет витрат на оплату праці, бюджет собівартості продукції, бюджет комерційних витрат, бюджет загальногосподарських витрат, бюджет податків, бюджет витрат на управління, бюджет прибутку, бюджет розподілу прибутку тощо;

· фінансові бюджети - бюджет капітальних вкладень (бюджет інвестиційної діяльності), бюджет грошових коштів (бюджет грошових потоків), бюджетний баланс.

Завданням бюджетного комітету є узагальнення таких бюджетів до єдиного зведеного бюджету підприємства.

Для наочності викладемо систему бюджетів у вигляді наступної таблиці, див.табл. 9.

Таблиця 9

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень і критерії прийняття рішень в контролінгу | Види бюджетів підприємства та сфера їх застосування у контролінгу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 435; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. MineSet – візуальний інструмент аналітика
 2. Абразивні інструменти
 3. Бюджетування проекту
 4. Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління
 5. Види бюджетів підприємства та сфера їх застосування у контролінгу
 6. Вимоги до геологорозвідувального обладнання, геофізичної апаратури та інструменту
 7. Возникновение национального кооперативного движения, принципы дореволюционных кооператоров
 8. Вопрос 3. Порядок разработки оперативного плана производства
 9. Ганнт является первооткрывателем в области оперативного управления и календарного планирования деятельности предприятий.
 10. Генри Гант - первооткрыватель в области календарного планирования и оперативного управления. Ввел систему заработной платы с элементами повременных и сдельных форм.
 11. Грошово-кредитна політика та її інструменти
 12. Загальна характеристика антикризового інструментарію підприємства

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.