Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Види бюджетів підприємства та сфера їх застосування у контролінгу


Сфера діяльності Види бюджетів Характер інформації
Поточні, операційні, натуральні бюджети
реалазація, продаж бюджет продаж прогноз збуту за видами продукції, товарів за покупцями у натуральному та вартісному вимірах
виробництво бюджет виробництва необхідний запас готової продукції та незавершеного виробництва для забезпечення безперервної роботи підприємства
діяльність стркутурних підрозділів бюджет переходящіх запасів необхідний запас готової продукції та незавершеного виробництва для забезпечення безперервної роботи підприємства за підрозділами
закупівельна діяльність бюджет потреби в матеріалах визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва, та кількості матеріалів, які необхідно закупити
виробництво бюджет витрат на оплату праці планова величина витрат на оплату праці
діяльність структурних підрозділів бюджет загальновиробничих витрат визначення суми цехових витрат, витрат на управління та на експлуатацію обладнання
облік бюджет собівартості продукції витрати на матеріали, заробітну плату, організацію та підготовку діяльності, цехів з урахуванням змін незавершеного виробництва
реалізація бюджет комерційних витрат витрати, пов`язані з реалізацією, маркетингова діяльність (дослідження ринку, реклама, складання договорів, формування портфелю замовлень)
виробництво бюджет загальногосподапрських витрат витрати загальногосподарського характеру (реклама, створеня іміджу, підтримка бренду підприємства), заробітна плата, внутрішний аудит
облік, фінанси бюджет податків (податковий баланс) розрахунок податків, що їх сплачує підприєємство, за напрямками, формуванням валових витрат, внесків до ссоціальних фондів. Податковий баланс - основа податкового планування та проведення власної податкової політики
управління витрати на управління витрати на утримання апарату управління підприємства, проведення зборів, аудит, контролінг
результати бюджет прибутку розрахунок величини прибутку (збитку) від різних видів діяльності підприємства
використання результатів бюджет розподілу прибутку за наявності чистого прибутку вказуються напрямки його розподілу - створення фондів стимулювання, покриття потреб, виплати власникам, спрямування до статутного капіталу, до резервного капіталу тощо
фінансові бюджети
управління грошовими потоками підприємства з інвестицій бюджет капітальних вкладень встановлення завдань щодо рентабельності інвестицій кожного підрозділу, динамика показників, розрахунок потреби в капітальних вкладеннях та капітальних інвестиціях, фінансове обгрунтування бізнес-планів та інвестиційних проектів
управління грошовими потоками підприємст-ва бюджет грошових потоків визначення величини грошових коштів підприємства, розрахунок даних про величину грошового капіталу та витрати в сфері обігу
облік бюджетний баланс трансформування фінансового стану підприємства з точки зору притоку та відтоку грошових коштів

Бюджет продаж - головний бюджет системи бюджетів, оскільки саме на підставі його розробки здійснюються всі інші бюджети підприємства. За повною формою (див. табл. 9) бюджети складаються на невеликой кількості підприємсті, але бюджет продаж складається обов`язково.За способом складання, бюджети прийнято розподіляти на наступні основні види:

· прирістне бюджетування (“від досягнутого”),

· бюджетування “з нуля”,

· статичний, фіксований бюджет,

· гнучкий бюджет.

При застосування методу побудову бюджету як прирістне бюджетування (“від досягнутого”) створення бюджетів здійснюється на основі фактичних результатів, досягнутих підприємством у попередньому періоді (недоліки - не аналізується ефективність витрат, досягнуті результати автоматично переносяться на наступний період).

При бюджетуванні “з нуля” менеджер щоразу повинен обгрунтовувати заплановані витрати так, ніби-то діяльність його здійснюється вперше.

Статичний, фіксований бюджет відображає доходи та витрати, які розраховані виходячі із очикуваного об`єму діяльності. Недоліки - у віпадках, коли фактичний об`єм діяльності значно відрізняється від запланованого, відхилення від статичного бюджету втрачають контрольне значення.

Гнучкий бюджет підготовляється на стадії планування та передбачає проработку додаткових варіантів - а) для декількох можливих об`єктів діяльності,

б) для фактичного об`єму діяльності, в) для декількох релевантних рівнів передбачуваної діяльності.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу | Основні показники діяльності центрів відповідальності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 621; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.