Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Критерії оцінки інвестиційного проекту в контролінгу


Тема 14.Особливості контролінгу інвестиційних проектів

Розділ 5. Стратегічний контролінг

При проведенні контролінгу інвестиційних проектів потрібно враховувати наступні основні вимоги: специфічні бюджети, об’єкти, принципи, стадії проведення аналізу та методи розрахунку показників ефективності капітальних вкладень. Конролінг охоплює різні аспекти інвестицій; в процесі контролінгу здійснюється вибір інвестиційних проектів та аналіз їх реалізації, раціонування капіталу тощо.

Довгострокові рішення підприємства регулюються стратегічним контролінгом на підставі головним чином бюджета капітальних вкладень.

Основні об`єкти довгострокових рішень :

проведення автоматизації виробництва, будівництво нових підприємств, заміна обладнання, оренда або придбання обладнання, фінансові інвестиції, реалізація соціальних програм тощо.

Головні принципи реалізації інвестиційних проектів:

· врахування фактора часу (тривалість очикуванних надходжень від інвестицій), він ориєнтований на тривалу перспективу;

· значний обсяг робіт та обсяг витрат, пов`язані з певною організаційной системою,

· високий ступінь ризику, необхідність передбачити гнучкий, адаптований до змін умов зовнішних факторів,

· ретельний аналіз всіх сторін щодо інвестицій,

· відшкодування інвестицій за рахунок вигід, отриманих від використання даних інвестицій.

Основні стадії аналізу інвестиційного проекту:

1) визначення мети реалізації інвестиційного проекту,

2) виявлення потенційних проектів - придбання дочірніх підприємств (визначає вищий рівень керівництва), придбання нового обладнання замість існуючого (підрозділ, якому потрібно обладнання),

3) калькулювання витрат та доходів, пов`язаних із здійсненням проекту,

4) оцінка запропонованих рішень,

5) складання бюджету капітальних вкладень.

На підставі проведеного аналізу приймається альтернативне рішення:

· прийняти проект,

· відхилити проект.

Основні показники інвестицій на підприємстві:

· необхідність інвестицій та капітальних вкладень,· інвестиційні можливості (потреба у підвищенні капіталу),

· показники ефективності інвестицій (див. табл. 13.).

Існуючи критерії оцінки інвестиційних проектів можна класифікувати наступним чином, див. табл. 13.

Таблиця 13

Критерії оцінки інвестиційного проекту, за методами розрахунку:
без урахування фактора часу, традиційні методи з урахуванням фактора часу, на підставі дисконтування
строк окупності min чиста теперішна вартість Net Present Value > 0
коефіцієнт економічної ефективності в межах норми період окупності Payback Period - min
облікова норма рентабельності max середня норма прибутку на залишкову вартість інвестицій Average Rate of Book Value
приведені витрати min внутрішна норма прибутку Internal Rate of Return приймається величина більше, ніж альтернативна вартість капіталу для проекта
  Анюїтет
  індекс прибутковості Profitability Index > 1

Оскільки використання різних критеріїв оцінки інвестиційного проекту приводить до різних результатів, то кінцевий вибір критерія (або критеріїв), що використовуються у контролінгу інвестиційного проекту, повинен здійснюватьися з урахуванням специфіки конкретної ситуації на підставі проведеного аналізу.

Раціонування капіталу - процес вибору найбільш придатних з декільких прибуткових інвестиційного проекту. Необхідність раціонування обумовлена обмеженістю коштів, які підприємство може інвестувати, тобто вилучити з обігу.

При раціонуванні капіталу мають на увазі, що проекти можуть мати різні грошові потоки, різну тривалість, по-різному впливають на інвестиційний портфель підприємства. Тому, різні методи оцінки можуть іноді давати протилежні результати, а переваги конкретного проекту за однією лише ознакою не завжди є головними. Наприклад, не завжди інвестиційного проекту, який має більшу NPV є найбільш рентабельним.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Підходи до розробки бюджетів для різних типів центрів відповідальності | Порявняльна хараткриристика існуючих сструктур організаційної побудови підприємств

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 367; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.