Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Практичне заняття №11


№3

№2

№1

Завдання №8

Завдання №7

Завдання №6

Завдання №5

Завдання №4

Завдання №3

Завдання №2

Завдання №1

Х І Д З А Н Я Т Т Я

Вивчення топографії, будови печінки:

  1. По таблицях, анатомічному атласу, на муляжі печінки визначте форму печінки, поверхні, краї, борозни, ворота органу.
  2. Визначте на торсі розташування печінки, визначте на людині проекцію печінки на передню черевну стінку
  3. Роздивіться зображення, дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення.

 

 

 

Замалюйте макроскопічну будову печінкової часточки.

 

 

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

 

 

Вивчення розташування, будови підшлункової залози:

1. По таблицям, анатомічному атласу визначте частини підшлункової залози., місце впадання протоки в 12-палу кишку.

2. Роздивіться гістологічний препарат: «Підшлункова залоза».

 

Виконайте ілюстрацію підшлункової залози (приділіть увагу розміщенню протоків залози)

 

Заповніть таблицю

№ п/п Органи травної системи відповідь
Розміщені: 1. В грудній порожнині     2. В черевній порожнині        
Беруть участь:
  1. В механічній обробці їжі
 
  1. В хімічній оборобці їжі.
   
 
Виконують:
  1. Фукцію всмоктування:
А. поживних речовин   Б. води  
  1. Транспортну функцію
 
 
Пов’язані:
  1. З нервовою системою
 
  1. З кровоносною системою та лімфою
   
 

 

Доведіть або спростуйте твердження, за необхідності надайте правильну відповідь:

1) Очеревина має два листки –

2) Якщо очеревина вкриває орган з усіх боків таке положення називають інтраперитонеальне –

3) Якщо очеревина вкриває орган з трьох боків таке положення називають екстра перитонеальне –

4) Якщо очеревина не вкриває орган таке положення називають мезоперитонеальне –5) Зв’язками називають складки очеревини, що переходять із черевної стінки на внутрішній орган або з одного органу на інший –

6) Сальники – це подвійні листки очеревини, на яких підвішені до задньої черевної стінки відділи тонкої кишки –

7) Брижі – листки очеревини, між якими розташована жирова тканина –

 

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

Пацієнту встановлено діагноз – жовчо-кам’яна хвороба. Жовчний камінь перекрив печінково-підшлункову ампулу у ділянці сфінктера Одді. Яких ускладнень, з погляду анатомії, слід очікувати?

 

 

При обстеженні пацієнта задля виключення патологічного процесу підшлункової залози виникла необхідність провести ендоскопічне обстеження. Назвіть анатомічні утворення через які лікар підведе ендоскоп до підшлункової залози, щоб отримати більш інформативні результати?

 

 

У пацієнта після приступу печінкової кольки виявлено при рентгеноскопії наявність каменя в жовчній протоці на відстані 2 см від шийки жовчного міхура. У якій протоці знаходиться камінь? Яким чином за таких обставин буде здійснюватись виведення жовчі?

 

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

 

Дата

Тема: Функціональна анатомія органів дихальної системи (Повітроносні шляхи).

Оснащення: Таблиці: «Дихальна система», «Кістки та хрящі носу», «Порожнина носу», «Хрящі гортані», «Бронхіальне дерево». Скелет людини на підставці. Торс людини. Муляжі гортані, бронхіального дерева, ленегів. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

Конкретні цілі :

Знати: топографію, будову та значення повітроносних шляхів за анатомічними препаратами, муляжами, атласами, гістологічними препаратами.

Вміти :

Здобути практичні навички:

¾ уміти визначати відділи та топографію органів дихання, їхню скелетотопію;

¾ визначати відділи та топографію органів дихальної системи, проекцію їх на скелет;

¾ складати графологічні структури будови дихальної системи та її окремих органів;

¾ застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття :

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Практичне заняття №10 | Завдання №12

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 387; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.