Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Завдання №2

Завдання №1

Практичне заняття №12

№5

№4

№3

№2

№1

Завдання №13

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

Чому у пацієнтів набряки слизової оболонки порожнини носа, як правило, супроводжуються активним сльозовиділенням?

 

 

Дитина, граючись, вдихнула дрібну деталь іграшки. В якому бронху більш імовірне її застрягання? Через які органи необхідно лікарю пройти бронхоскопом, щоб видалити стороннє тіло?

 

 

До приймального відділення лікарні поступив пацієнт із колотою раною в ділянці шиї. З рани виділяється кров, що піниться, поступово збільшується дихальна недостатність. Черговий хірург терміново відправляє хворого до операційної задля хірургічного втручання на органах грудної порожнини. Які органи імовірніше ушкоджені?

 

Задля інтубації трахеї необхідно пропальпувати через зів вхід до гортані. Яким анатомічним утворенням обмежений вхід у гортань?

 

 

Запальним процесом у пацієнта зруйнована задня стінка трахеї. На який орган може перейти запальний процес?

 

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача

Дата

Тема: Функціональна анатомія органів дихальної системи (Легені)

Оснащення: Таблиці: «Дихальна система», «Легені». Скелет людини на підставці. Торс людини. Муляж ленегів. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

 

Конкретні цілі :

Знати: Легені: топографія, зовнішня будова. Ворота легень. Визначати структури, що формують корінь легені. Частки, сегменти, часточки. Ацинус — структурно-функціональна одиниця легень. Називати структурні компоненти, що формують альвеолярне дерево. Кровоносна система легень.

Плевра: визначення, листки плеври. Частини парієтальної плеври. Називати утвори парієтальної плеври: закутки. Плевральна порожнина.

Вміти :

Здобути практичні навички:

¾ визначати та демонструвати зовнішню і внутрішню будову легень;¾ демонструвати листки плеври та плевральні закутки на таблицях і муляжах;

¾ застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття :

Продовження роботи над проектом.

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

1) назвіть основні елементи кореня легені;

2) назвіть поверхні легені;

3) дайте назву розширеної та звуженої частини легені;

4) назвіть кількість частин лівої легені;

5) назвіть кількість частин правої легені;

6) назвіть щілини лівої легені;

7) назвіть щілини правої легені;

8) назвіть сегменти частин лівої легені;

9) назвіть сегменти частин правої легені;

10) дайте визначення бронхо-легеневого сегмента;

11) назвіть складові елементи ацинуса;

12) назвіть листки плеври;

13) назвіть плевральні синуси;

14) що називають середостінням;

15) назвіть та продемонструйте органи переднього і заднього середостіння

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 688; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.